Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ubezpieczenie w ZUS i w KRUS

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 28.01.2009

Ponieważ jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony), płatnik jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. W drodze darowizny otrzymam gospodarstwo rolne i w związku z tym muszę również opłacać KRUS. Czy jest możliwość prawna, aby były opłacane oba ubezpieczenia? Wiem, że KRUS-u nie muszę płacić, ale co gdybym opłacała oba ubezpieczenia? Czy jest to zgodne z przepisami prawa i jakie są sankcje za opłacanie obu ubezpieczeń?

Marek Gola

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) rolnik, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. jako pracownik), nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także domownik tego rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Natomiast według art. 16 ust. 3 ustawy przepisów dotyczących ubezpieczenia emerytalno-rentowego nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

 

Jak z powyższego wynika, nie będzie Pani podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, skoro jest Pani objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

 

Praktycznie nie ma możliwości podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS i jednocześnie w ZUS. We wniosku – zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników – jest rubryka (13) „podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu (podać, z jakiego tytułu i w jakim okresie)”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wniosek ten zawiera również oświadczenie wnioskodawcy o tym, że dane we wniosku podano zgodnie z prawdą i wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w sytuacji, kiedy jest Pani objęta ubezpieczeniem w ZUS, byłoby możliwe, gdyby podała Pani we wniosku nieprawdę, co wiąże się z ewentualną odpowiedzialnością karną.

 

Jako osoba prowadząca działalność rolniczą, podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, może Pani podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z KRUS, ale wyłącznie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (nie będzie miała Pani prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego).

 

Jako osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w ZUS nie może zostać Pani objęta dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z KRUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 6 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Opłacanie ubezpieczenia społecznego rolników podczas pobytu za granicą

Od kilku lat przebywam za granicą, ale cały czas opłacam składkę na ubezpieczenie społeczne rolników. Nie zgłosiłem w KRUS pracy zarobkowej. Obecnie chcę wrócić do kraju, a także ubezpieczyć synka. Czy powinienem „przyznać się” do pracy za granicą, czy lepiej nie – by uniknąć konsekwencji?

Ubezpieczenie rolników w KRUS

Jakie warunki należałoby spełnić, żeby synowi przysługiwało ubezpieczenie rolników w KRUS za okres pracy w gospodarstwie rodziców? Syn w wieku 23 lat otrzymał od babci w dzierżawę gospodarstwo, od lutego 2013 jest więc ubezpieczony jako rolnik. Musi wykazać 3 lata ubezpieczenia po skończeniu technikum. Brakuje mu 22 miesięcy ubezpieczenia. Czy mogą one objąć okres pracy w naszym, czyli rodziców, gospodarstwie?

Ubezpieczenie małżonka w KRUS

Rok temu otrzymałam w spadku gospodarstwo rolne (3 ha przeliczeniowe). Jestem tam zameldowana, ale mieszkam i pracuję gdzie indziej. Jest tam także zameldowana moja siostra, która jest bezrobotna. Ja jestem płatnikiem ZUS (pracuję na umowę o pracę), więc nie obowiązuje mnie ubezpieczenie w KRUS, jednak mój mąż po utracie pracy został objęty ubezpieczeniem rolniczym i nakazano mu spłatę zaległych składek. Czy możemy się odwołać od tej decyzji, skoro nie mieszkamy i tym bardziej nie pracujemy w gospodarstwie rolnym? Czy powinnam była rok temu zgłosić do ubezpieczenia także siostrę?

 

wizytówka Szukamy prawników »