ePorady24.pl Prawo pracy Inne Świadczenia przedemerytalne a praca w gospodarstwie rolnym
Zadaj pytanie › Zadaj pytanie ›

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opublikowane: 17.11.2008

Świadczenia przedemerytalne a praca w gospodarstwie rolnym

Złożyłam wniosek o świadczenia przedemerytalne, wliczając w czas pracy lata przepracowane w gospodarstwie rodziców, kiedy chodziłam do szkoły. ZUS nie chce mi tego uznać. Odwołałam się do sądu. Jak mam się bronić i czy mam szansę na wygraną?

Marek Gola

Na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

 

  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
  2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,
  3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

 

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na ogólnych zasadach określonych w art. 5‑7 ww. ustawy, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

 

Okresów tych nie uwzględnia się jednak, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W takim postępowaniu nie jest możliwe zawarcie ugody z organem rentowym.

 

Jeśli zatem zostały spełnione przesłanki wliczenia do okresów składkowych (uzupełniających) również okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia na podstawie art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to sąd zobowiąże organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny, lub orzeknie sam co do istoty sprawy.

 

Jeśli spełniła Pani inne warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, to może Pani w postępowaniu udowodnić spełnienie warunków z art. 10 ustawy, np. powołując świadków lub przedstawiając inne dowody na to, iż pracowała Pani w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia.

 

Jeśli udowodni Pani zaistnienie wszystkich przesłanek, to ma Pani szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

wersja do druku

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + sześć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

 

»Podobne materiały

Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

W grudniu skończę 60 lat. Od listopada 2008 r. jestem zarejestrowany jako bezrobotny. Przez rok pobierałem zasiłek dla bezrobotnych. Mam udokumentowane 348 miesięcy pracy oraz 4,5 roku studiów. Zostałem zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy. Czy muszę po raz drugi pobierać zasiek? Czy wystarczy praca na pół etatu przez 6 miesięcy? Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

wizytówka
Pobierz aplikację