Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Oferta wyrobów na stronie internetowej a zasady handlu elektronicznego

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 01.08.2017

Nie prowadzę sklepu internetowego, posiadam tylko stronę www, na której przedstawiam pełną ofertę swoich wyrobów. Klienci zamawiają towar telefonicznie lub mailowo, towar jest dostarczany naszym transportem lub kurierem. Czy obowiązują mnie zasady handlu elektronicznego? Czy muszę mieć na stronie regulamin, czy mam go wysyłać e-mailem każdemu klientowi, który zamawia przez telefon?

Jakub Bonowicz

Stwierdza Pan, iż nie prowadzi sklepu internetowego, tymczasem wypełnia Pan przesłanki, które wypełniają definicję  umowy zawieranej na odległość, czyli umowy zawieranej przez sklepy internetowe*. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny mówi, iż:

 

„Art. 6.1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm.), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność”.

 

Ta ustawa obowiązuje do 25 grudnia 2014 roku, od 25 grudnia będzie obowiązywała nowa  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), która w art. 2 też definiuje „umowę zawartą na odległość jako „umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Z przepisów, które obowiązują, jak i z tych, które będą obowiązywały od 25 grudnia, wynika, że zawiera Pan z konsumentami umowy na odległość. Zatem obowiązują Pan przepisy wynikające z wyżej wymienionych ustaw. Odpowiadając wprost na Pana pytanie, tak – obowiązują Pana zasady handlu elektronicznego, czyli zasady określone w wymienionych ustawach. Zatem między innymi powinien Pan mieć swój Regulamin, umieszczony na stronie, konsument powinien przed zawarciem umowy mieć możliwość zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści. Jest bardzo dużo obowiązków wynikających ww. ustaw, które powinien właściciel sklepu internetowego spełnić, ale to już nie było przedmiotem Pana pytania.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 17.12.2014 r.

 

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Hosting stron a prawo telekomunikacyjne

Czy działalność prowadzona drogą elektroniczną, taka jak hosting stron podlega pod prawo telekomunikacyjne? Czy na wniosek policjanta i wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, do której załączone jest upoważnienie do występowania za pośrednictwem sieci teleinformatycznych do każdego podmiotu wykonującego działalność telekomunikacyjną o udostępnienie określonych danych (np. dane teleadresowe klienta), firma świadcząca usługi hostingowe ma obowiązek takie dane udostępnić?

Oferta handlowa na stronie internetowej – czy taka oferta handlowa jest wiążąca dla klienta?

Sprzedaję e-booka na swojej stronie internetowej. Zarzucono mi jednak, że oszukuję klientów, ponieważ moja oferta handlowa mówi o skuteczności porad z e-booka, a w regulaminie – że nie daję takiej gwarancji oraz że przed ich zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Oczywiście gwarantuję zwrot pieniędzy, jeśli moje porady w przypadku danego klienta okażą się nieskuteczne. Jak więc powinna wyglądać wzorcowa oferta handlowa, żeby nie było w przyszłości takich zarzutów?

Dane od klientów a przekazywanie spamu

Prowadzimy firmę, która organizuje pokazy sprzętu AGD w domu klienta. Po dokonanej prezentacji klient mógłby podać imię, nazwisko, telefon i adres e-mail innych osób, do których później kierowalibyśmy ofertę (może to zrobić też za pośrednictwem naszej strony WWW). Za te informacje otrzymałby upust. Jak to przeprowadzić, byśmy nie zostali posądzeni o przekazywanie spamu?

wizytówka Szukamy prawników »