Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Termin odpowiedzi na pismo pracownika

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 17.06.2008

Były pracownik skierował pismo do naszej firmy – powołując się na art. 101 Kodeksu pracy – dotyczące wypłaty ewentualnego odszkodowania z żądaniem zapłaty. Według nas jest ono bezzasadne, chcemy jednak rzecz wyjaśnić. Być może sprawa trafi do sądu. Ile mamy czasu na udzielenie odpowiedzi?

Marek Gola

Treść pisma pracownika skierowanego do pracodawcy, a wzywające do przedsięwzięcia konkretnego działania powinna zawierać termin, po upływie którego brak działań po stronie pracodawcy spowoduje określone skutki (w tym przypadku wystąpienie do sądu z powództwem o zasądzenie odszkodowania).

 

Jeśli pismo to nie zawiera żadnego terminu na odpowiedź, to zauważyć należy, że przepisy prawa nie regulują ram czasowych w jakich pracodawca musi na nie odpowiedzieć (tak jak ma to miejsce, np. przy piśmie pracownika w sprawie sprostowania świadectwa pracy). Zatem pracodawca odpowiadając na takie pismo nie jest formalnie związany żadnym terminem.

 

Na uwagę zasługuje jedynie okoliczność, że przedłużanie okresu na odpowiedź, choć nie zabronione przepisami prawa, spowodować może złożenie przez byłego pracownika powództwa do sądu o odszkodowanie.

 

Na marginesie zaznaczę jedynie, że wskazana przez Panią podstawa prawna nie obowiązuje (przepis został skreślony), zatem przyjęłam, że chodzi o art. 1012 K.p.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus X =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Warunkowe umorzenie a możliwość zwolnienia nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracującym w szkole od wielu lat. Niestety, brałem ostatnio udział w pewnym incydencie – chciałem rozdzielić szarpiących się chłopców i nie dopuścić do bójki. Tak zwany „poszkodowany” złożył przeciwko mnie zeznania, a akta trafiły do prokuratury. Prawnik namawia mnie, abym przystał na warunkowe umorzenie. Czy takie umorzenie upoważni dyrektora szkoły do zwolnienia mnie z pracy? Obecnie przebywam na urlopie dla podratowania zdrowia – czy mogę być z niego odwołany i zawieszony w czynnościach nauczyciela, a dyrektor może skierować przeciwko mnie wniosek do komisji etyki zawodowej?

Oświadczenie o niekaralności a poświadczenie nieprawdy

Chciałbym podjąć pracę w pewnej prywatnej firmie. Od kandydatów wymagane jest oświadczenie o niekaralności. Jestem osobą niekaraną, ale obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. Nie przyznaję się do popełnienia czynu, a wiem, że obowiązuje domniemanie niewinności. Czy pracodawca może dopytywać się o moją sytuację lub czy mogę ewentualnie odpowiadać za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 Kodeksu karnego), jeżeli nie wyjawię, że obecnie toczy się to postępowanie?

Umowa o dofinansowanie szkolenia i wygaśnięcie umowy o pracę

Podpisałam umowę na okres próbny wynoszący 3 miesiące oraz umowę o dofinansowanie szkolenia. W jej treści określono, że pracownik po szkoleniu musi przepracować 10 miesięcy w firmie lub będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, jeśli wcześniej rozwiąże umowę lub pracodawca zwolni go z jego winy. Moja umowa na czas próbny wygasła, nie przedłużono mi jej. Czy w tej sytuacji pracodawca ma prawo żądać zwrotu kosztów szkolenia?

wizytówka Szukamy prawników »