Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Okres próbny dla młodych kierowców

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 02.08.2017

W 2015 r. weszła nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, a w tym okres próbny 2 lat dla mlodych kierowców. Czy ten okres próbny mnie obowiązuje, jeśli miałem wydane prawo jazdy przed terminem wejścia tej ustawy? Dostałem decyzję o odebraniu uprawnień z tego tytułu i ie wiem, czy warto się odwoływać.

Izabela Nowacka-Marzeion

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 18 maja 2015 roku wprowadziła m.in. zmianę w art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. h. Przed zmianą brzmiał on: „przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego”.

 

Natomiast nowelizacja wprowadziła następujące brzmienie tego przepisu: „przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.)”.

 

Powyższa zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 9 ww/ ustawy stwierdza, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od 18 maja 2015 r.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Tym samym nowelizacja wprowadziła tylko dodatkowe kryterium, na podstawie którego można utracić prawo jazdy.

 

Pytanie zasadnicze brzmi, czy popełnił Pan te trzy wykroczenia przed wejściem w życie tej noweli. Jeżeli podstawą wydania decyzji o cofnięciu uprawnień było popełnienie 3 wykroczeń, a postępowania je dotyczące zostały prawomocnie zakończone, to nie mam możliwości skutecznego odwołania się, gdyż decyzja starosty jest niejako automatyczna (mamy 3 wykroczenia, przyszedł wniosek z policji = decyzja o cofnięciu uprawnień). Decyzja starosty jest aktem administracyjnym, od którego przysługuje formalnie odwołanie, ale nie wiedzę przesłanek merytorycznych, które mogłyby mieć wpływ na pozytywne dla Pana rozstrzygnięcie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 0 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi koszt tego badania?

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?

wizytówka Szukamy prawników »