Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Opóźnione zgłoszenie opuszczenia Polski

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 10.08.2017

Wyjechałam za granicę w 2014 roku i nie zgłosiłam tego faktu i nie wymeldowałam się z Polski. Teraz chciałabym to zgłosić w urzędzie miasta. Czy grożą mi konsekwencje opóźnionego zgłoszenia opuszczenia Polski?

Izabela Nowacka-Marzeion

Bez obaw – wprawdzie ustawa o ewidencji ludności przewiduje następujące obowiązki w zakresie „meldunku administracyjnego”:

 

„Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego]

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36”,

 

przy czym:

 

„5. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznych”.

 

Na stronach MSWiA jest link zawierające formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę:

https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/obowiazek-meldunkowy/12988,Zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-Rzeczypospolitej-Polskiej-oraz-zgloszenie-powrot.html

 

Spokojnie i na odległość można to załatwić. Co do kar – nowa ustawa o ewidencji ludności z 24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1427; obowiązuje od 1 sierpnia 2011 r.) uchyla ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r., która odsyłała do sankcji karnych z Kodeksu wykroczeń, tj. art. 147 Kodeksu wykroczeń.

 

Proszę więc bez obaw na odległość dopełnić tej formalności według wskazań w linku ministerstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus III =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Konsekwencje niewyrobienia nowego dowodu osobistego

Jaka sankcja mi grozi za niewyrobienie nowego dowodu osobistego?

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

Koszty wyrobienia nowego paszportu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem poprzedni. Czy w przypadku kradzieży taka decyzja urzędnika jest zasadna?

wizytówka Szukamy prawników »