Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Sprzedaż mieszkania ze służebnością za połowę wartości a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.08.2017

Jesteśmy z małżonką właścicielami mieszkania od 9 lat. Chcemy sprzedać to mieszkanie za połowę wartości ze względu na ustanowioną służebność. Czy i jakie podatki zapłacimy my i kupujący?

Aleksander Słysz

Odpłatne zbycie mieszkania (nieruchomości) nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej i dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Standardowo występuje więc w takiej sytuacji tylko podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, który ciąży na nabywcy. Sprzedaż mieszkania obciążonego służebnością zmienia tu tylko podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem jest nią wartość rynkowa, a ta w przypadku mieszkania ze służebnością jest niższa.

 

Jeśli służebność nie jest już ustanowiona tylko jest elementem umowy z nabywcą możliwe są różne opcje w tym zakresie, a ich konsekwencje odmienne. Służebność bowiem może mieć charakter odpłatny, jak i nieodpłatny. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie odpłatnej służebności i na nabywającym prawo służebności ciąży PCC (1%), a pobierający wynagrodzenie osiąga przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w mojej ocenie opodatkowany jest według skali podatkowej jako przychód z tzw. innych źródeł. W przypadku służebności nieodpłatnej jej nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustanowienia tych praw. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy (służebności nie mieszkania).

 

Wartość świadczeń powtarzających się (stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności) przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części – przez liczbę lat lub ich części;

2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony – przez 10 lat.

 

Roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością.

 

Zastosowanie znajduje skala podatkowa z art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus dwa =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Data zakupu nieruchomości po sprzedaży mieszkania a zwolnienie z podatku

25 miesięcy temu sprzedałem mieszkanie. Po zbyciu nieruchomości napisałem oświadczenie, że uzyskane pieniądze wydam na cele mieszkaniowe. Byłem przekonany, że mogę to zrobić do końca roku kalendarzowego dwa lata po sprzedaży mieszkania – jednak chodzi o datę sprzedaży plus dwa lata. Czy mogę przywrócić termin? Już niebawem kupię inne mieszkanie. Jakiego rodzaju dokument zakupu jest uznawany jako dowód wydania pieniędzy na cele mieszkaniowe?

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – różnice w przepisach obowiązujących w 2008 i 2009 roku

Mama zmarła prawie rok temu i zostawiła w spadku mnie i bratu mieszkanie spółdzielcze własnościowe (sprawa w sądzie odbędzie się w tym miesiącu). Jaki podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić od sprzedaży tego mieszkania, jeżeli sprzedamy jej zaraz po uprawomocnieniu się orzeczenia? Jeden z nas spłaca od 2005 r. kredyt mieszkaniowy i do spłaty zostało już niewiele. Czy dochód za sprzedanie teraz mieszkania można w związku z tym zwolnić od zapłaty podatku?

Niezgodność aktu notarialnego sprzedaży mieszkania – konsekwencje skarbowe

Pieniądze ze sprzedaży mieszkania musiałem przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Urząd skarbowy nie chce jednak uznać kwoty wydanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, które sprzedałem. W akcie notarialnym jest bowiem zapis, że kwotę ze sprzedaży mieszkania kupujący wypłaca mi w dniu podpisania aktu, tj. 5 grudnia. Tymczasem otrzymałem ją przelewem 2 grudnia, żeby do notariusza pójść już z zaświadczeniem z banku o spłacie kredytu. Co teraz zrobić? Niby tylko 3 dni, ale urząd robi problemy. Notariusz kategorycznie odmawia zmiany zapisu w akcie, np. „do dnia” zamiast „w dniu”.
wizytówka Szukamy prawników »