Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Szanse na rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 10.05.2017

Przed pięciu laty wyjechałam do pracy za granicę, aby zarobić, bo maż w tym czasie się leczył, następnie przebywał w sanatorium, a potem stracił pracę. Niedługo potem kazałam mu się wyprowadzić, kiedy wyszło na jaw, że utrzymuje zażyłe stosunki z panią poznaną w sanatorium. Od tamtej pory nie mamy kontaktu, on mieszka u tej pani. Czy mam szansę na rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża? Małżeństwem jesteśmy od 25 lat, mamy dorosłe dzieci. W naszym małżeństwie bywało różnie także z tego powodu, że mąż nie stronił od alkoholu.

Tomasz Krupiński

Proszę pamiętać, że nawet udowodnienie zdrady nie przesądza, że wyłączną winę za rozpad pożycia małżeńskiego należy przypisać mężowi; takie stanowisko dominuje od dawna w orzecznictwie sądowym. O tym, kto ponosi winę za rozpad pożycia, ostatecznie zdecyduje sąd okręgowy rozpoznający Państwa sprawę po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania dowodowego.

 

Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”.

 

W pozwie rozwodowym, jaki zamierza Pani złożyć w sądzie, musi Pani wskazać, że żąda orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża.

 

Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego takich przyczyn brak.

 

Okoliczności Pani sprawy, takie jak nadużywanie przez męża alkoholu, zaniedbywanie obowiązków wobec Pani jako żony oraz zdrada mogą być powodem orzeczenia o winie męża w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Trudnością w sprawach z orzeczeniem winy może być udowodnienie tego, że jedno z małżonków jest wyłącznie winne rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Aby sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, Pani jako występująca z takim żądaniem musi przedstawić dowody, na podstawie których sąd będzie w stanie ustalić, że mąż jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Dowodami w sprawie mogą być, prócz Pani zeznań, zeznania innych osób.

 

Takimi świadkami mogą być np. członkowie rodziny, ale większą wiarygodność mogą mieć osoby niezwiązane emocjonalnie z Panią, np. sąsiedzi, dzieci.

 

Sądy rozpatrujące sprawy o rozwód przyjmują jako środki dowodowe np. nagrania audiowizualne, zdjęcia itp.

 

Orzekanie lub nieorzekanie o winie któregoś z małżonków (obojga małżonków) ma znaczenie przede wszystkim dla obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami.

 

Zgodnie z art. 60 § 1 K.r.o. – „małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

 

Natomiast jeżeli jedno z małżonków zostało uznane za wyłącznie winne rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku (art. 60 § 1 K.r.o.).

 

Reasumując, w mojej ocenie w Pani sprawie są przesłanki do orzeczenia rozwodu z winy męża, ale radzę zgromadzić mocne dowody, żeby sąd przychylił się do Pani pozwu i orzekł rozwód z winy męża. Następnie należy sporządzić i złożyć właściwy pozew w sądzie (świadczymy również takie usługi).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus V =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozwodu?

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że żona mnie zdradziła. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat i mamy dzieci. Na razie nie chcę się rozwodzić, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Ja i żona mamy wspólny majątek (dom, oszczędności). Poza tym prowadzę własną firmę. Jak mogę zabezpieczyć swój majątek na wypadek rozwodu? Czy żona może zrzec się majątku, który jej się należy, na rzecz naszych dzieci?

Rozwiązanie związku małżeńskiego

Proszę o informację, jakie prawa i możliwości uzyskania rozwodu i alimentów ma żona w następującej sytuacji. Mąż domaga się rozwiązania związku małżeńskiego (jako powód podaje, że chce być sam). Proponuje rozwód bez orzekania o winie. Małżeństwo nie ma dzieci. Mąż jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej; żona od pięciu lat jest na utrzymaniu męża, ze względu na stan zdrowia nie pracuje. Małżonkowie są współwłaścicielami mieszkania zakupionego w trakcie trwania małżeństwa. Mąż deklaruje, że chce zostawić żonie mieszkanie i będzie jej pomagał finansowo. Żona chciałaby jednak przed udzieleniem zgody na rozwód uzyskać od niego pisemne potwierdzenie tych obietnic, na co mąż się nie zgadza.

Zaburzenia psychiczne męża a rozwód

Osiem lat temu zdiagnozowano u mojego męża zaburzenia natury psychicznej (urojenia). Sądzi on, że nieustannie go zdradzam i oszukuję. Po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego odstawił leki – twierdzi, że nie musi ich brać. Czy mam szansę na rozwód z winy męża? Jak rozwiązać problem wspólnego mieszkania (mamy dom jednorodzinny z kredytem hipotecznym)?

wizytówka Szukamy prawników »