Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Odzyskanie możliwości dysponowania garażem

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.05.2017

Wynajmuję mój garaż. Od września 2016 r. najemca nie płaci czynszu. Umowa była czasowa, do grudnia 2016 r., w dobrym czasie ją wypowiedziałam. W garażu wciąż są rzeczy najemcy, a on sam posiada klucze do kłódek. Nie odbiera telefonów. Co mam robić? Zależy mi na odzyskaniu możliwości dysponowania garażem. Czy mogę opróżnić garaż?

Izabela Nowacka-Marzeion

Jeżeli umowa była terminowa i skończyła się w grudniu 2016 r.,  to nie było potrzeby jej wypowiadania. Zgodnie bowiem z treścią art. 674 Kodeksu cywilnego tylko wówczas, gdy po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony. Jeśli Pani żądała opuszczenia lokalu oznacza to, że nie godzi się na przedłużenie najmu.

 

Ale odpowiadając ściśle na Pani pytanie – jedyną w pełni prawną drogą usunięcia kogoś, w tym także jego rzeczy z mieszkania, garażu, domu itd. jest powództwo o wydanie i skierowanie późniejszej egzekucji.

 

Niestety wszelkie próby samodzielne usunięcia tych rzeczy, choć czasem w desperacji podejmowane przez właścicieli, mogę się wiązać z późniejszym powództwem o przywrócenie utraconego posiadania oraz roszczeniami odszkodowawczymi.

 

Stosownie bowiem do brzmienia art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Jedynym możliwym środkiem zwalczania przez wynajmującego powództwa o ochronę posiadania jest uzyskanie uprzednio prawomocnego wyroku eksmisyjnego przeciwko najemcy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Może Pani próbować postraszyć byłego najemcę interwencją policji (od razu wyjaśniam, że oni odeślą Panią na drogę postępowania cywilnego), napisać pismo za pośrednictwem prawnika, ale jeżeli to nie pomoże i on się nie wystraszy, a nie będzie chciała Pani podejmować ryzyka procesów, o których wyżej pisałam, to pozostaje Pani powództwo o wydanie garażu oparte na art. 222 Kodeksu cywilnego (potoczenie zwanego eksmisyjnym). Zgodnie z treścią tego przepisu właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Najem wygasł, więc nie ma już skutecznego uprawnienia do władania garażem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + cztery =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Niezameldowany mąż jako najemca lokalu po zmarłej

Moja mama trzy miesiące temu dowiedziała się, że jest ciężko chora. W szpitalu wyszła więc za swojego partnera, ale nie zdążyła go zameldować w swoim mieszkaniu przydzielonym od gminy. Wkrótce później zmarła. Mąż mamy dowiadywał się, czy może zameldować się i mieszkać w mieszkaniu po zmarłej, ale otrzymał negatywną odpowiedź. Czy jest szansa, by jednak stał się najemcą tego lokalu?

 

Opłaty za używanie lokalu

Mój tata mieszka w kamienicy. Niedawno odnalazł się jej właściciel. Wypowiedział tacie umowę najmu, dając 3-letni okres wypowiedzenia i podwyższając dwukrotnie czynsz (było to 7 miesięcy temu). Czy to zgodne z prawem? Twierdzi, że w mieszkaniu ma później zamieszkać jego córka, ale my w to nie wierzymy, bo przedtem proponował tacie wykup mieszkania. Czy ta sprawa może zakończyć się eksmisją? Czy możemy sądzić się o obniżenie czynszu jako opłaty za używanie lokalu, która jest zbyt wysoka?

Wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego a brak nowej umowy

Upłynął niedawno 3-letni okres najmu lokalu użytkowego, który wynajmuję od gminy, ale nie została podpisana nowa umowa najmu z powodu obiekcji co do wysokości wymaganej kaucji. Czynsz płacimy więc według starej umowy na podstawie otrzymywanych faktur VAT (w umowie nie było zapisu o żadnej wyższej stawce po zakończeniu umowy). ZGN chce podpisać nową umowę z datą wsteczną, tzn. 01.11.2009 r. Czy nie powinniśmy jednak podpisać jej z właściwą datą, np. od 01.04.2010 r.?
wizytówka Szukamy prawników »