Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Oświadczenie majątkowe asystenta wójta

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 17.04.2017

Czy asystent wójta ma obligatoryjny obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego? Czy takie oświadczenie majątkowe asystenta, jeśli jest złożone, może lub musi być opublikowane publicznie (jak np. oświadczenie wójta czy radnego) lub stanowi informację publiczną?

Izabela Nowacka-Marzeion

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zobowiązuje asystentów do składania oświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej. Oświadczenie majątkowe powinno zostać złożone na żądanie przełożonego (dokładnie „na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy”). Wynika to z art. 33 wspomnianej ustawy, który nakazuje stosować do asystentów i doradców wójtów przepisy o oświadczeniach majątkowych oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej urzędników samorządowych („przepisy art. 31 i 32 stosuje się odpowiednio do doradców i asystentów”).

 

Zgodnie z art. 31 ustawy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast art. 32 stanowi, że na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

 

Zatem oświadczenie majątkowe jest fakultatywne, ale złożenie go nie zależy od woli asystenta, a osoby wykonującej wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

 

Obowiązkowe składanie oświadczeń nie wynika według mojej oceny z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ani też z samej ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa? Czy można żądać ich usunięcia? Na klatkach schodowych administracja także nakazuje trzymać psy na smyczy i w kagańcu. Czy są jakieś przepisy, które mówią, że taki nakaz może zostać wprowadzony?

Gminna osoba prawna

Czy radny rady gminy może zasiadać w radzie nadzorczej spółki należącej do międzygminnego związku? Czy spółka z o.o. należąca do międzygminnego związku stworzonego przez 3 gminy jest gminną osobą prawną w kontekście art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym? W jaki sposób można doprowadzić do uchylenia (stwierdzenia nieważności) uchwały walnego zgromadzenia udziałowców, powołującej do pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej radnego gminy, będącej członkiem międzygminnego związku? Uchwała ta została podjęta w październiku 2011 r.

wizytówka Szukamy prawników »