Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Odpowiedzialność za długi po podpisaniu rozdzielności majątkowej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 08.04.2009

Odszedłem od żony 5 lat temu, nie mamy separacji ani rozwodu. Chcę wziąć kredyt hipoteczny. W jaki sposób to zrobić, żeby nie uczynić drugiej stronie żadnej krzywdy? Czy wystarczy podpisać rozdzielność majątkową i wówczas tylko ja będę odpowiedzialny za swoje długi?

Tomasz Krupiński

Zakładam, że między Panem a żoną istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Z pytania wynika, że nie chciałby Pan, aby odpowiedzialność za zobowiązanie zaciągnięte przez Pana obciążała majątek osobisty żony czy też Państwa majątek wspólny jako małżonków. Natomiast chciałby Pan, aby odpowiedzialność za wszelkie długi zaciągnięte przez Pana spoczywała tylko na Panu.

 

Na wstępie należy przytoczyć kilka artykułów z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących odpowiedzialność małżonków za zobowiązania.

 

Kluczowym dla tej odpowiedzialności jest art. 41, zgodnie z którym – jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka – wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli natomiast małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, to wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa – także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

Na mocy wyżej przytoczonego artykułu, w momencie kiedy zaciągnie Pan kredyt bez zgody żony, to za ewentualne długi będzie Pan odpowiadał ze swojego majątku osobistego, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z praw autorskich, praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz innych praw twórcy oraz z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak wynika z powyższego, brak zgody małżonka dłużnika ogranicza możliwości zaspokojenia wierzyciela, tzn. wierzyciel nie będzie mógł sięgnąć w celu zaspokojenia swoich roszczeń do majątku wspólnego małżonków.

 

Dlatego prawdopodobnie bank będzie żądał zgody żony na piśmie bądź ustanowienia innego zabezpieczenia, np. poręczenia przez osobę trzecią.

 

Wspomina Pan też o ustanowieniu w drodze umowy rozdzielności majątkowej. Niewątpliwie jest to też rozwiązanie, które służy uwolnieniu drugiego małżonka od odpowiedzialności. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą – zawierając umowę w formie aktu notarialnego – wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Jak wynika z przytoczonego artykułu, konieczna jest więc wizyta obojga małżonków u notariusza celem zawarcia takiej umowy.

 

Skutek umowy ustanawiającej rozdzielność jest taki, że zniesiona zostaje wspólność majątkowa i powstają dwa odrębne majątki, którymi małżonkowie zarządzają samodzielnie. Mogą dowolnie nim rozporządzać bez zgody drugiego małżonka, a więc sprzedać lub darować.

 

Rozdzielność majątkowa między małżonkami wpływa na zakres odpowiedzialności małżonków wobec osób trzecich. Małżonek jest z niej wyłączony, jeśli drugi małżonek zaciągnął zobowiązanie już po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej, a wierzyciel o tej umowie wiedział. Trzeba bowiem koniecznie pamiętać o treści art. 471, zgodnie z którym małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome. Oznacza to, że musiałby Pan koniecznie poinformować bank o tym, że zawarto taką umowę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa małżonków

Razem z żoną wzięliśmy kredyt hipoteczny na dom, w którym mieszkamy. Od zawsze to ja spłacałem raty kredytu, bo żony nie było na to stać z jej dochodów. Od kilku miesięcy w zasadzie mieszkamy w jednym domu, ale żyjemy osobno. Chciałbym w przyszłości wystąpić o rozwód, ale żona się nie zgadza. Nie chciałbym zatem teraz płacić rat kredytu za dom, a później dzielić się jego wartością. Dlatego też pomyślałem o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Małżonka raczej nie zgodzi się na podpisanie umowy u notariusza. Czy przyczyną ustanowienia rozdzielności przez sąd może być to, że żona przez kilka miesięcy mieszkała poza domem (niedawno wróciła), nie płaci w ogóle za wspólny kredyt, a jedynie za bieżące rachunki, swoje dochody przeznacza zaś na własne cele? Sytuacja wygląda w ten sposób, że ja całe swoje dochody przeznaczam na utrzymanie domu, a żona większość pieniędzy wydaje na własne zachcianki. Jakie kroki powinienem podjąć w tej sprawie?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Czy jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej bez rozwodu? Mamy jedno pełnoletnie i samodzielne dziecko. Mąż nigdy nie dbał o rodzinę. Mimo licznych zdrad wierzyłam, że jakoś się ułoży, jednak mąż całkowicie oddalił się od rodziny. W ostatnich kilku miesiącach mąż wyprowadził z naszego wspólnego konta 15 tys. zł. Twierdzi, że wszystko jest jego, bo przepracował 40 lat, a ja tylko 21 (byłam na rencie). Proszę o pomoc.

Wyrównanie wkładów na budowę domu

Mam z żoną rozdzielczość majątkową i budujemy dom na wspólnej działce (własność w częściach ułamkowych po 50%). Dom jest budowany za pieniądze żony, co jest potwierdzone stosownymi fakturami za materiały i robociznę. W jaki sposób wyrównać wkłady na budowę domu (w ratach), by i on należał w połowie do mnie?

wizytówka Szukamy prawników »