Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.10.2010

Jakiś czas temu założyłam w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Pełnomocnikiem tego konta jest mój brat. Czy na moje konto mogą wpływać środki dla mojego brata? Czy bank ma prawo odrzucić przelew z powodu niezgodności numeru rachunku z nazwiskiem odbiorcy? Czy z tego konta komornik może egzekwować należności, jakie ma brat wobec swoich wierzycieli?

Anna Sufin

Udzielenie pełnomocnictwa bratu do konta bankowego to upoważnienie brata do korzystania z konta. Natomiast nie ma wątpliwości, że pełnomocnictwo takie nie jest równoznaczne ze wspólnym kontem, o czym z pewnością mówi regulamin Pani banku.

 

Zakres uprawnień brata jako pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa. Może ono zostać udzielone albo bez ograniczeń – wówczas pełnomocnik może dokonywać takich samych operacji jak właściciel, albo z ograniczeniami (tzw. pełnomocnictwo rodzajowe) – wtedy pełnomocnik może dokonywać operacji tylko określonego rodzaju. To właściciel konta określa poziom dostępu pełnomocnika do konta.

 

Z pewnością komornik nie może zająć Pani rachunku bankowego na poczet długów brata. Właściciel rachunku nie odpowiada bowiem za długi pełnomocnika swojego konta, a pełnomocnik konta nie jest właścicielem pieniędzy znajdujących się na tym koncie. Gdyby jednak komornikowi udało się zająć Pani rachunek, wówczas winna Pani wystąpić z powództwem przeciwegezkucyjnym o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

 

W celu wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego należy wystąpić do sądu rejonowego wydziału cywilnego, w okręgu którego prowadzi się egzekucję z pozwem o zwolnienie od egzekucji pod zarzutem skierowania egzekucji do przedmiotu stanowiącego własność osoby trzeciej. Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. W pozwie należy przytoczyć wszystkie zarzuty pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Powództwo należy wytoczyć przeciwko wierzycielowi, którego wniosek zapoczątkował wszczęcie egzekucji.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Pozew musi być opłacony – opłatą stosunkową w wysokości 5% wartości bezprawnie zajętej rzeczy, jednakże nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 000 zł.

 

Natomiast co do zasady bank nie odrzuca przelewu, jeśli dane odbiorcy przelewu nie są danymi posiadacza numeru rachunku. Nie jest więc konieczne, aby numer rachunku zgadzał się z danymi właściciela konta, dlatego też na blankietach nie widnieje napis „właściciel rachunku”, lecz „odbiorca przelewu”. Nieco inaczej będzie z wynagrodzeniem pełnomocnika za pracę. W takim przypadku bank zwraca większą uwagę i może odrzucić przelew.

 

Podstawę wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, a także tego, że nie może Pani ponosić odpowiedzialności za długi osoby trzeciej, stanowi art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Natomiast zasady ustanawiania pełnomocnika (jak i zakres pełnomocnictwa) wynikają ze standardów stosowanych przez banki (znajdzie je Pani w regulaminie Pani banku).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus zero =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Tajemnica bankowa

Jak odzyskać wkłady terminowe z książeczki oszczędnościowej po zmarłym ojcu? Jestem ja, brat i dwie siostry. Jedną książeczkę mamy, ale podobno są jeszcze inne wkłady. Czy można ustalić, ile jest pieniędzy, jeżeli ojciec zgubił jedną książeczkę przed śmiercią? Czy problemem może być tajemnica bankowa? Tata nie żyje od sześciu lat. Czy ta sprawa jest już przedawniona?

Bezprawne pobranie pieniędzy z konta

Bank bezprawnie pobrał dużą sumę pieniędzy z mojego konta. Rzekomo chodzi o zajęcie komornicze, jednak nikt mnie o nim nie poinformował. Minęło już kilka tygodni, a nie dostałam żadnej odpowiedzi na reklamację. Co robić?

Niewykreślenie wpisu w BIK-u

Kilka miesięcy temu zakończyłam spłatę kredytu. Niedawno sprawdziłam jednak swoje konto w BIK-u i okazało się, że kredyt nadal widnieje tam jako niespłacony. Z powodu niewykreślenia wpisu w BIK-u będę miała problem z uzyskaniem kolejnej pożyczki, o którą miałam zamiar się starać. Co robić? Czy mogę się domagać od banku (kredytodawcy) jakiejś rekompensaty?

Pełnomocnictwo nieodwołalne

W 2002 r. teściowa ustanowiła na moją rzecz pełnomocnictwo nieodwołalne dotyczące nieruchomości. Na jego podstawie mogłam zbyć tę nieruchomość pod dowolnym tytułem prawnym. Dwa lata temu korzystając z tego dokumentu, dokonałam darowizny nieruchomości. Niedawno dowiedziałam się jednak, że teściowa domaga się unieważnienia tej darowizny, ponieważ… odwołała pełnomocnictwo w 2007 r. Czy mogła to zrobić bez mojej wiedzy? Czy takie pełnomocnictwo można w ogóle anulować?

 

wizytówka Szukamy prawników »