ePorady24.pl Prawo handlowe Spółka z o.o. Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a podatek dochodowy
Zadaj pytanie ›

Biuletyn

Prenumerata biuletynu
Zadaj pytanie ›

Opublikowane: 06.05.2011

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a podatek dochodowy

Spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy utworzony z dopłat wspólników. Czy spółka jako płatnik powinna naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy 19% i złożyć deklarację w urzędzie po podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym spółki, utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi? Następnie spółka chce sprzedać udziały. Czy w przypadku sprzedaży spółki dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania? Czy w takim przypadku dochód do opodatkowania wyniesie 0 zł?

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.

 

Wobec tego osoby fizyczne będące udziałowcami w związku z podwyższeniem z kapitału zapasowego spółki jej kapitału zakładowego uzyskują dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu.

 

Zatem spółka ma obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, co wynika z art. 41 ust. 4 ww. ustawy.

 

Wskazuje Pani, że spółka chce sprzedać udziały w sobie, a dalej pisze o sprzedaży spółki – żadna z tych opcji nie jest możliwa ani teoretycznie, ani prawnie. Udziały mogą sprzedać tylko ich właściciele – udziałowcy. Jeśli udziałowcy spółki sprzedadzą 100% posiadanych udziałów, kontrolę nad spółką przejmują nowi udziałowcy. Z prawnego punktu widzenia nie mamy do czynienia ze sprzedażą spółki, ale sprzedażą udziałów w spółce przez udziałowców.

 

Sprzedający osiąga przychód z kapitałów pieniężnych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne (choćby nie zostały faktycznie otrzymane) przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj >>

 

Podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną wynosi 19% – uzyskany dochód to różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów. Jeśli udziały zostały objęte za środki pieniężne, kosztem są wydatki na objęcie udziałów.

 

W przypadku odpłatnego zbycia w spółce udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny na dzień zbycia tych udziałów koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

  1. nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia, jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
  2. wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

 

Co ważne – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Jeśli zatem wydatki na objęcie udziałów zrównają się z przychodem, dochód rzeczywiście wyniesie 0 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

wersja do druku

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - cztery =
Zapytaj prawnika ›

Opinie naszych Klientów ››

Zadane pytania:

  • 0
  • 2
  • 8
  • 0
  • 1
  • 9
  • 9
wizytówka