Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Termin na uniknięcie podatku od spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.08.2017

Otrzymałem spadek po rodzicach. Pieniądze z kont bankowych zostały już wybrane, natomiast reszta masy spadkowej nie została jeszcze podzielona. Z urzędu skarbowego dostałem informację, że termin 6 miesięcy (dla uniknięcia podatku od spadku) już minął. Czy jestem zobowiązany do rozliczenia się już teraz ze spadku, który tak naprawdę nie został jeszcze podzielony? Jak ten termin się liczy?

Aleksander Słysz

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wprowadzony został ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych [Dz.U.2006.222.162] – do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1.1.2007 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. Przypomnę, iż nabycie ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy, jest tak, bowiem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. właśnie z chwilą śmierci spadkodawcy. Czyli ze zwolnienia z art. 4a, które obejmuje najbliższych krewnych, można skorzystać, gdy spadkodawca zmarł po 31 grudnia 2006 roku.

 

By skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn dla nabycia w drodze dziedziczenia musiał Pan zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na druku SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku; gdy dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Dochowując ww. wymogu, nie zapłaciłby Pan w ogóle podatku od nabycia w spadku (dziedziczenia) – niezależnie od wartości nabytego majątku. Dział spadku czy ewentualne późniejsze wejście w fizyczne posiadanie elementów wchodzących w skład masy spadkowej nie zmienia wymienionego terminu. Ponadto dział spadku nie musi być nigdy wykonany, przepisy tego nie wymagają. Termin na złożenie SD-Z2, jako termin prawa materialnego, jest nieprzywracalny. Niedopełnienie warunków zwolnienia powoduje, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, czyli trzeba złożyć SD-3 i organ wyda decyzję ustalającą podatek zgodnie ze skalą z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - II =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Pomoc finansowa dla znajomego i odliczenie jej od podatku

Wspieram finansowo znajomego, który jest bezrobotny i ciężko chory. Darowizny na jego rzecz znacznie uszczuplają mój budżet. Czy mogłabym je odliczyć od podatku? Czy byłoby to możliwe, gdybym założyła np. fundację?

Określenie grupy podatkowej przy spadku od kuzyna

Otrzymałem spadek po synu wuja (brat taty). Rodzice kuzyna od dawna nie żyją, nie mieli rodziny. Jestem jedynym spadkobiercą zmarłego. Urząd skarbowy zakwalifikował mnie do III grupy podatkowej. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, uważam, że jestem zstępnym rodzeństwa i należę do II grupy. Czy mam rację?

wizytówka Szukamy prawników »