Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Rozliczanie zakupu/sprzedaży waluty oraz wyliczanie różnic kursowych

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 12.04.2017

Prowadzę DG polegającą między innymi na handlu towarami importowanymi. W tej chwili za towary płacę przelewem SEPA z konta „złotowego”. Kursy wymiany walut są zbójeckie, ale procedura księgowania różnic kursowych prosta – wycena dostawy wedle kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia rachunku przez dostawcę, a zapłata – faktycznie pobrana kwota w złotych. Wyliczenie różnicy kursowej jest proste. Bank przedstawił mi ofertę założenia konta walutowego i przystąpienia do platformy walutowej, dzięki której mógłbym kupować walutę taniej niż aktualnie. Jak w takiej sytuacji wyglądałoby rozliczanie (w KPiR) zakupu/sprzedaży waluty oraz wyliczanie różnic kursowych?

Aleksander Słysz

W opisanej przez Pana sytuacji różnice kursowe naliczane będą „dwustopniowo”. Pierwsza różnica kursowa powstawać będzie przy regulowaniu zobowiązania. Zasady jej rozliczania są identyczne jak w przypadku płatności z konta złotówkowego z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku nie będzie Pan dysponował faktycznie zastosowanym kursem waluty (nie dochodzi do przewalutowania).

 

W konsekwencji do przeliczenia wartości w walucie obcej na walutę polską należy wykorzystać kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji bankowej – taki sposób postępowania wynika z art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po przeliczeniu wartości płatności na złote dalszy sposób postępowania będzie identyczny jak w przypadku płatności z rachunku złotowego – nie będę zatem rozwijać tego wątku.

 

Dodatkowo w wyniku rozchodu z rachunku walutowego powstanie druga różnica kursowa – tzw. różnica kursowa od środków pieniężnych w walutach obcych (art. 24c ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Wyliczenie tej różnicy przeprowadzane jest trzystopniowo, w uproszczeniu:

 

  1. Należy ustalić, po jakim kursie otrzymano lub nabyto walutę (jeżeli została kupiona – pod uwagę bierze się kurs faktycznie zastosowany; jeżeli została otrzymana – na przykład jako płatność za fakturę – stosuje się kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu waluty).
  2. Należy ustalić, po jakim kursie wydatkowano walutę – jeżeli została sprzedana (doszło do przewalutowania) – pod uwagę bierze się faktycznie zastosowany kurs waluty. Jeżeli została wydatkowana celem płatności za fakturę walutową (nie doszło do przewalutowania) – przelicza się płatność według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Jest to zatem ten sam kurs, który służy do wyliczenia różnicy kursowej od rozrachunków walutowych.
  3. Różnica kursowa od własnych środków w walucie obcej wynika z wyliczenia różnicy pomiędzy ceną nabycia/otrzymania waluty a ceną jej sprzedaży/wydatkowania. Jeżeli różnica będzie dla Pana korzystna (waluta kupiona „taniej”, sprzedana „drożej” – powstanie przychód z tytułu różnicy kursowej od własnych środków w walucie obcej. Jeżeli różnica kursowa będzie „niekorzystna” – powstanie koszt z tytułu różnicy kursowej od własnych środków w walutach obcych.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W sposób uproszczony można też wytłumaczyć to w ten sposób, że w efekcie rozliczenia różnic kursowych wartość środków na rachunku bankowym po zakończeniu transakcji (i ich przeliczeniu na złote) powinna być zgodna z kursem historycznym (czyli takim, po jakim waluta została nabyta). Jeżeli w wyniku zastosowania wyższego kursu rozchodu waluty stan środków na rachunku bankowym będzie niższy, należy go „wyrównać”, naliczając różnicę kursową od własnych środków.

 

Do celów wyceny waluty stosujemy metodę FIFO (first in, first out) – czyli zakładamy, że w pierwszej kolejności wydatkowana jest waluta, którą nabyto najwcześniej.

 

Zakładam, że po przeanalizowaniu mojej odpowiedzi będzie Pan miał jakieś pytania – proszę oczywiście pisać, na tę chwilę napisałam w miarę „ogólnie”, tak żeby mógł Pan zrozumieć mechanizm. Gdyby były jakieś wątpliwości, mogę jeszcze spróbować wytłumaczyć na przykładzie (być może przykład rozjaśni), ewentualnie może ma Pan konkretny przykład transakcji (?).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 9 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Data rejestracji czy data rozpoczęcia działalności? – przekroczenie limitu obrotu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik zarejestrował działalność w grudniu 2007 r. Pierwszy przychód uzyskał w styczniu roku następnego. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z 2008 roku „za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu”. Opierając się na tym przepisie, podatnik skorzystał z art. 6 pkt 4 ust. 2 i po przekroczeniu limitu obrotu w wysokości 150 000 euro nadal rozliczał się w formie ryczałtu do końca 2008 r. Czy postąpił prawidłowo?

Nieterminowe wpłaty zaliczek na podatek a czynny żal

Prowadzę działalność gospodarczą, ale z powodu kłopotów finansowych dokonuję nieterminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Ureguluję jednak wszystkie zaległe odsetki od należności, nie chciałbym mieć jednak problemów z urzędem. Czy i kiedy powinienem złożyć tzw. czynny żal? Czy muszę wymieniać w nim wszystkie kwoty i daty? Czy US musi wysłać mi jakieś wezwanie bądź przeprowadzić kontrolę?

 

Podatki polskie osoby mieszkającej na stałe w USA

Od wielu lat mieszkam w USA. W Polsce inwestuję w papiery wartościowe, ale w Stanach pracuję i płacę podatki (dochodowy od pensji z pracy oraz podatek od dochodów kapitałowych, także tych uzyskanych w Polsce, ale pomniejszony o podatek zapłacony w Polsce). Nie posiadam nieruchomości ani w USA, ani w Polsce. Dowiedziałem się ostatnio, że dopóki mój „ośrodek życiowy” znajduje się poza granicami Polski, nie muszę płacić podatku od dochodów z pracy w USA. 1. Czy faktycznie nie muszę w Polsce płacić podatku dochodowego od pensji, a tylko ten od dochodów kapitałowych? 2. Czy jeżeli kupiłbym w Polsce nieruchomości (nie posiadając ich nigdzie indziej), zmieniłby się mój „ośrodek życiowy”? 3. Czy moją sytuację podatkową zmieniłby fakt zakupu nieruchomości i w Polsce, i w USA?

wizytówka Szukamy prawników »