Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Przepisanie mieszkania

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.05.2009

Jesteśmy wraz z mamą jedynymi spadkobiercami spadku po tacie. Chcemy możliwie prosto i niedrogo „przepisać” mieszkanie na mnie. Mieszkanie ma księgę wieczystą (współwłasność ustawowa małżonków). Czy sąd może podzielić mieszkanie w proporcji 3/4 dla mnie i 1/4 dla mamy? Czy przeprowadzać dział spadku, czy zostawić sprawę aż do śmierci mamy? Jeśli przeprowadzać dział, to sądownie czy przez umowę notarialną? Jak wycenić wartość mieszkania – czy wystarczą oferty z rynku? Czy zmienić wpis w księdze wieczystej od razu po nabyciu spadku, czy czekać na dział, o ile byłby dokonany?

Iryna Kowalczuk

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustali, kto i w jakiej części nabył spadek po Pana tacie.

 

Sąd w postanowieniu stwierdzi, że Pan i Pana mama nabyliście spadek po Pana ojcu, każdy w 1/2 części (spadkobiercami ustawowymi Pana ojca są: Pan i Pana mama w częściach równych).

 

W wyniku spadkobrania już w chwili obecnej Pana mama ma 3/4 udziału we współwłasności mieszkania, a Pan 1/4 udziału.

 

Nabył Pan udział w lokalu mieszkalnym w chwili śmierci Pana ojca. Mieszkanie stanowiło współwłasność Pana rodziców, dlatego w skład spadku po Pana ojcu wszedł udział 1/2 we współwłasności. Wynika to z domniemania równości udziałów małżonków w majątku wspólnym – dziedziczy Pan 1/2 spadku, a w skład spadku wchodzi udział 1/2 we współwłasności mieszkania.

 

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku zarówno Pan, jak i Pana mama powinniście zgłosić nabycie spadku w urzędzie skarbowym, aby móc skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadku (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Nabycie spadku zarówno Pan, jak i mama powinniście zgłosić na formularzu SD-Z2 („Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”).

 

W zgłoszeniu należy wskazać wartość nabytego przez Pana i przez Pana mamę spadku. Jeżeli w skład spadku nie wchodziły inne przedmioty majątkowe niż udział we własności mieszkania, to należy wpisać jako wartość nabytego spadku wartość 1/4 udziału w mieszkaniu (Pan i Pana mama). W celu określenia nabytego udziału może się Pan oprzeć na wartości rynkowej podobnych lokali z rynku nieruchomości.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli jest Pan jedynym dzieckiem swojej mamy, a więc jedynym jej spadkobiercą, moim zdaniem nie ma sensu przeprowadzanie działu spadku, ponieważ w skład spadku po Pana ojcu wchodzi udział 1/2 we współwłasności mieszkania. Tylko ten udział będzie podlegał działowi spadku. Mama pozostanie współwłaścicielem mieszkania w 1/2 udziału.

 

Jeżeli chciałby Pan jeszcze za życia mamy stać się jedynym właścicielem mieszkania, czyli doprowadzić do tzw. przepisania mieszkania, to łatwiej będzie, kiedy Pana mama dokona darowizny 3/4 udziału w mieszkaniu na Pana rzecz. W tym wypadku będzie Pan mógł również skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn. Ponieważ darowizna będzie musiała zostać dokonana w formie aktu notarialnego (własność mieszkania), nie będzie Pan musiał zgłaszać tej darowizny w urzędzie skarbowym. Zgodnie bowiem z art. 4a ust. 4 pkt 2 obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 

 

W przypadku darowizny udziału mamy w mieszkaniu na Pana rzecz (3/4) koszty przepisania mieszkania, jakie będziecie Państwo musieli ponieść, będą związane z zawarciem notarialnej umowy darowizny. Koszt tej darowizny będzie uzależniony od wartości mieszkania.

 

Maksymalna stawka opłaty notarialnej będzie wynosić od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł,
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

 

Możliwe jest również przeprowadzenie działu spadku w ten sposób, że udział we własności mieszkania podlegający spadkobraniu (1/2) przypadnie w całości Panu, z jednoczesnym zniesieniem współwłasności (po dziale spadku 1/2 udziału we własności mieszkania będzie przypadało Panu, 1/2 mamie).

 

Opłata notarialna w tym przypadku będzie liczona od wartości udziału podlegającego działowi spadku (1/2 udziału) oraz od wartości mieszkania w przypadku zniesienia współwłasności.

 

Możliwe jest również przeprowadzenie sądowego działu spadku z jednoczesnym zniesieniem współwłasności – jako inny sposób przepisania mieszkania.

 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. 

 

Natomiast stosownie do ust. 2 tego artykułu opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł. 

 

Jeżeli nie zależy Panu na tym, aby stać się jedynym właścicielem mieszkania, które należało do Pana rodziców, to po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Pana tacie może Pan wpisać się do księgi wieczystej jako współwłaściciel w 1/4 udziału. Po śmierci mamy, jeżeli mama nie wyjdzie ponownie za mąż lub nie sporządzi testamentu, w którym powoła do spadku inną osobę niż Pan, Pan jako jedyny spadkobierca ustawowy nabędzie spadek po mamie w całości. Wówczas stanie się Pan jedynym właścicielem mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + II =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Mieszkanie przepisane na wnuka a prawo do zachowku syna

Czy przepisanie mieszkania przez babcię na wnuka z pominięciem syna jest zgodne z prawem? Czy po śmierci babci synowi będzie należał się zachowek? Dodam, że babcia ma dwoje dzieci – matkę wnuka oraz wspomnianego syna, czyli mnie.

Przepisanie mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty

Siostra mojej mamy chce zapisać mi mieszkanie, które wykupiła dwa lata temu z bonifikatą 90%. Jak wygląda możliwość przepisania na mnie tego mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czy można w tym przypadku skorzystać z umowy dożywocia?

Jak przepisać mieszkanie TBS?

Moj kuzyn posiada mieszkanie TBS (w umowie jest partycypantem), teraz chce mi je odstąpić. Prezes spółdzielni najpierw się zgodził, ale teraz zmienił zdanie. Nie wiem, dlaczego odmawia, nie zna nawet mojej sytuacji materialnej. Jakie więc warunki muszę spełniać, aby mieszkanie kuzyna zostało przepisane na mnie? Co teraz zrobić, aby przepisać to mieszkanie?

Przepisanie mieszkania na dorosłe dziecko

Mój teść zakupił mieszkanie spółdzielcze wiele lat temu. Po jego śmierci właścicielką lokalu została teściowa (jej dorosłe dzieci zrzekły się mieszkania). Po kilku latach teściowa wyszła ponownie za mąż. Teściowa i jej obecny mąż nie mieszkają razem od dłuższego czasu. Nie są razem, ale rozwodu jeszcze nie było. Czy obecny mąż teściowej ma prawo do tego mieszkania? Moim zdaniem, nie ma żadnych praw. Jeśli mam rację, to jak teściowa może przepisać ww. mieszkanie na swoje dorosłe dziecko (czyli na moją żonę)?

wizytówka Szukamy prawników »