Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ważność rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 24.04.2008

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracuję w firmie, w której byłam zatrudniona najpierw na okres próbny (od 26.03.2007 r. do 25.04.2007 r.). Następnie podpisałam umowę na czas nieokreślony (data zawarcia umowy 25.04.2007 r. Wypowiadając umowę o pracę z dniem 20.02.2008 r., zachowałam miesięczny okres wypowiedzenia, podając datę zakończenia umowy o pracę: 31.03.2008 r. Jednak jako datę umowy o pracę, którą rozwiązuję, podałam datę pierwszej umowy o pracę, czyli tej z 26.03.2007 r. Szef podpisał rozwiązanie umowy, ale czy ma ono rację bytu, skoro podałam w nim datę pierwszej umowy, która się zakończyła i pojawiła się kolejna? Czy wypowiedzenie jest ważne, skoro jest to kontynuacja umowy o pracę?

Marek Gola

Przedstawiona sytuacja nie budzi wątpliwości, jeżeli umowa o pracę na czas nieokreślony stanowiła tylko aneks do umowy o pracę na czas określony, zmieniający ją w zakresie czasu trwania oraz np. kwoty wynagrodzenia. W takim przypadku odwołanie się przez Panią do daty umowy pierwotnej było nie tylko wskazane, ale i w pełni zasadne.

 

W sytuacji zaś, gdy obie te umowy mają charakter niezależny, należy wziąć pod uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie może budzić wątpliwości, iż Pani pismo zawiera oświadczenie woli pracownika, skierowane do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę. Nie mogło w tym oświadczeniu chodzić pracownikowi o rozwiązanie jakiejś innej umowy niż ta, którą strony były aktualnie związane. Umowa na czas określony wygasła wszak jeszcze w 2007 r., nie mogła ona zatem zostać wypowiedziana ani rozwiązana. Kwestia ta nie powinna być między Państwem sporna. Pracodawca nie będzie umiał jej racjonalnie zakwestionować. W tym kontekście należy stwierdzić, że dokonane przez Panią wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest w pełni skuteczne.

 

Prawidłowość tego toku rozumowania potwierdził Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 1 października 1999 r., I PKN 251/99, w którym stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy, według tych to przepisów oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają, ze względu na okoliczności, w których złożone zostały, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Reasumując, celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień w przyszłości, sugeruję zwrócenie się do pracodawcy o możliwość sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, ze skutkiem na dzień jego złożenia tj. 20.02.2008 r. (chociażby na zasadzie prostej podmiany pism w aktach osobowych). Pracodawcy również powinno zależeć na uporządkowaniu dokumentacji osobowej na wypadek wizyty inspekcji pracy, jak również w związku z potrzebą wystawienia prawidłowego świadectwa pracy (sugeruję Pani uważne zapoznanie się z jego treścią, gdy tylko je otrzyma – istnieje możliwość żądania sprostowania).

 

Jeżeli pragnie Pani uniknąć powyższego, przypominam, że dokonane wypowiedzenie jest, w świetle art. 65 K.c. oraz przedstawionych przez Panią okoliczności faktycznych, w pełni skuteczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus zero =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Jak doprowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę na czas określony? Zależy mi na szybkim zwolnieniu. Czy mogę to jakoś załatwić?

Wypowiedzenie składane w okresie upadłości firmy

Moja firma była w stanie upadłości. Udało mi się znaleźć nową pracę i podpisałem rozwiązanie umowy za porozumieniem – obiecano mi prawo do odprawy. Obecnie okazuje się, że nie dostanę odprawy, bo to ja wystąpiłem z wnioskiem. Czy faktycznie tak jest?

Czy mogę odejść z pracy z dnia na dzień?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracuję już 8 miesięcy, jednak nie jestem w stanie wypełniać swoich obowiązków. Chcę złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy z dnia na dzień. Czy jest to możliwe i jakie ewentualne konsekwencje grożą mi jako pracownikowi?

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 K.p.

Końcem listopada złożyłam wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od początku grudnia. 15 grudnia mój zakład pracy został przejęty przez innego pracodawcę. Czy mogę złożyć oświadczenie woli na podstawie art. 23 § 4 K.p.? Jak takie oświadczenie ma wyglądać?

Czy pracownik może wycofać złożone oświadczenie woli?

Od kilku lat pracuję w jednej firmie na umowę na czas nieokreślony. Kilka dni temu podpisałam porozumienie zmieniające warunki pracy. Zostałam zdegradowana i poziom moich zarobków został obniżony. W związku z tym faktem chciałabym odejść z tej pracy. Jak mogę rozstać się z firmą? Czy odchodząc dostanę odprawę? Czy mam możliwość odwołania tego porozumienia, które podpisałam?

Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia?

Chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia? Mam zaległy urlop, ale pracodawca mi go nie da. Pewnie też nie da mi urlopu na żądanie (zresztą to i tak tylko 4 dni). Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym. Ile musi upłynąć dni roboczych po dwóch tygodniach chorobowego, żeby można było wziąć kolejne chorobowe bez obawy o komisję lekarską ZUS-u?

Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc 30 października 2007 r. złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie, dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

Znalezienie nowej pracy podczas L4

Jak i kiedy mogę złożyć wypowiedzenie? Mam umowę na czas określony (1-miesięczny okres wypowiedzenia). Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim L4 (złamałam rękę), ale w międzyczasie znalazłam nową pracę.

Jak rozwiązać umowę na czas określony?

Mam zawartą umowę na czas określony. Chciałbym ją rozwiązać. Jednak przeglądając intenet, znalazłem informację, że umowę na czas określony można tylko rozwiązać za porozumieniem stron, ale moja umowa zawarta jest na 6 miesięcy i 3 dni z klauzulą o 2-tygodniowym wypowiedzeniu. Czy tak sformułowaną umowę o pracę mogę rozwiązać za wypowiedzeniem, czy tylko za porozumieniem stron?

Jak uwolnić się tej pracy?

Pracuję obecnie w dwóch miejscach. Trudno mi pogodzić dwa etaty, dlatego poprosiłam w jednej z firm o obniżenie etatu o połowę. Zarząd się nie zgodził. Chciałam więc rozwiązać umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron, ale też otrzymałam odmowę. Jak mogę się zatem uwolnić od tej firmy?

Wątpliwości związane z przejściem na emeryturę

Pracuję w firmie od ponad 10 lat na stanowisku wiceprezesa zarządu i członka zarządu spółki z o.o. Niebawem skończę 65 lat. Mam w związku z tym następujące pytania: 1) Czy mam złożyć rezygnację ze stanowiska w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego? Jakie będą tego konsekwencje? 2) Czy gdy osiągnę wiek emerytalny, moja firma ma obowiązek wymówić mi umowę o pracę? 3) Czy powinno odwołać mnie ze stanowiska zgromadzenie wspólników? 4) Jaką odprawę emerytalną powinienem uzyskać?

Wyrok sądu o przywróceniu do pracy a propozycja nowego zatrudnienia

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę za wypowiedzeniem, od której złożyłam odwołanie do sądu pracy. Sąd przywrócił mnie do pracy, jednakże wyrok jest nieprawomocny i zostanie złożona apelacja. Mam możliwość podjęcia nowej pracy. W przypadku wyroku sądu okręgowego podtrzymującego wyrok I instancji przywracającego mnie do pracy – mam 7 dni na zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy. Jakie konsekwencję poniosę, jeśli tej gotowości nie zgłoszę, ponieważ podpiszę umowę z nowym pracodawcą? Jakie mam sposoby rozwiązania tej sytuacji ze „starym” pracodawcą?

Czy można wypowiedzieć pracę po kilku dniach?

Parę dni temu podpisałam umowę na czas nieokreślony. Jest to praca, w której wynagrodzenie jest prowizyjne i teraz widzę, iż nie starczy mi na utrzymanie i opłacenie studiów. Czy zatem mogę skorzystać z zawartego w umowie 7-dniowego wypowiedzenia, czy jestem zobowiązana przepracować jednak jakiś minimalny okres czasu (np. miesiąc) i dopiero wtedy będzie mi przysługiwało wypowiedzenie? Czy pracodawca może wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje wobec mnie? I na koniec: czy w wypowiedzeniu muszę podać powód rezygnacji z pracy? Jeśli tak, to czy powód: „Zbyt niska pensja, nie starczy mi na życie i studia” będzie dobry?

wizytówka Szukamy prawników »