ePorady24.pl Prawo cywilne Przedawnienie Przedawnienie podatku od spadku
Zadaj pytanie › Zadaj pytanie ›

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opublikowane: 16.11.2011

Przedawnienie podatku od spadku

W lipcu 2005 r. otrzymałem w spadku nieruchomość. Ta informacja nie została przekazana przez sąd urzędowi skarbowemu. Nie złożyłem więc deklaracji ani nie zapłaciłem podatku od spadku. Czy mogę liczyć na przedawnienie?

Anna Sufin

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wyżej wymienionym dniem – co w przedmiotowej sprawie jest bardzo ważne i wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Wyjaśnić należy, że Pan sam był zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o nabyciu.

 

W Pańskiej sprawie zatem ma zastosowanie art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu stanowiący, że „jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”.

 

Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednakże, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek wydania decyzji, nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca zostanie doręczona po upływie 3 lat – jeżeli jednak podatnik tak jak Pan nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstanie, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Konkludując, moim zdaniem doszło już do przedawnienia, bowiem, zakładając uprawomocnienie się orzeczenia w 2005 roku, od końca 2004 roku 5 lat upłynęło z końcem 31 grudnia 2010 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

wersja do druku

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus trzy =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

 

»Podobne materiały

Mój stary dług kupiła firma windykacyjna

Mam zadłużenie w telekomunikacji sprzed 12 lat. Było tego koło 700 zł. Następnie mój dług kupiła firma windykacyjna i właśnie otrzymałam pismo, że mam im wpłacić ponad 6000 zł, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do e-sądu w Lublinie. Byłam pewna, że ten stary dług jest już dawno przedawniony. Co mam z tym robić?

wizytówka
Pobierz aplikację