Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Renta inwalidzka z Holandii, zaległości podatkowe i rozliczenia

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 27.12.2011

Przez wiele lat mieszkałam w Holandii, od 2008 r. jestem w Polsce. Moim jedynym dochodem jest holenderska renta inwalidzka. Jako obywatelka Holandii ubezpieczenie zdrowotne opłacam w tym kraju. Niedawno dowiedziałam się, że mam również obowiązek rozliczania się z moich dochodów w Polsce. Podsumowałam już jeden rok i spłacam ratalnie zaległy podatek, odsetki i „karę”. Nie wiem, co zrobić z następnymi latami podatkowymi. Urząd skarbowy poinformował mnie również, że nie przysługują mi żadne odliczenia od podatku. Co mam obecnie zrobić? Czy jest możliwość umorzenia opłaty prolongacyjnej i odsetek?

Aleksander Słysz

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Panią ze źródła położonego na terytorium Holandii są uregulowane dwoma aktami prawnymi:

                 

  1. konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
  2. ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 18 konwencji „emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wcześniejszym zatrudnieniem, jak i renty wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”, niemniej, zgodnie z następnymi ustępami, w pewnych warunkach dochody z renty mogą być opodatkowane również w państwie „źródła” (Holandii). Ponieważ taka regulacja stwarza ryzyko podwójnego opodatkowania tego samego dochodu (zarówno w państwie zamieszkania – Polsce, jak i w państwie źródła – Holandii), ustalono metodę unikania takiego podwójnego obciążenia.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 „w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Niderlandach, to Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Niderlandach. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Niderlandach”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Oznacza to, że przy rozliczaniu w Polsce dochodów z renty holenderskiej będzie Pani miała prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego (potrąconego przez organ rentowy) w Holandii. Ponieważ zgodnie z podaną przez Panią informacją dochody z zagranicy to jedyne uzyskiwane przez Panią dochody – ma Pani możliwość odliczenia całego zapłaconego za granicą podatku.

 

Rozliczenie składa Pani na formularzu PIT-36 + załącznik PIT-ZG. Za każdy rok należy rozliczyć się na druku obowiązującym w danym roku – wszystkie druki do pobrania na stronie:

 

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734&typ=news

 

Przychody i podatek w walucie obcej muszą zostać przeliczone na złote – będą potrzebne kursy banku, z którego usług Pani korzysta z dnia otrzymania przychodów (jeżeli renta jest otrzymywana miesięcznie – kursy z 12 dni, w których renta wpłynęła na Pani rachunek bankowy); jeżeli bank stosuje różne kursy walut lub w ogóle nie publikuje kursów w stosunku do waluty polskiej – kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Tym samym kursem przelicza Pani zapłacony podatek.

 

Niestety do dochodów z renty nie stosuje się tzw. ulgi abolicyjnej, istnieje jednak pod pewnymi warunkami możliwość odliczenia od podatku obowiązkowych składek zdrowotnych zapłaconych w Holandii – m.in. składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie mogła zostać odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w państwie, w którym została pobrana.

 

Nie do końca rozumiem, co miał na myśli urzędnik, informując Panią, że nie ma Pani prawa do żadnych ulg i odliczeń – moim zdaniem ma Pani prawo do wszelkich ulg i odliczeń dostępnych dla polskich obywateli – między innymi ulgi internetowej, ulgi na dzieci, odliczenia darowizn, ulgi rehabilitacyjna (w tym na leki). Jeżeli chodzi o skorzystanie z ulgi na leki (w ramach ulgi rehabilitacyjnej) – jest to odliczenie od dochodu (nie od podatku); aby z niego skorzystać, należy spełniać dodatkowe warunki, m.in. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, potwierdzenie lekarza–specjalisty o konieczności stosowania leków – ponieważ jednak przepisy w przeciągu 2008-2011 r. ulegały zmianie, należałoby zinterpretować każdy rok oddzielnie pod kątem spełniania przez Panią warunków; dodatkowo wydatki powinny być udokumentowane fakturami. Co ważne, w razie posiadania I lub II grupy inwalidztwa przysługuje ulga na używanie własnego (lub stanowiącego współwłasność) samochodu osobowego w celu dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne. Generalnie możliwości uzyskania odpisów dla osób niepełnosprawnych jest sporo – ale trzeba by przeanalizować konkretnie Pani przypadek.

 

Odnośnie odsetek, opłaty prolongacyjnej – raczej nie może być mowy o odwoływaniu się od nich, ewentualnie można próbować składać wniosek o umorzenie ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes podatnika. Teoretycznie można również wnosić o umorzenie zaległości podatkowej – nie jest o to łatwo, ale czasami się „udaje”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zapłata zaległości podatkowych

Mam dług wobec urzędu skarbowego. Moja działalność gospodarcza wkrótce zostanie zlikwidowana. Nie zamierzam uchylać się od zapłaty zaległości podatkowych, ale w tym momencie nie mam pieniędzy. Chciałbym, aby organ odroczył termin spłaty, potrzebuję więcej czasu. Przekazuję pieniądze komornikowi, ale to za mało. Co robić?

 

Zaległości podatkowe

Pod koniec 2011 r. zostałam wybrana na przewodniczącą międzyzakładowej organizacji związkowej. W marcu 2012 r. organ skarbowy przeprowadził kontrolę podatkową za lata 2007–2008, która wykazała zaległości podatkowe z działalności, którą prowadziła w tamtym okresie spółka działająca przy związku W 2009 r. związek został przekształcony, a działalność tej spółki – zawieszona, jednak (o czym dowiedziałam się niedawno) nie wykreślono jej z rejestru. Nie zmieniono także wówczas numerów NIP i REGON; zrobiłam to dopiero ja w 2012 r. O wszystkich problemach dowiedziałam się dopiero w trakcie kontroli. Obecny zarząd związku wykonuje swoje obowiązki społecznie, nie prowadząc żadnej działalności gospodarczej. Jaką odpowiedzialność ponoszą jego członkowie, którzy nie mają nic wspólnego z opisaną działalnością? Dodam, że – jako przewodnicząca – jestem imiennie wzywana do wyjaśnień w tej sprawie. Czy tak powinno być?

Błędnie naliczony podatek od nieruchomości

Źle policzyłam (zaniżyłam) powierzchnię użytkową w moim domu, wskutek czego błędnie naliczono mi podatek od nieruchomości. Taka sytuacja trwała przez osiem lat, dopiero niedawno rzeczoznawca ustalił właściwą powierzchnię budynku. Co zrobić w takiej sytuacji?

wizytówka Szukamy prawników »