ePorady24.pl Prawo cywilne Prawo mieszkaniowe Opłata za piwnicę

Zadaj pytanie › Zadaj pytanie ›

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opublikowane: 18.05.2008

Opłata za piwnicę

W 1995 roku wykupiłam mieszkanie od gminy wraz z piwnicą. Obserwuję, że w tej chwili wykupuje się mieszkania bez piwnicy, a ja muszę płacić czynsz za mieszkanie i piwnicę. Czy to jest zgodne z prawem?

Anna Sufin

Według art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali: „samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych”.

 

Zgodnie z ust. 3 przywołanego artykułu: „do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane »pomieszczeniami przynależnymi«”.

 

Zgodnie z ust. 5 tegoż: „lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu”.

 

Akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu, oprócz opisu samego lokalu, powinien zawierać wzmiankę o rodzaju, położeniu, powierzchni pomieszczeń do lokalu przynależnych. Umowa może być modyfikowana w ten sposób, iż wyodrębnieniu i ustanowieniu odrębnej własności lokalu podlega wyłącznie lokal, natomiast piwnica nie stanie się jego częścią składową.

 

Z powyższego wynika, że piwnica może stanowić część składową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność. Może też stanowić część wspólną nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami: „cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej”.

 

To, czy osoby wykupują lokal wraz z piwnicą, czy bez niej, jest uzależnione od tego, czy nieruchomość, którą wykupują, obejmuje piwnicę jako część składową, czy też nie. Z całą pewnością można powiedzieć, że wykup mieszkania bez piwnicy jest zgodny z prawem.

 

Czynsz, a raczej zaliczka na koszty zarządu i opłata na fundusz remontowy są uzależnione od wielkości lokalu i udziału w nieruchomości wspólnej. Jeżeli piwnica jest częścią składową mieszkania, którego jest Pani właścicielką, to jej powierzchnia zwiększa Pani udział w nieruchomości wspólnej. W związku z tym należy stwierdzić, że opłaty, jakie Pani ponosi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a których wyliczenie jest uzależnione od powierzchni mieszkania i piwnicy, są prawidłowe.

 

Należy pamiętać, iż właściciele lokali, których własność nie obejmuje piwnicy (jako pomieszczenia przynależnego), a korzystają z piwnic stanowiących w tym przypadku część wspólną nieruchomości, powinni uiszczać na rzecz wspólnoty opłaty za korzystanie z tych pomieszczeń.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus II =

08.08.2012

Ustawa o własności lokali wzbudza wiele kontrowersji, a zwłaszcza w sprawie opłat. Mówi ona jednoznacznie, że opłaty z tytułu zarządu częścią wspólną wnosimy w zależności od udziałów. Mało tego, proponuję zapoznać się z art. 3 ust. 7 ustawy, który jasno mówi jak należy naliczać opłaty. W telegraficznym skrócie wygląda to tak, że jeżeli w budynku wyodrębniono pierwszy lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym, to do momentu wyodrębnienia ostatniego lokalu koszty nalicza się tak jak dla pierwszego wyodrębnionego lokalu. I tak... Jeżeli sprzedano pierwszy lokal bez pomieszczenia przynależnego, a kolejny z takim pomieszczeniem, to lokatorzy powinni płacić od powierzchni mieszkalnej bez piwnic. Po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w budynku właściciele w drodze uchwały mogą ustanowić inny sposób opłat za lokal. Marek ocenił opłatę z piwnicą jako bezczelną. A niby dlaczego?? Piwnicy się nie remontuje?? Piwnicy się nie sprząta? Nie ociepla? Nie izoluje się fundamentów po to, aby wilgoć nie przedostawała się do piwnicy? Nie wymienia się instalacji elektrycznej? Dlaczego mam wpłacać na koszty zarządu częścią wspólną więcej, mając większe mieszkanie, a piwnicę 3 m2, od tego co ma mieszkanie mniejsze i piwnicę 15 m2? Ja mam ponosić większe koszty tak? Co wspólnota to problem. A za co płacisz podatek od nieruchomości?? Z udziału czy tylko od mieszkania? Jasne, że od udziału czyli od gruntu, bo udział w nieruchomości przekłada się na udział we własności gruntu. A jak u Ciebie oblicza się głosy: osoba czy w zależności od udziału? Od udziału, bo głosowanie ilością osób stosuje się w małych wspólnotach, gdzie każdy jest w zarządzie i muszą liczyć się wszystkie głosy. Jeden głos jest na nie i można sobie pomarzyć... Pozdrawiam i sorry za być może chaotyczną wypowiedź.

Mariusz

24.10.2011

W Olsztynie tylko jeden zarządca nalicza opłaty doliczając metraż piwnicy do mieszkania. Właśnie zaczynamy walkę o zminę tak debilnych opłat. Jeżeli tego nie zmieni to my zmienimy jego. Jutro tj. 25.10.2011 r w Gazecie Wyborczej będzie artykuł na ten temat.

szybki

02.02.2011

Pisze pan: "opłaty, jakie Pani ponosi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a których wyliczenie jest uzależnione od powierzchni mieszkania i piwnicy, są prawidłowe."
Słowo "uzależnione" jest w swoim znaczeniu bardzo
rozciągliwe. Sęk w tym jak uzależnione?
Najbardziej bezczelne wyliczenie polega na dodaniu
np. powierzchni piwnicy do powierzchni mieszkania,
w tej samej spółdzielni pow.balkonu nie jest dodawana
chociaż balkon też jest przynależny.
Niektórym spółdzielcom po doliczeniu piwnicy udział się zmniejsza (gdy jego piwnica jest duzo mniejsza
od sredniej powierzchni) natomiast wzrosną jego
opłaty czynszu za pow mieszkalną + piwniczną, gdyby
liczyć w taki sposób.

Marek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka
Eniro