Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Świadczenia przedemerytalne a praca w gospodarstwie rolnym

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 17.11.2008

Złożyłam wniosek o świadczenia przedemerytalne, wliczając w czas pracy lata przepracowane w gospodarstwie rodziców, kiedy chodziłam do szkoły. ZUS nie chce mi tego uznać. Odwołałam się do sądu. Jak mam się bronić i czy mam szansę na wygraną?

Marek Gola

Na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

 

  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
  2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,
  3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

 

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na ogólnych zasadach określonych w art. 5‑7 ww. ustawy, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

 

Okresów tych nie uwzględnia się jednak, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W takim postępowaniu nie jest możliwe zawarcie ugody z organem rentowym.

 

Jeśli zatem zostały spełnione przesłanki wliczenia do okresów składkowych (uzupełniających) również okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia na podstawie art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to sąd zobowiąże organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny, lub orzeknie sam co do istoty sprawy.

 

Jeśli spełniła Pani inne warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, to może Pani w postępowaniu udowodnić spełnienie warunków z art. 10 ustawy, np. powołując świadków lub przedstawiając inne dowody na to, iż pracowała Pani w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia.

 

Jeśli udowodni Pani zaistnienie wszystkich przesłanek, to ma Pani szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus IV =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

W grudniu skończę 60 lat. Od listopada 2008 r. jestem zarejestrowany jako bezrobotny. Przez rok pobierałem zasiłek dla bezrobotnych. Mam udokumentowane 348 miesięcy pracy oraz 4,5 roku studiów. Zostałem zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy. Czy muszę po raz drugi pobierać zasiek? Czy wystarczy praca na pół etatu przez 6 miesięcy? Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o dodatkowy zasiłek macierzyński

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą była błędnie poinformowana, że nie trzeba składać podania o dodatkowe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, to co można zrobić, aby kontynuować zasiłek?

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Pracuję na 1/2 etatu w zakładzie, w którym jest ZFŚS. W zakładzie na początku roku zbierane jest kryterium dochodowe. Wszystkie bony, które dostaję według kryterium dochodowego zakład dzieli mi na pół np. na dzień dziecka wszystkim przysługiwało 60 zł na dziecko, a ja dostałem 30 zł. Czy tak powinno być? Czy świadczenia urlopowe też są dzielone na pół?

Praca kierowcy samochodu ciężarowego

Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony (ciągnik samochodowy + naczepa) w wymiarze pełnego etatu spełnia warunki do uznania jej za pracę w szczególnych warunkach? Jak prawidłowo zawrzeć taką informację w świadectwie pracy?

wizytówka Szukamy prawników »