Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Rozgłaszanie plotek o popełnieniu oszczerstwa

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 18.01.2011

Ostatnio podczas turnieju zręcznościowego, w którym brał udział mój syn, zapytałam pewną osobę z jury (niedosłownie i raczej żartobliwie), czy zawodnicy na pewno oceniani są obiektywne. Później wśród znajomych usłyszałam, że osoba, którą o to pytałam, rozgłasza, że dopuściłam się oszczerstwa i mój syn nie ma wobec tego szans na kolejnym turnieju. Czy osoba ta może podać mnie do sądu o oszczerstwo? Czy rozgłaszanie takich plotek jest zgodne z prawem?

Marek Gola

Można bronić tezy, że pytanie, czy ocena na zawodach na pewno jest obiektywna, nie wypełnia przesłanek występku zniesławienia (zwanego też pomówieniem) z art. 212 Kodeksu karnego, określanego potocznie oszczerstwem.

 

Art. 212 § 1 stanowi „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Przepis art. 212 § 1 do przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa zniesławienia (czyli podmiotów, które można znieważyć) zalicza pięć kategorii podmiotów:

 

  1. osoby fizyczne,
  2. grupy osób,
  3. instytucje,
  4. osoby prawne oraz
  5. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 

Pani w swojej opinii nie odnosiła się do osób czy instytucji, można więc w związku z tym uznać, że wyrażona przez Panią opinia nie stanowi znieważenia.

 

Niestety w orzecznictwie jest również prezentowany pogląd że „niewymienienie z nazwiska osoby zniesławionej nie ma znaczenia dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za pomówienie w sytuacji (...) jeśli nie ma wątpliwości, jakiej osoby zniesławienie dotyczy (...), jeśli z zestawienia innych okoliczności łatwo można było wywnioskować, kogo mianowicie rozgłaszający miał na myśli; wystarcza do tego podanie takich cech wyróżniających, które pozwalają obiektywnie wnioskować, iż zniesławiające działanie dotyczyło danej osoby” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 1924 r., sygn. akt II K 2249/1924, Zb.O. 1924, poz. 231).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W związku z tym jeżeli z Pani wypowiedzi można wywnioskować, iż przekupienie zarzuca Pani konkretnej osobie (grupie osób czy jakiejś jednostce organizacyjnej) można uznać, że pytanie stanowiło jednak występek zniesławienia.

 

O zniesławieniu można mówić, jeżeli zostanie stworzony negatywny obraz osoby zniesławionej we świadomości innych osób (opinii publicznej).

 

Przesłanką popełnienia występku zniesławienia jest zrozumienie przekazu przez osoby, do których został skierowany. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 20.11.1933 r. (sygn. akt 3 K 1037/33, Zb.O. 1934, poz. 55), stwierdził, iż pomówienie „może być wyrażone w jakikolwiek sposób, zdolny do uzewnętrznienia myśli sprawcy i przelania ich w świadomość innych osób”.

 

Aby doszło do zniesławienia, osoba będąca odbiorcą przekazywanej informacji charakteryzować się musi zdolnością do rozpoznania pomawiającej treści. Inaczej mówiąc, osoba, do której skierował Pani swoja opinię, musiała zrozumieć sens Pani wypowiedzi.

 

Jeżeli więc osoba (czy grupa osób), do której skierowała Pani swoje słowa, nie zrozumiała sensu sformułowania, w sposób poprawny, to nie można stwierdzić, iż doszło do pomówienia, nawet jeżeli osoba zniesławiona dobrze wie, co sformułowanie to oznacza.

 

Trudno odpowiedzieć na Pani drugie pytanie, nie znając treści wypowiedzi rozgłaszanych przez tę osobę wśród znajomych. Jeżeli ta osoba zarzuca Pani popełnienie przestępstwa znieważenia, zanim jeszcze popełnienie tego przestępstwa zostało potwierdzone przez sąd, to ta osoba sama dopuszcza się tego samego występku znieważenia. Jeżeli przy tym narusza dobre imię Pani syna, to w zależności od tego, co rozgłasza, można zrzucić jej naruszenie dóbr osobistych i domagać się odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.

 

Jeżeli jednak rozgłaszane treści odpowiadają prawdzie, trudno zarzucić osobie popełnienie jakiegoś czynu zabronionego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus II =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »