Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Optymalizacja podatków przy wysokich zarobkach

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.05.2017

Chciałabym się dowiedzieć, jakie są możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych (podatek dochodowy). Od dwóch miesięcy moje zarobki (ok. 12 tys. brutto uśrednione roczne) kwalifikują mnie do najwyższego progu podatkowego i chciałabym się dowiedzieć, czy prawo przewiduje jakieś możliwości odliczeń, korzystniejszego rozliczenia etc. Jestem niezamężna, nie mam dzieci ani nie prowadzę firmy (pracuję na etat).

Aleksander Słysz

Szanowna Pani

 

Po uzyskaniu przychodu w przedstawionej sytuacji niewiele może Pani zrobić. Od podstawy obliczenia podatku, którą co do zasady, stanowi dochód, można odliczyć m.in. kwoty:

 

„1. Wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

 

2. Darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b) kultu religijnego,


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

 

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu”.

 

Opodatkowanie wynagrodzeń optymalizuje się przed ich uzyskaniem, ale potrzebna jest do tego współpraca pracodawcy, który zgodzi się, by mogła Pani coś dla niego stworzyć, co może być następnie rozliczone w sposób odpowiedni dla uzyskiwania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. W takiej sytuacji uzyska Pani prawo do kosztów uzyskania w wysokości 50% uzyskanego wynagrodzenia z tego tytułu. Musi jednak tu powstać tzw. utwór, pracownik musi być twórcą, umowa o pracę musi w tym zakresie przewidywać odrębne wynagrodzenie i nie łączyć wytwarzania utworu z obowiązkami pracowniczymi, na ogół dodatkowo prowadzi się ewidencję czasu pracy twórczej. Inne sposoby to tzw. zwroty kosztów, opcje menadżerskie czy w ogóle pochodne instrumenty finansowe otrzymywane od pracodawcy – w tym zakresie jednak, jak już wskazałem, możliwość działania, na przyszłość, jest po stronie pracodawcy. Po stronie pracownika pozostaje np. przejście na działalność gospodarczą, co może opłacać się podatkowo, ale nie zawsze globalnie (np. brak ochrony) okazuje się decyzją trafną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 1 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »