Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Składki ubezpieczenia społecznego wspólników

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 13.07.2011

Zamierzam ze znajomym zarejestrować spółkę jawną, a obecnie prowadzę jednoosobową działalność. Chciałbym wnieść ją aportem do nowej spółki. Czy gdy to zrobię, nadal będę mógł korzystać z majątku przedsiębiorstwa? Jakie składki powinniśmy opłacać (wspólnik mieszka na stałe w Irlandii)?

Bogusław Nowakowski

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1285 z późn. zm.) „osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności”.

 

Jak wynika z tego przepisu, wyłącznie osoba prowadząca pozarolniczą działalność ma prawo wyboru jednego rodzaju działalności, na podstawie której chce być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

 

Powyższe prawo wyboru przysługuje również Panu jako wspólnikowi spółki jawnej i prowadzącemu działalność gospodarczą. Zgodnie z powyższym przepisem prawa, może Pan oczywiście dokonać wyboru i opłacać pełne składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo jako wspólnik spółki jawnej – opłacanie tych składek odbywa się z tego samego kodu. Wówczas pełna składka opłacana jest albo z działalności gospodarczej lub ze spółki jawnej, a z drugiego tytułu tylko składka zdrowotna.

 

Dodam, że tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia analizujemy w sposób następujący:

 

  1. w pierwszej kolejności, zawsze – działalność gospodarcza,
  2. następnie zbieg – działalność gospodarcza i wspólnik spółki jawnej.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 („osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń”) i art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Do czasu likwidacji działalności gospodarczej opłaca Pan więc składki w sposób wyżej wskazany.

 

Do czasu rejestracji spółki jawnej opłaca Pan pełne składki z działalności gospodarczej.

 

Po rejestracji spółki jawnej, z uwagi na zbieg działalności gospodarczej i wspólnika spółki jawnej – dokonuje Pan wyboru i pełne składki płaci Pan albo z działalności gospodarczej, albo ze spółki jawnej, z drugiego tytułu ubezpieczenia opłaca Pan tylko składkę zdrowotną.

 

Pański wspólnik opłaca składkę (jako wspólnik spółki jawnej) pod warunkiem, że tylko takim tytułem ubezpieczenia jest objęty.

 

Aby dokładnie ustalić tytuł ubezpieczenia wspólnika, niezbędna jest wiedza co do jego sytuacji ubezpieczeniowej i zawodowej, dlatego w chwili obecnej ustalenie podstawy tytułu ubezpieczenia nie jest możliwe.

 

Z majątku przedsiębiorstwa wniesionego do spółki może Pan korzystać do czasu rejestracji spółki. Po zarejestrowaniu spółki majątek przedsiębiorstwa jest majątkiem spółki.

 

Proponuję przygotować dokumentację dotyczącą majątku przedsiębiorstwa w formie spisu z natury. W treści umowy spółki powoła Pan się na załącznik do umowy w formie spisu z natury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »