Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Opłacanie długów za córkę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.08.2017

Moja córka nie mieszka ze mną od lat, ale na mój adres przychodzą listy od komornika. Opłacam długi za córkę, ale tylko w kwocie 100 zł miesięcznie –na więcej mnie nie stać. Komornik grozi policją. Czy córka może być zatrzymana na lotnisku? Co mam robić?

Tomasz Krupiński

Zacznę od tego, że nie ma Pani absolutnie żadnego obowiązku płacić za córkę. Nawet 1 zł komornikowi. Ani grosza. To dług córki. Nie Pani. Komornik zaś nie ma prawa od Pani wymagać, aby Pani spłacała za córkę dług. Ani tego oczekiwać.

 

Przede wszystkim nie powinna Pani odbierać żadnej korespondencji. Żadnej skierowanej do córki, a już szczególnie od komornika. Taki odebrany list uznaje się za doręczony. Jeśli już odebrała Pani taką korespondencję, proszę wysłać do komornika z podaniem numeru sprawy komorniczej pismo, że córka nie mieszka i nie jest zameldowana pod tym adresem, proszę dołączyć zaświadczenie z gminy o osobach zameldowanych pod Pani adresem. Komornik na tym powinien skończyć swoje czynności.

 

Jeśli przyjedzie z policją, a policja usłyszy, że córka jest wymeldowana – nie powinna pozwolić na jakiekolwiek czynności komornika. Bo takowe mogą być wykonane w miejscu zamieszkania dłużnika, a nie w miejscu ostatniego zamieszkania czy zameldowania. Jeśli komornik przyjdzie mimo wszystko i dokona zajęcia jakiejkolwiek Pani rzeczy – przysługuje Pani prawo do złożenia powództwa o zwolnienie spod egzekucji.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z art. 841:

 

„§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

 

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

 

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

 

Wyrok prawomocny, którym pewne przedmioty zostały zwolnione od egzekucji prowadzonej przez wierzyciela, pociąga ten skutek prawny, że wierzyciel nie może już egzekwować tej samej swojej pretensji z tych przedmiotów z naruszeniem praw osoby trzeciej, która proces interwencyjny wygrała, nie może zatem na zaspokojenie tej samej pretensji ani zajmować tych przedmiotów, ani w ogóle mieć jakichkolwiek roszczeń do tej sumy, z uszczerbkiem dla osoby trzeciej.

 

„Wyrok, który uwzględnił powództwo przewidziane w art. 841 k.p.c., jest wyrokiem kształtującym stosunek prawny w tym znaczeniu, że choć - nie ustala prawa powoda do zajętego przedmiotu - usuwa na przyszłość możliwość danej konkretnej egzekucji z tych przedmiotów w stosunku do powoda” (orzeczenie SN z dnia 24 lipca 1936 r., sygn. akt C. III. 1111/34, Zb. Urz. 1937, poz. 70).

 

Reasumując – proszę przestać płacić, bo skoro Pani odbiera listy i coś tam wpłaca, to komornik uznaje, że córka odebrała korespondencję, mieszka tam i spłaca zadłużenie, ale nie w kwotach, które go satysfakcjonują.

 

Proszę nie odbierać korespondencji, proszę wysłać jedno pismo do komornika z informacją, że córka tam nie mieszka od X lat, przedstawić na to dowód i zażądać natychmiastowego zaprzestania przesyłania jakiejkolwiek korespondencji na Pani adres.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + I =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Jak doprowadzić do przejęcia długu przez osobę, dla której pieniądze zostały pożyczone?

Niecałe dwa lata temu wzięłam dla znajomego pożyczkę na dość wysoką sumę w banku. Ze względu na problemy zdrowotne potrzebował szybko tych pieniędzy i zobowiązał się spłacać kredyt, czego jednak nie robił (dowiedzałam się o tym dopiero na rozprawie). Złożyłam prośbę w banku o przeniesienie długu na tego znajomego, a on podpisał oświadczenie, że się na to zgadza. Bank skierował sprawę do terenowej windykacji, jednak na umówionym spotkaniu pojawiłam się tylko ja. Co jeszcze mogę zrobić, by to znajomy w świetle prawa był zobowiązany do spłaty zaciągniętej pożyczki?

Tymczasowo aresztowany a komornicza egzekucja środków z tzw. żelaznej kasy

Mój chłopak został tymczasowo aresztowany. Ma zadłużenie alimentacyjne. Czy komornik może mu zająć środki wpłacane na tzw. żelazną kasę i wypiskę? Czy jest jakaś kwota, której komornik zająć nie może? Wpłaty mniej więcej raz w miesiącu i wynoszą ok. 400 zł.

Środek zaskarżenia

Sąd wzywa mnie do wyjawienia majątku w związku z postępowaniem windykacyjnym. Sprawa wiąże się z nakazem zapłaty za towar, którego nigdy nie kupowałam od pozywającego mnie kontrahenta. Jak się bronić? Czy przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia?

wizytówka Szukamy prawników »