Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Sprzedaż darowanego domu - jak uniknąć podatku?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.05.2017

W 2011 r. moja żona kupiła dom z majątku osobistego. W zeszłym roku przekazała go w darowiźnie swojej mamie. Teraz przy sprzedaży nieruchomości będzie obowiązywał podatek, który w przypadku darowizny będzie kolosalny. Jest możliwość cofnięcia darowizny i chciałbym to logicznie poprowadzić. Jak to zrobić? W tym przypadku bardziej odpowiadałoby pogorszenie sytuacji majątkowej. Jak to uzasadnić przed sądem? Wyprowadziliśmy się do innego miasta i teraz musimy wynajmować, a chcielibyśmy tu coś kupić. Czy będzie potrzebny rozwód, aby uwiarygodnić, że stan majątkowy żony się pogorszył i sąd musi cofnąć darowiznę? Gdy darowizna będzie cofnięta, to można by sprzedać dom bez podatku, bo minęło 5 lat od kupna. Czy da się z tego jakoś wybrnąć? Czy da się uniknąć podatku?

Aleksander Słysz

Wydaje mi się, że jest lepsze rozwiązanie. Mama może córce darować ten sam dom, nie widzę tu przeszkód prawnych. Jest to zwolnione z podatku od spadków i darowizn po stronie obdarowanej, a po stronie darczyńcy nie powstaje przychód do opodatkowania i nie jest on podatnikiem również w podatku od spadków i darowizn. Co prawda wtedy dla córki datą nabycia nieruchomości będzie 2016 (jeśli darowizna będzie jeszcze w grudniu) i sprzedaż domu spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu – sprzedaż przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym dokonano nabycia, powoduje powstanie przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ale skoro planowany jest zakup mieszkania/domu, to by podatku żona nie musiała płacić, możne skorzystać z ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 131, który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Szczegółowo cele mieszkaniowe wymienia art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się w tamże zamieszczonym katalogu również poniesienie wydatków na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem oraz nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Jeśli na ww. cel żona wydatkuje całość przychodu (w określonym okresie) ze sprzedaży domu, to nie zapłaci w ogóle podatku dochodowego. Rozliczenia dokonuje się na PIT-39.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Darowanie mieszkania właścicielki zagrożonej postępowaniem egzekucyjnym

Mieszkanie posiada wyodrębnioną księgę wieczystą, w której wpisana jest osobista służebność wieczysta na rzecz córki właścicielki oraz hipoteka kaucyjna na rzecz urzędu gminy tytułem zabezpieczenia przed sprzedażą lokalu w okresie 5 lat od daty zakupu. Mieszkanie wchodzi w skład majątku właścicielki zagrożonej postępowaniem egzekucyjnym, lecz sam lokal nie stanowi zabezpieczenia kredytu i nie jest obciążony hipoteką. Czy można więc darować to mieszkanie córce i czy taka darowizna podlega opodatkowaniu?

Podatek od darowizny a NIP

Od kilku lat przebywam w Anglii, gdzie wyjechałem zaraz po skończeniu szkoły średniej. W Polsce nie mam więc nadanego NIP-u. Wujek chce mi podarować dom z ogrodem, za co będę musiał zapłacić podatek od darowizny. Czy powinienem wystąpić o NIP w momencie otrzymania darowizny? Czy w Anglii też będę musiał zapłacić podatek od darowizny? Dodam, że nie jestem zameldowany w Polsce.

Podatek spadkowy a pobyt za granicą

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek spadkowy. Czy mogę się odwołać od tej decyzji?

wizytówka Szukamy prawników »