Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ubieganie się o zachowek po wielu latach od śmierci spadkodawcy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 30.12.2010

Mój ojciec był jedynym właścicielem domu, który przepisał przed śmiercią na swoją siostrę, ponieważ ja i brat byliśmy wtedy dziećmi. Czy obecnie, czyli po 11 latach od śmierci taty, możemy ubiegać się o zachowek lub o jakąś część majątku?

Iryna Kowalczuk

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się – jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału”.

 

O zachowek można się ubiegać również wówczas, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a przed swoją śmiercią dokonał darowizny, która wyczerpuje cały lub prawnie cały majątek spadkowy.

 

Zgodnie art. 994 § 1 K.c. „przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.

 

Zgodnie z art. 1007 § 1 K.c. „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu”.

 

Natomiast według § 2 powyższego przepisu „roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku”. Przepisy prawa nie określają wprost terminu przedawnienia roszczenia o zachowek w sytuacji, kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe, ale przyjmuje się, analogicznie do przepisu art. 1007 K.c., że roszczenie o zachowek w takiej sytuacji przedawnia się z upływem 3 lat od otwarcia spadku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 924 K.c. „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”. Mimo że jest Pan uprawniony do zachowku po swoim ojcu, to jednak ze względu na to, że otwarcie spadku nastąpiło w roku 1999, roszczenie o zachowek uległo przedawnieniu. Oznacza to, że nie będzie Pan mógł skutecznie wyegzekwować należnego zachowku, o ile ciocia nie uzna Pańskiego roszczenia.

 

Co do spadku po ojcu, to musi się Pan zorientować, czy była przeprowadzona sprawa spadkowa po śmierci ojca, czy był zrobiony spis inwentarza. Jeśli było stwierdzone nabycie spadku po zmarłym i nie był sporządzony spis inwentarza, to zgodnie z art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza”.

 

Powinien Pan zatem wystąpić do sądu spadku (tego, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza.

 

We wniosku należy wskazać, że jako syn jest Pan spadkobiercą ustawowym ojca i ubiega się Pan o zachowek. Należy wskazać również datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu oraz sygnaturę akt tej sprawy (do wniosku można dołączyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - trzy =

30.08.2012

Tytuł ...zachowek moja mama 20 lat tmu podarowała mojej siostrze pół mieszkania, czy należy mi się zachowek?

Ewa

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Jakie są koszta i procedura uzyskania zachowku?

Ojciec zmarł w 1986 roku. Całe gospodarstwo rolne, wraz z zabudowaniami, odziedziczyła matka. Tzw. majątek ruchomy (bezwartościowy) przeszedł na mnie i pozostałą dwójkę rodzeństwa. Tuż przed śmiercią, w 1998 roku, matka przekazała darowizną największą i najwartościowszą cześć majątku jednej z sióstr. Pozostały niewielkie skrawki ziemi bez większej wartości. Nie było testamentu czy też otwarcia spadku, więc sprawa do dzisiaj nie została załatwiona jak należy. Czy reszcie rodzeństwa należy się zachowek czy może sprawa jest już przedawniona? Jaka byłaby wartość ewentualnego zachowku? Jakie są koszta i procedura uzyskania zachowku?

Nie wiem, co znajduje się w spadku – jak starać się o zachowek?

Mam niepełnoletniego syna. Jego babcia zmarła w październiku 2007 r., jej mąż nie żyje. Babcia miała trójkę dzieci. Jeden z jej synów to mój były mąż – zmarł on jeszcze przed październikiem 2007 r. Babcia zapisała notarialnie w listopadzie 2006 r. cały swój majątek na jednego z wnuków, nie wydziedziczając przy tym nikogo. O tym zapisie dowiedzieliśmy się niedawno, a chwilę po tym zapadło postanowienie spadkowe. Chcę się ubiegać o zachowek dla syna, ale nie wiem, co wchodzi w skład majątku. Wiemy tylko, że babcia posiadała mieszkanie spółdzielcze, prawdopodobnie niewykupione. Od czego zacząć i czy nie jest za późno? Słyszałam, że można wystąpić o wyjawienie majątku, ale do kogo się z tym zwrócić?

Zachowek – co zrobić, by uprawniony go nie otrzymał?

Ojciec przepisał mi aktem darowizny mieszkanie. Mam jedną siostrę. Ojciec nie chce, aby po jego śmierci córka dostała zachowek. Co powinien zrobić, by do tego nie doszło?

Definicja zachowku według Kodeksu cywilnego

Instytucja zachowku uregulowana w Kodeksie cywilnym służy ochronie najbliższej rodziny spadkodawcy. Zachowek bowiem to część spadku, która należy się spadkobiercy będącemu członkiem najbliższej rodziny zmarłego, niezależnie nawet od jego woli wyrażonej w testamencie.

wizytówka Szukamy prawników »