Mamy 6643 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ważność rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 24.04.2008

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracuję w firmie, w której byłam zatrudniona najpierw na okres próbny (od 26.03.2007 r. do 25.04.2007 r.). Następnie podpisałam umowę na czas nieokreślony (data zawarcia umowy 25.04.2007 r. Wypowiadając umowę o pracę z dniem 20.02.2008 r., zachowałam miesięczny okres wypowiedzenia, podając datę zakończenia umowy o pracę: 31.03.2008 r. Jednak jako datę umowy o pracę, którą rozwiązuję, podałam datę pierwszej umowy o pracę, czyli tej z 26.03.2007 r. Szef podpisał rozwiązanie umowy, ale czy ma ono rację bytu, skoro podałam w nim datę pierwszej umowy, która się zakończyła i pojawiła się kolejna? Czy wypowiedzenie jest ważne, skoro jest to kontynuacja umowy o pracę?

Marek Gola

Przedstawiona sytuacja nie budzi wątpliwości, jeżeli umowa o pracę na czas nieokreślony stanowiła tylko aneks do umowy o pracę na czas określony, zmieniający ją w zakresie czasu trwania oraz np. kwoty wynagrodzenia. W takim przypadku odwołanie się przez Panią do daty umowy pierwotnej było nie tylko wskazane, ale i w pełni zasadne.

 

W sytuacji zaś, gdy obie te umowy mają charakter niezależny, należy wziąć pod uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie może budzić wątpliwości, iż Pani pismo zawiera oświadczenie woli pracownika, skierowane do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę. Nie mogło w tym oświadczeniu chodzić pracownikowi o rozwiązanie jakiejś innej umowy niż ta, którą strony były aktualnie związane. Umowa na czas określony wygasła wszak jeszcze w 2007 r., nie mogła ona zatem zostać wypowiedziana ani rozwiązana. Kwestia ta nie powinna być między Państwem sporna. Pracodawca nie będzie umiał jej racjonalnie zakwestionować. W tym kontekście należy stwierdzić, że dokonane przez Panią wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest w pełni skuteczne.

 

Prawidłowość tego toku rozumowania potwierdził Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 1 października 1999 r., I PKN 251/99, w którym stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy, według tych to przepisów oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają, ze względu na okoliczności, w których złożone zostały, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Reasumując, celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień w przyszłości, sugeruję zwrócenie się do pracodawcy o możliwość sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, ze skutkiem na dzień jego złożenia tj. 20.02.2008 r. (chociażby na zasadzie prostej podmiany pism w aktach osobowych). Pracodawcy również powinno zależeć na uporządkowaniu dokumentacji osobowej na wypadek wizyty inspekcji pracy, jak również w związku z potrzebą wystawienia prawidłowego świadectwa pracy (sugeruję Pani uważne zapoznanie się z jego treścią, gdy tylko je otrzyma – istnieje możliwość żądania sprostowania).

 

Jeżeli pragnie Pani uniknąć powyższego, przypominam, że dokonane wypowiedzenie jest, w świetle art. 65 K.c. oraz przedstawionych przez Panią okoliczności faktycznych, w pełni skuteczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus osiem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Jak doprowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę na czas określony? Zależy mi na szybkim zwolnieniu. Czy mogę to jakoś załatwić?

Wypowiedzenie składane w okresie upadłości firmy

Moja firma była w stanie upadłości. Udało mi się znaleźć nową pracę i podpisałem rozwiązanie umowy za porozumieniem – obiecano mi prawo do odprawy. Obecnie okazuje się, że nie dostanę odprawy, bo to ja wystąpiłem z wnioskiem. Czy faktycznie tak jest?

Czy mogę odejść z pracy z dnia na dzień?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracuję już 8 miesięcy, jednak nie jestem w stanie wypełniać swoich obowiązków. Chcę złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy z dnia na dzień. Czy jest to możliwe i jakie ewentualne konsekwencje grożą mi jako pracownikowi?

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 K.p.

Końcem listopada złożyłam wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od początku grudnia. 15 grudnia mój zakład pracy został przejęty przez innego pracodawcę. Czy mogę złożyć oświadczenie woli na podstawie art. 23 § 4 K.p.? Jak takie oświadczenie ma wyglądać?

Czy pracownik może wycofać złożone oświadczenie woli?

Od kilku lat pracuję w jednej firmie na umowę na czas nieokreślony. Kilka dni temu podpisałam porozumienie zmieniające warunki pracy. Zostałam zdegradowana i poziom moich zarobków został obniżony. W związku z tym faktem chciałabym odejść z tej pracy. Jak mogę rozstać się z firmą? Czy odchodząc dostanę odprawę? Czy mam możliwość odwołania tego porozumienia, które podpisałam?

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc 30 października 2007 r. złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie, dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

Znalezienie nowej pracy podczas L4

Jak i kiedy mogę złożyć wypowiedzenie? Mam umowę na czas określony (1-miesięczny okres wypowiedzenia). Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim L4 (złamałam rękę), ale w międzyczasie znalazłam nową pracę.

wizytówka Szukamy prawników »