Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Reklamacja naprawy samochodu

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 16.02.2009

We wrześniu oddałem do warsztatu samochód z silnikiem do remontu. Mechanik stwierdził, że silnik nadaje się do wymiany. Naprawa trwała długo, bo aż do października. Samochód okazał się, niestety, nie w pełni naprawiony. Po przejechaniu 100 km oddałem samochód z powrotem do mechanika. Po naprawie usterki nie znikły. Obecnie auto trzeci tydzień stoi w warsztacie, a mechanik codziennie zwodzi mnie różnymi obiecankami. Do tego stwierdził, że za powstałe usterki to ja odpowiadam. Wydaje mi się, że mechanik próbuje się wymigać od naprawy albo wyciągnąć ode mnie pieniądze. Co w takiej sprawie można zrobić?

Eliza Rumowska

Niewątpliwie z opisanego stanu sprawy wynika, że Pana  obawy są uzasadnione. Rzeczywiście wygląda na to, że mechanik usiłuje się Pana pozbyć lub „przeczekać” sprawę. Dlatego niezwłocznie proszę pisemnie wezwać go do wykonania naprawy w ramach reklamacji.

 

W piśmie proszę podać, że:

  1. Naprawa miała charakter umowy o dzieło, gdyż sprecyzowano uzyskanie konkretnego efektu, a czynności wykonującego dzieło też dokładnie określono. Wiąże się to z odpowiedzialnością przedsiębiorcy (mechanika) wobec Pana (jako konsumenta) na podstawie regulacji dotyczącej umowy o dzieło z K.c. 

 

Jednak uwzględnienie odpowiedzialności wobec konsumenta – regulowanej ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego: „Art. 6271 Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej” – wpłynie na to, że podstawą instytucjonalną Pana roszczenia nie będzie gwarancja, tylko tzw. niezgodność towaru (usługi) z umową.

 

  1. Zakres roszczeń – nieodpłatne usunięcie wady i jej skutków wynikających ze źle wykonanej naprawy.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Warto tu zaznaczyć, że zakres roszczeń dotyczy nie tylko części wymienianych czy naprawianych, ale ewentualnie wszystkiego, co mogło w aucie ulec zniszczeniu, pogorszeniu w funkcjonowaniu itd. z uwagi na wadliwą naprawę.

 

Wspomniana ustawa określa następująco zakres odpowiedzialności:

 

„Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

 

Oczywiście brzmienie powyższych regulacji należy dostosować do usługi, która w Pana przypadku dotyczy „wadliwego towaru niezgodnego z umową”.

 

Do tak opisanych roszczeń proszę podać stan faktyczny: jak wada się ujawniła, kiedy i w jaki sposób naprawy wpływały na istnienie wady. Proszę podkreślić, że mimo przyjęcia reklamacji naprawy nie były skuteczne i nie przywracały stanu rzeczy do zgodnego w umową.

 

Proszę w piśmie wyznaczyć termin dokonania naprawy, przy czym proszę wskazać miejsce i czas odebrania auta lub jego dostarczenia do serwisu.

 

Może Pan również podać alternatywne sposoby pokrycia kosztów niezgodności z umową, np. zapłatę rachunku z innego warsztatu, który zobowiąże się usunąć wadę. Takie posunięcie wymaga zgody wykonawcy i skonsultowania ewentualnej kalkulacji warsztatu, który dokonałby skutecznej naprawy.

 

W zakończeniu pisma proszę stwierdzić, że brak polubownego załatwienia czy brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sadową. Proszę nadmienić, że zależy Panu na polubownym załatwieniu sprawy, ale także na czasie, bo każdy dzień bez sprawnego auta to uciążliwość, która da się skalkulować w formie odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Naprawa auta w warsztacie

Oddałem auto do naprawy w warsztacie samochodowym. Zapłaciłem za usługę (mam na to kilku świadków), a wieczorem udałem się w daleką podróż ze znajomymi. Po drodze naprawiana część odpadła, co uniemożliwiło nam dalszą jazdę. Auto zostało odholowane i znów naprawione. Zgłosiłem sprawę właścicielowi warsztatu, obiecał zwrot kosztów, teraz jednak zmienił zdanie. Jak odzyskać pieniądze za odholowanie i ponowną naprawę auta w warsztacie?

Reklamacja samochodu

Kupiłem od osoby prywatnej samochód używany. Przy wymianie płynów okazało się, że pojazd ma liczne wady i usterki wymagające natychmiastowej naprawy. Przy zakupie sprzedawca nie umożliwił mi dokładnych oględzin pojazdu, bardzo się spieszył i zapewniał, że auto jest w 100% sprawne. W umowie jest zapis: „Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem umowy i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. W związku z powyższym strony wyłączają uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad pojazdu ujawnionych po dniu zakupu”. Czy mogę odstąpić od umowy i złożyć reklamację samochodu?

Odstąpienie od umowy z mechanikiem

Popsuł mi się samochód. Mechanik stwierdził, że naprawi go w 1,5 miesiąca. Zapłaciłem zaliczkę. Całość miała mnie kosztować ok. 10 tys. zł. Minęły już 4 miesiące, a samochód nadal jest niesprawny. Mechanik mówi, że próbował już wszystkiego i nie ma pomysłu, jak naprawić auto. Udostępnił mi swój samochód zastępczy. Nie wiem, co mam robić. Czy odstąpić od umowy z mechanikiem? Czy mogę żądać od mechanika, aby na swój koszt zlecił naprawę innej firmie? Tzn. ja zapłaciłbym tylko ustaloną wcześniej kwotę, tj. 10 tys. zł. Ta druga opcja bardziej by mi odpowiadała.

Próba obciążenia kosztami za bezzasadne wezwanie serwisu

Wykonywałem instalację w nowym bloku, będąc podwykonawcą większej firmy (podwykonawcy firmy budowlanej). Gwarancja na instalację nie obejmuje przerobionego systemu. Niedawno zostałem wezwany do usterki. Po przyjeździe okazało się, że gniazdka przerobiono, zatem odmówiłem naprawy. Domagałem się jednak zwrotu kosztów dojazdu od mojego zleceniodawcy. Ten nie zgadza się na zwrot kwoty. Czy ma rację?

wizytówka Szukamy prawników »