Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Przedawnienie podatku od spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.11.2011

W lipcu 2005 r. otrzymałem w spadku nieruchomość. Ta informacja nie została przekazana przez sąd urzędowi skarbowemu. Nie złożyłem więc deklaracji ani nie zapłaciłem podatku od spadku. Czy mogę liczyć na przedawnienie?

Anna Sufin

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wyżej wymienionym dniem – co w przedmiotowej sprawie jest bardzo ważne i wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Wyjaśnić należy, że Pan sam był zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o nabyciu.

 

W Pańskiej sprawie zatem ma zastosowanie art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu stanowiący, że „jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”.

 

Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednakże, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek wydania decyzji, nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca zostanie doręczona po upływie 3 lat – jeżeli jednak podatnik tak jak Pan nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstanie, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Konkludując, moim zdaniem doszło już do przedawnienia, bowiem, zakładając uprawomocnienie się orzeczenia w 2005 roku, od końca 2004 roku 5 lat upłynęło z końcem 31 grudnia 2010 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus V =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Mój stary dług kupiła firma windykacyjna

Mam zadłużenie w telekomunikacji sprzed 12 lat. Było tego koło 700 zł. Następnie mój dług kupiła firma windykacyjna i właśnie otrzymałam pismo, że mam im wpłacić ponad 6000 zł, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do e-sądu w Lublinie. Byłam pewna, że ten stary dług jest już dawno przedawniony. Co mam z tym robić?

Kiedy przedawniają się długi za nieopłacone usługi telekomunikacyjne?

Kilka dni temu komornik zajął mi konto bankowe za dług sprzed 6 lat. Nie otrzymałem wcześniej żadnego pisma ani wyroku. Możliwe jednak, że coś przyszło, ale na mój dawny, nieaktualny adres. Dług w wysokości 6000 zł dotyczy nieopłaconych rachunków za usługi telekomunikacyjne. Jakieś 3 lata temu skontaktowałem się z tą firmą, żeby zapłacić zaległości, ale pracownik powiedział, że ta sprawa jest już zamknięta. Okazało się, że sprzedali dług jakiejś firmie windykacyjnej, która teraz przez komornik chce ode mnie 6600 zł plus koszty komornika, a całe pierwotne zadłużenie wynosiło niecałe 3000 zł. Czy ten dług się jeszcze nie przedawnił, co mogę zrobić?

Zobowiązanie do zapłaty faktury wystawionej przed laty

Czy sąd może zasądzić roszczenie zakładu usługowego do zapłaty wystawionej w 2007 roku faktury VAT? Dokument wystawiony był (bezzasadnie) w 2007 roku, a pozew wniesiony dopiero w 2014 r. do sądu cywilnego.

Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje jego wygaśnięcie wraz z odsetkami za zwłokę, co oznacza, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty przedawnionego podatku. Następuje to z mocy prawa, a więc nie wymaga uzyskania dodatkowej decyzji organu podatkowego. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przerwaniu, w szczególności wskutek działań podjętych przez organy podatkowe.

Okres przedawnienia opłat na STOART

Jaki jest okres przedawnienia opłat na STOART?

Przedawnienie roszczeń ubezpieczyciela

W okresie 07.03.2005 r. – 07.03.2006 r. miałem wykupione ubezpieczenie. W marcu 2006 r. sprzedałem samochód i kupiłem nowy wraz z nową polisą. Dokumenty od dotychczasowego ubezpieczyciela zaginęły w boju i nie wiem, czy składałem wypowiedzenie ubezpieczenia. Ostatnio zadzwonił do mnie windykator i stwierdził, że jestem winien ubezpieczycielowi 1500 zł za automatyczne przedłużenie polisy. Przez te 3 lata ubezpieczyciel słowem nie pisnął, że coś mi przedłużył. Co mogę z tym zrobić? Słyszałem, że w przypadku sprzedaży to kupujący troszczy się dalej o ubezpieczenie.

Jak oprotestować stare weksle?

W 2004 roku sąd gospodarczy ogłosił upadłość mojej i męża spółki cywilnej, upadłość została umorzona w 2006 roku. Kilka dni temu najemca lokalu, w którym mieliśmy ekspozycję w czasie prowadzenia działalności, przysłał nam wezwanie do zapłaty, z kopiami weksli, które podpisaliśmy, bez umowy wekslowej. Na wekslach nieprzekraczających 10 tys. złotych wpisał 20 tys. Czy ten dług jest przedawniony? Jeżeli tak, czy muszę i w jaki sposób go oprotestować?

wizytówka Szukamy prawników »