Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Opłata parkingowa

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 14.09.2012

Dostałem dwa upomnienia za parkowanie bez poniesienia opłaty parkingowej – jedno w 2009, drugie w 2010 r. Czy zarząd dróg nie powinien mi wysłać tych pism wcześniej?

 

Anna Sufin

Otrzymał Pan zapewne wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłaty ponosi się z reguły, wykupując bilet na parkowanie z parkometru lub w inny przyjęty na danym terenie sposób. Jest to uznawane za uiszczenie opłaty.

 

Natomiast art. 13f powyższej ustawy wskazuje:

 

„Art. 13f. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową.

 

2. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł.

 

3. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi”.

 

Jest to opłata dodatkowa za parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej z tego tytułu w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, nie zaś mandat karny.

 

Kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania reguluje z kolei art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Przepis ten mówi, że „obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Obecny stan prawny wydaje się jasny – zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o drogach publicznych opłata dodatkowa za parkowanie bez uiszczenia opłaty z tego tytułu ulega przedawnieniu po 5 latach.

 

W Pana przypadku parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej miało miejsce w 2010 r. oraz 2009 r. W obydwu przypadkach nie upłynęło więcej niż 5 lat od tych zdarzeń, co oznacza, że uprawniony podmiot ma prawo żądania do Pana opłaty dodatkowej.

 

Prawo nie nakłada na ten podmiot obowiązku informowania sprawcy zdarzenia o tym fakcie jak najszybciej. Jego działania są podyktowane okresem przedawnienia.

 

Jak wskazuje art. 40d:

 

„2. Opłaty, o których mowa w art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty, o których mowa w art. 13f ust. 1, oraz kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

 

To zaś powoduje, że podmiot ma mnóstwo czasu na ściąganie tej opłaty dodatkowej, a gdy wystąpi o jej egzekucje w okresie owych 5 lat, spowoduje to przerwanie biegu przedawnienia i możliwość jej ściągania w drodze egzekucji po upływie 5 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus V =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Informacja o mandacie za złe parkowanie pozostawiona za wycieraczką samochodu – czy to zgodne z prawem?

Znalazłam za wycieraczką informację, że popełniłam wykroczenie, parkując samochód w strefie tylko dla posiadaczy abonamentów i mam się zgłosić po odbiór mandatu do Straży Miejskiej, proponowany mandat to 150 zł. Czy zostawianie takich informacji za wycieraczką jest zgodne z prawem?

Miejsce parkingowe na wyłączność dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

Posiadam mieszkanie własnościowe wraz z gruntem pod blokiem. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym – czy przysługuje mi miejsce parkingowe na wyłączność od spółdzielni mieszkaniowej, która jest zarządcą terenu? A może mogę jakoś wystąpić o wykupienie miejsca? Spółdzielnia wyznaczyła miejsca dla niepełnosprawnych kierowców, ale są one nagminnie zajmowane przez inne osoby, natomiast droga ma status wewnętrznej, dlatego służby nie mogą za to nakładać kar.

Nieumyślne wyrządzenie szkody na parkingu

Otrzymałem wezwanie na policję w charakterze świadka w związku w wydarzeniem, które miało miejsce trzy miesiące temu. Zarzuca się mi, że parkując swój dostawczy samochód, potrąciłem i przewróciłem motocykl, a potem odjechałem z miejsca zdarzenia. Nie wiem, czy tak naprawdę było, nie zauważyłem tego zdarzenia na parkingu, ale nie wypieram się. Jakie mogą być konsekwencje tej sytuacji?

Parkowanie na parkingu dla pracowników firmy

Parking przed zakładem pracy jest tylko dla pracowników (stosowne oznakowanie: zakaz wjazdu, nie dotyczy pracowników). Pracownicy otrzymali karty z odpowiednią informacją do położenia za szybą. Na parking wjeżdża samochód oznakowany wymaganym pozwoleniem. Pracownik firmy jako pasażer, za kierownicą współmałżonek. Kierowca otrzymuje mandat od straży miejskiej, ponieważ nie jest pracownikiem firmy. Czy straż miejska ma rację?

wizytówka Szukamy prawników »