Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Szkolenie okresowe kierowcy przy wykonywaniu transportu na potrzeby własne

Autor: Zdzisław Paszyński • Opublikowane: 18.04.2012

Wiem, że kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy otrzymali pierwsze prawo jazdy przed 10.09.2009 r., są zobowiązani odbyć szkolenie okresowe. Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy w firmie, która świadczy tylko przewozy na potrzeby własne, też jest zobowiązana do odbycia takiego szkolenia i uzyskania odpowiedniego wpisu?

Anna Sufin

Zgodnie z treścią art. 39j ustawy o transporcie drogowym kierowca „wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”.

 

Badania lekarskie, o których mowa wyżej, są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

Ust. 3: „zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”. „Badania lekarskie są przeprowadzane:

 

  1. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
  2. po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy” (ust. 4).

 

W roku 2003 Unia Europejska wprowadziła nową dyrektywę, której regulacjom podlega szkolenie okresowe oraz kwalifikacja wstępna dla kierowców zawodowych. Państwa członkowskie zobowiązane zostały do wprowadzenia w życie ustawy, rozporządzenia i przepisów administracyjnych, niezbędnych do spełnienia wymagań dyrektywy. Dyrektywa określa wymagania stawiane obecnym i przyszłym kierowcom zawodowym, a także wyznacza ramy, które w chwili obecnej będzie trzeba wypełnić szkoleniami o najwyższych standardach jakościowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W Polsce z dniem 10 września 2008 roku nowe przepisy odnoszące się do szkolenia kierowców zawodowych autobusów zostały wprowadzone w życie. Każdy kierowca, który uzyska prawo jazdy kategorii „D” po tym terminie, musi przed podjęciem pracy w zawodzie ukończyć szkolenie o nazwie kwalifikacja wstępna, zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie materiału objętego programem szkolenia. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. „D” przed 10 września 2008, muszą ukończyć tzw. szkolenie okresowe. O terminie szkolenia decyduje data wydania prawa jazdy. Szkolenie okresowe kierowców oraz kwalifikacja wstępna obligują do obowiązkowego wykonania niezbędnych kontrolnych badań lekarskich oraz badań psychologicznych.

 

Szkolenia okresowe składają się z bloków tematycznych. W ich skład wchodzą m.in. wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwo w transporcie drogowym (omówienie z wykorzystaniem przykładów zdarzeń drogowych), bezpieczeństwo i komfort przewozu pasażerów, elementy zwiększające bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych, optymalizacja zużycia paliwa, eksploatacja pojazdów samochodowych, środowisko ekonomiczne przewozów drogowych i organizacja rynku, predyspozycje do kierowania i wiele innych zagadnień tematycznych.

 

Każdy kierowca, który ukończy pierwsze szkolenie okresowe, musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

 

Szkolenie okresowe trwa zwykle 4 lub 5 dni i ma wymiar 35 godzin (po 60 minut – według rozporządzenia).

 

Podstawa prawna szkoleń:

 

  1. kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców: art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
  2. terminy pierwszych obowiązkowych szkoleń okresowych: art. 3 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701),
  3. podstawa prowadzenia szkolenia przez firmę: art. 39b oraz art. 39g ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym.  

 

Z powołanych powyżej przepisów nie wynika, aby kierowca w firmie, która świadczy przewozy na potrzeby własne, był zwolniony od obowiązku takiego szkolenia, tak więc pracownik musi odbyć to szkolenie i uzyskać stosowany wpis o jego odbyciu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 7 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »