Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Podatek VAT za prace serwisowe w Danii i Finlandii

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 03.05.2017

Firma B z Polski zleca kontrakt dla firmy C też z Polski na prace serwisowe w firmie A w Danii lub Finlandii (W EU). Firma A przelewa pieniądze za wykonaną usługę dla firmy B w kwocie neto, natomiast firma C wystawia dla firmy B fakturę. Czy ma być ona z podatkiem VAT, czy bez?

Aleksander Słysz

Założenia:


  1. Zakładamy, że pomiędzy Firmą B i Firmą A istnieje umowa główna na prace serwisowe i na podstawie tej umowy Firma B wystawia fakturę Firmie A za wykonane pracę.
  2. Zakładamy, że Firma C jest podwykonawcą Firmy B.
  3. Zakładamy, że usługi serwisowe nie są usługami związanymi z nieruchomościami.
     

W celu odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie należy sięgnąć do przepisów ustawy o VAT dotyczących miejsca świadczenia usług.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n (zastrzeżenie dotyczy usług związanych z nieruchomościami, usług transportowych, usług wstępu na imprezy, usług restauracyjnych i cateringowych oraz usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu). Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym świadczone usługi będą miały charakter serwisowy, w związku z powyższym przy ustalaniu miejsca świadczenia usług stosuje się do nich zasady ogólne (pod warunkiem, że usługi te spełniają pkt. 3 założeń przyjętych przy formułowaniu tej opinii).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Jak rozumiemy, Firma A przelewa  kwotę netto za wykonaną usługę Firmie B. Zakładamy, że przelew ten następuje na podstawie faktury, którą Firma B wystawia Firmie A.  

 

Następnie podwykonawca Firmy B, czyli Firma C, wystawia Firmie B fakturę. Pytanie klienta dotyczy tego, co się dzieje z podatkiem VAT na tym etapie, innymi słowy czy faktura ta ma być z podatkiem VAT, czy bez.

 

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zarówno Firma B, jak i Firma C mają siedzibę na terenie Polski. Firma C jest usługodawcą, natomiast Firma B jest usługobiorcą. Podstawową zasadą, według której należy ustalić miejsce opodatkowania usług, jest art. 28b ustawy o VAT.

 

Mówi on, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, za miejsce świadczenia uznaje się to, w którym podatnik-usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku sprzedaży krajowej miejsce świadczenia usługi nie jest tożsame z miejscem opodatkowania. W tym przypadku bowiem obowiązek podatkowy powstaje po stronie świadczącego usługę. On też będzie zobowiązany do naliczenia i przekazania do urzędu skarbowego podatku VAT, świadcząc usługi na rzecz firmy krajowej.

 

Zatem Firma C wystawi na rzecz Firmy B ze stawką VAT (23%) pod warunkiem, że usługa serwisowa nie jest związana z nieruchomością położoną za granicą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 7 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Przedawnienie zobowiązań podatkowych a przerwanie biegu przedawnienia

Mam zaległości podatkowe (VAT) jeszcze sprzed 2000 r. Dotychczas jednak się nie przedawniły, bo ciągle otrzymuję zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Urząd skarbowy odmówił mi rozłożenia zaległości na raty. Ilekroć zmieniam pracę, otrzymuję zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Czy mam jakąkolwiek szansę na przedawnienie tych zaległości podatkowych?

Stawka VAT 0% przy remoncie promu

Czy słusznie stosuję stawkę VAT „0” przy remoncie promu rzecznego na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

 

Fakturowanie usługi wykonanej wraz z podwykonawcą

Nasza firma, która zajmuje się instalacjami alarmowymi, wykonuje także systemy sterowania klimatyzacją i wentylacją. Jesteśmy płatnikami podatku VAT. Pewna restauracja powierzyła nam wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w swoich pomieszczeniach. W wykonaniu usługi pomogła nam zaprzyjaźniona firma specjalistyczna, od której otrzymaliśmy dwie faktury: jedna dotyczy sprzedaży klimatyzatorów, a druga – ich montażu. Usługa zlecona nam przez restaurację jest opisana tylko jako „wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji” (my robiliśmy system sterowania). W jaki sposób zafakturować całość usługi? Czy mogę zrobić to pod jedną pozycją?

wizytówka Szukamy prawników »