Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Praca z uczniami niepełnosprawnymi

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 04.06.2017

Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Pracuję z uczniami niepełnosprawnymi (nauczanie indywidualne i rewalidacyjne) w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Godziny te ujęte są w pensum. Zdarza się, że dzieci bywają nieobecne w szkole. W takiej sytuacji dyrektor zmusza mnie do odpracowania każdej nieobecności ucznia. Czy ma do tego prawo? Poza tym mam też godziny ponadwymiarowe tygodniowo i ilekroć ucznia nie ma w szkole odbiera mi te godziny na poczet nieobecności dziecka. Czy do tego również ma prawo?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie na wstępie muszę stwierdzić, że brak jest przepisów, które by wprost regulowały sytuację, w jakiej Pani się znalazła.

 

W doktrynie przyjmuje się, że jeśli nauczyciel stawił się do pracy nie będąc powiadomionym, że ucznia na zajęciach nie będzie to nauczyciel ten pozostaje do dyspozycji pracodawcy, wobec czego dyrektor ma obowiązek wyznaczyć nauczycielowi nowy zakres obowiązków – na przykład skierować go na zastępstwo – jeśli jest taka potrzeba.

 

Przyjmuje się, że nauczanie indywidualne podlega tym samym rygorom prawnym, co pozostałe zajęcia nauczyciela w jego czasie pracy. A więc w przypadku, gdy uczeń nie przyjdzie na zajęcia nauczania indywidualnego (czy rewalidacji) to nauczyciel zaznacza jego nieobecność w dzienniku zajęć i oddaje się do dyspozycji dyrektora.

 

Żaden przepis prawa oświatowego nie nakłada na nauczyciela obowiązku odpracowywania takich zajęć lub – niewypłacania przez dyrektora wynagrodzenia za te zajęcia.

 

Oczywiście, jeśli z regulaminu wewnętrznego w szkole wynikają odmienne zasady – na przykład konieczność odpracowania tych zajęć – nauczyciel powinien je odpracowywać. Jeśli takich zapisów nie ma – nie ma podstaw do zmuszenia nauczyciela do odpracowania zajęć wliczonych do pensum.

 

Podobnie rzecz się ma z godzinami ponadwymiarowymi. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) godzina ponadwymiarowa to godzina realizowana przez nauczyciela ponad określony dla niego obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1987 r. (III PZP 29/87, OSNC 1989, nr 1, poz. 9) nauczyciel (szkoły muzycznej) prowadzący indywidualne lekcje w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych mu w planie organizacyjnym szkoły zachowuje prawo do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe z powodu choroby ucznia także wtedy, gdy zostanie poinformowany o przyczynie uniemożliwiającej odbycie lekcji.

 

Podobnie tę kwestię rozstrzyga MEN w swoim stanowisku z dnia 5 lipca 2010 r., w którym potwierdza on, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu choroby ucznia objętego nauczaniem indywidualnym.

 

Powyższy wyrok i stanowisko MEN dotyczy także innych przypadków nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie. Nauczyciel także w takim przypadku pozostaje w gotowości do pracy i w związku z tym zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Udział w proteście

Uczniowie jednej ze szkół, która ma zostać zlikwidowana, wzięli udział w proteście ulicznym przeciwko tej decyzji. Czy udział młodzieży w takim proteście jest zgodny z prawem? Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora, który w tym pomagał, organizując zastępstwa za nauczycieli przygotowujących akcję (na zastępstwo wysłano nawet sekretarkę, bo brakowało kadry)?

Wezwanie do oddania nadpłaty pensji wypłacanej nauczycielce

Pracuję w szkole od dwóch lat. Przy zatrudnieniu dostarczyłam wymagane dokumenty. Podpisano ze mną umowę, podając warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. Niedawno poinformowano mnie, że otrzymuję wynagrodzenie wyższe niż odpowiednie do mojego wykształcenia. Sporządzono aneks do umowy i od tej pory otrzymywałam niższą pensję. Księgowa każe mi wskazać osobę odpowiedzialną, która powinna oddać różnicę mojej pensji. Co powinnam teraz zrobić?

wizytówka Szukamy prawników »