Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Odwołanie od zapłaty za wyrządzoną szkodę

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.07.2017

Moja firma otrzymała wczoraj wezwanie do zapłaty za szkodę wyrządzoną w pewnym instytucie naukowym. Wynajmuję tam powierzchnię pod automat do kawy (umowa zawiera zapis, iż wynajmujący będzie informowany o nieprawidłowościach w pracy urządzenia). Przed około 8 miesiącami wydarzyła się awaria, doszło do uszkodzenia wężyka doprowadzającego wodę do automatu, co spowodowało szkodę, którą poszkodowany wycenił na bagatela 17 tys. zł. Dodam, że pechowo w dniu awarii i następnego dnia ów instytut był zamknięty. Jedynie ochroniarz miał robić obchody po budynku. Uszkodzony wężyk posiada atest i nie zdarzyło się w żadnym innym miejscu, by samoistnie się zerwał, tym bardziej przy niepracującym urządzeniu. W związku z tym chcę napisać odwołanie, ponieważ nie poczuwam się do odpowiedzialności za powstałą szkodę i nie wynikła ona z moich zaniedbań, ewentualnie z zaniedbań ochroniarza – pracownika instytutu, który przez dwa dni nie dokonał obchodu. Jak umotywować odwołanie? I co mi Państwo radzą?

Anna Sufin

Postaram się wytłumaczyć stan prawny w zakresie odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę i oczywiście analogicznie za jej brak.

 

Powołuje się Pani na umowę, a więc w grę będzie wchodzić tzw. odpowiedzialność kontraktowa. Jej podstawę stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Przyczyną szkody podlegającej naprawieniu w myśl powołanego przepisu jest zatem niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, natomiast pomiędzy samą szkodą a działaniem lub zaniechaniem danego dłużnika musi być tzw. adekwatny związek przyczynowo-skutkowy, czyli aby przypisać Pani odpowiedzialność, konieczne byłoby po pierwsze wykazanie, że Pani wstawiła do budynku wadliwy automat tj. że wężyk doprowadzający wodę do automatu nie był w należytym stanie z jakiegokolwiek powodu, za który to Pani ponosi odpowiedzialność, a następnie wykazanie, że szkoda jest wynikiem tego właśnie uszkodzenia wężyka. Przy czym nie wystarczy samo oświadczenie, że szkoda wyniosła akurat 17 tys. zł, w razie sporu trzeba będzie bowiem ten fakt udowodnić. Nie wiem co miałoby być konsekwencją pęknięcia wężyka, ale rzeczywiście kwota szkody jest dość wysoka.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Ponieważ jednak istnieje w tym zakresie domniemanie winy dłużnika, to Pani niejako, niestety, będzie musiała wykazać, że dochowała należytej staranności, np. w serwisowaniu automatu, że automat miał atesty itd., a zatem nie można Pani przypisać winy.

 

Wspomina Pani też o tym, że jedynie ochroniarz miał dostęp do automatu przez 2 dni, dlatego wyjaśnię, że ów instytut odpowiada za działania i zaniechania swoich pracowników. Działania tych pracowników należy traktować jako jego własne. W kontekście Pani sprawy sugerowałabym w odpowiedzi na pismo powołać się z tzw. ostrożności na treść art. 362 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

 

Przyczyną jego wprowadzenia do Kodeksu cywilnego jest to, że choć możliwe jest przypisanie całości szkody dłużnikowi, to jednak zachowanie wierzyciela nie może być prawnie obojętne przy ustalaniu wysokości należnego mu odszkodowania. Skoro w tym konkretnym przypadku pracownik nie dokonał wymaganego obchodu i spowodował, że woda wyciekała przez 2 dni, to można wskazywać, że to w wyniku opieszałości samego poszkodowanego doszło do powstania (względnie zwiększenia szkody).

 

Tak naprawdę jednak nie wiadomo, czy rzeczywiście instytut poniósł taką szkodę, jak pisze, a więc może też Pani w piśmie wezwać do przedłożenia Pani stosowanych dokumentów, które miałyby tę szkodę potwierdzać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 4 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Straty przewyższające kwotę ubezpieczenia

W wyniku pożaru (którego przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej na skutek wyładowania elektrycznego) poniosłem większe starty finansowe niż kwota ubezpieczenia. Moje ubezpieczenie to dobrowolne ubezpieczenie kompleksowe „PZU Doradca”. Zastanawiam się, czy mogę liczyć na pomoc przewyższającą moje ubezpieczenie? PZU to mój jedyny ubezpieczyciel od 30 lat.

Odszkodowanie za spalenie mieszkania

Moje mieszkanie uległo spaleniu podczas remontu dachu. W chwili obecnej ZGN (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami) twierdzi, iż było to zaniedbanie z strony Wspólnoty Mieszkaniowej, zaś Wspólnota Mieszkaniowa, iż było to zaniedbanie ZGN-u. Przeciwko komu należy skierować pozew?

Odsetki ustawowe za zwłokę

Byłem poszkodowanym w wypadku samochodowym, w którym zniszczono mój samochód. Już 1,5 roku temu powinienem otrzymać odszkodowanie, ale zakład ubezpieczeń nie chce mi go wypłacić, dopóki sprawa nie zostanie zamknięta. Nie mogę więc naprawić pojazdu i z niego korzystać. Czy należą mi się odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie odszkodowania? Czy mogę też wystąpić do sprawcy szkody z roszczeniem pieniężnym, skoro wciąż nie mogę jeździć swoim samochodem?

 

wizytówka Szukamy prawników »