Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Odprawa po zwolnieniu i odprawa emerytalna

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 06.04.2017

W dniu 1 września 2016 r. został rozwiązany ze mną stosunek pracy. Po urlopie zdrowotnym nowa pani dyrektor zaproponowała mi tylko 1/2 etatu (z przyczyn organizacyjnych, mimo że były dla mnie godziny), zatrudniając w moje miejsce inną osobę. Zaproponowane warunki były dla mnie nie do przyjęcia, otrzymałam wypowiedzenie. Kolejnego dnia poinformowałam pisemnie dyrektora o zamiarze przejścia na emeryturę nauczycielską po 38 latach pracy. Dnia 31 sierpnia otrzymałam świadectwo pracy i informację o przysługującej mi 6-miesięcznej odprawie art. 20 KN, którą otrzymałam w terminie. Wiedziałam, że mam prawo również do odprawy emerytalnej, którą gwarantuje mi art. 87 KN. Kiedy się o nią upomniałam, poinformowano mnie, że odprawę emerytalną otrzymam po dostarczeniu decyzji ZUS-u. Decyzję dostarczyłam dnia 6 października i do dzisiaj wokół mojej sprawy jest cisza. Jakie są moje prawa?

Izabela Nowacka-Marzeion

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa w wysokości:

 

  • 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował mniej niż 20 lat;
  • 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował co najmniej 20 lat.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Wysokość wymienionego wyżej wynagrodzenia oblicza się zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Odprawę rzeczywiście należy wypłacić po przejściu nauczyciela na emeryturę, a więc po przedstawieniu odpowiedniej decyzji ZUS w tej sprawie. Pani decyzję ZUS-u przedstawiła na początku bieżącego miesiąca, wiec być może pracodawca czeka z wypłata do momentu, gdy będą wypłacane wynagrodzenia. Jeśli Pani nie otrzyma na początku listopada odprawy – może Pani wysłać do pracodawcy pismo wzywające go do wypłaty tego świadczenia, a jeśli to nie nastąpi – pozostaje skierowanie sprawy do sądu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 10 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Emerytura polska dla obywatela niemieckiego

Mój partner nabędzie wkrótce prawo do wcześniejszej emerytury w Niemczech. Wyjechał z Polski niecałe 20 lat temu, wcześniej wiele lat tu pracował. Ma obywatelstwo niemieckie. Obecnie, by pobierać pełną emeryturę za okres pracy w Niemczech i w Polsce, musi tam mieszkać. Czy w tej sytuacji może zamieszkać w Polsce i pobierać emeryturę w takiej wysokości, w jakiej dostawałby ją w Niemczech?

Emerytura przelana na konto po śmierci babci

Moja babcia zmarła 27 lipca, a 10 sierpnia przelano emeryturę na jej konto bankowe, do którego mam dostęp. Ja z kolei dokonałam przelewu tej kwoty na rachunek mojej mamy. Po kilku dniach ZUS zwrócił się do banku o zwrot emerytury, a pracownicy banku zgłosili się do mnie z zapytaniem, czy mogłabym oddać przelane pieniądze. Co powinnam zrobić? Czy muszę zwrócić emeryturę? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię?

Ile można dorobić na emeryturze w ciągu miesiąca?

Moja prawdopodobna emerytura to netto 3365 zł. Ile netto mogę maksymalnie dorobić na emeryturze w ciągu miesiąca?

wizytówka Szukamy prawników »