Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Problem z uzyskaniem świadectwa pracy przez praktykanta

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 21.04.2017

W 2013 r. mój syn rozpoczął naukę w szkole zawodowej. Odbywał też praktyki przez kolejny rok, ale potem przerwał naukę, a pracodawca cały czas płacił na niego składki, tj. jeszcze 2 lata. Dowiedzieliśmy się o tym niedawno z listu od ZUS-u. W międzyczasie syn rejestrował się  jako bezrobotny, a później wyjechał do pracy za granicę. Były pracodawca naszego syna (pracownika-praktykanta) zaproponował nam wpłatę 1000 zł rekompensaty za te nadpłaty, a wtedy wyda świadectwo pracy. UP także czeka na to świadectwo. Co syn ma zrobić w tej trudnej sytuacji?

Marek Gola

Faktycznie opisywana sytuacja jest dość kuriozalna i jeszcze się nie spotkałam z podobnym zdarzeniem.

 

Co można zrobić? Są dwa możliwe rozwiązania. Po pierwsze zapłacić pracodawcy żądaną kwotę i odebrać świadectwo pracy. Ta sytuacja jednak będzie rodzić dwa problemy. Po uzyskaniu świadectwa pracy za cały okres ubezpieczenia syn będzie miał problemy w urzędzie pracy, bowiem ze świadectwa będzie wynikać, iż był zatrudniony w okresie, gdy zarejestrował się jako osoba bezrobotna. Poza tym syn narazi się na ewentualną odpowiedzialność karną z tytułu posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę  lub też za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Za pierwszy czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, za drugie przestępstwo do lat 3. Osobiście odradzam tę ścieżkę, bowiem skazanie będzie oznaczać napiętnowanie syna na długie lata, założenie mu karty karnej i ujawnienie w rejestrze osób skazanych. Skutkować to może trudnościami w znalezieniu pacy, a często i w życiu osobistym.

 

Druga możliwość to wystąpienie do pracodawcy o wydanie świadectwa za faktyczny okres zatrudnienia. W przypadku odmowy wydania świadectwa syn powinien wystąpić do sądu pracy o nakazanie pracodawcy wydania świadectwa pracy. Wyrok taki podlega egzekucji w przypadku niewywiązania się z obowiązku przez pracodawcę.

 

Co do samej składki ZUS, to pracodawca może odzyskać zapłaconą kwotę, bowiem składki płacone za syna po dacie zakończenia pracy stanowią nienależne składki. Zgodnie z art. 47 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku, na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Tak więc proponuję zażądać wydania świadectwa pracy i następnie złożyć je w urzędzie pracy, a pracodawca niech samodzielnie tłumaczy się w ZUS-ie i wnosi o zwrot składek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zwrot kosztów za podróże służbowe żołnierzy zawodowych

W rozporządzeniu Ministerstwa Obrony Narodowej zawarty jest zapis dotyczący zwrotu kosztów za przeniesienia i podróże służbowe żołnierzy zawodowych mówiący o tym, że należności z tytułu krajowej podróży służbowej wypłaca się w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez żołnierza dokumentów poświadczających poniesione wydatki. Czy oznacza to, że po upływie terminu nie ma możliwości odzyskania pieniędzy?

Odpowiedzialność kadrowej

Pracuję w firmie na stanowisku kadrowej. Prowadzę ewidencję czasu pracy pracowników i sporządzam na jej podstawie harmonogram czasu pracy, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez szefa. Ostatnio pracodawca nakazał mi (przekazał to w formie ustnej) wpisywać inne godziny niż pracownicy w rzeczywistości pracują. W jakim stopniu będę odpowiadała przed Inspekcją Pracy? Czy jest możliwość, aby uchronić się przed odpowiedzialnością za fałszowanie ewidencji, aby pracodawca był jedynym odpowiedzialnym za tę sytuację?

Wcześniejsza emerytura dziennikarska

Mój mąż w lutym 2009 r. kończy 60 lat. Do końca 1998 r. spełnił warunki umożliwiające przejście na emeryturę dziennikarską (15 lat pracy na etacie dziennikarza i 20 lat stażu pracy), oczywiście oprócz wieku. Jednak gdy mąż skończył 55 lat, został zwolniony z etatu dziennikarskiego. Od tamtej pory płaci sam składkę emerytalno-rentową (tzw. kontynuację) i pracuje nadal w zawodzie, ale nie na etacie. Podobno, aby przejść na emeryturę, trzeba pracować minimum pół roku na etacie w ciągu ostatnich 2 lat. Czy jest to warunek konieczny? Jeżeli tak, to czy musi to być etat dziennikarski? Czy 15 lat stażu dziennikarskiego do końca 1998 r. musi być nieprzerwane, czy przy zmianie pracodawcy mogła nastąpić przerwa?

wizytówka Szukamy prawników »