Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Obniżenie opłaty egzekucyjnej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.04.2017

Sprawa dotyczy kwoty z podziału majątku. W rozliczeniu po podziale majątku zostało mi mieszkanie i na rzecz byłej żony mam do spłacenia ponad 200 tys. zł. Sąd zasądził mi spłatę tej kwoty w dwóch ratach: pierwszą ratę (mniejszą) już spłaciłem, a pozostałą kwotę (ok. 150 tys.) miałem zapłacić za pól roku. Mój prawnik założył kasację od wyroku ze względu m.in. na wyznaczone przez sędziego terminy spłat. Kasacja została odrzucona, była żona oddała sprawę do komornika, który od razu zajął mi konto, zamykając możliwość załatwienia kredytu. Po rozmowach chce mi odblokować konto, abym mógł zrealizować zamiar otrzymania kredytu. Jeżeli otrzymam kredyt i spłacę zadłużenie, czy komornik może obniżyć opłatę egzekucyjną, a jest to niebagatelna kwota 30 tys. zł? Postępowanie egzekucyjne ledwo się zaczęło i jestem w trakcie załatwiania kredytu. Czy u komornika można coś utargować?

Tomasz Krupiński

W obecnym stanie prawnym będzie mógł Pan zwrócić się do sądu z wnioskiem o obniżenie opłaty egzekucyjnej naliczonej przez komornika. Taką możliwość daje Panu art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Przepis ten mówi, że dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 (chodzi o opłatę stosunkową naliczaną przez komornika od egzekwowanej kwoty).

 

Wniosek ten wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, w którym komornik zobowiąże się do uiszczenia tej opłaty.

 

Jak mówi przepis, do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy art. 767-7674 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że wniosek o obniżenie opłaty będzie można złożyć do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, a jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

 

Po rozpoznaniu takiego wniosku sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów obniżyć tę opłatę. W pierwszej kolejności należy zatem wskazać na niski nakład pracy komornik, wykazać, że Pan pozyskał sam kredyt i z tego kredytu dług spłacił – myślę, że nie będzie to szczególnie trudne w Pana przypadku. Dodatkowo będzie istota Pana sytuacja majątkowa. Dodam, że cytowany przepis umożliwia obniżenie opłaty egzekucyjnej, natomiast nie zezwala na całkowite zwolnienie wnioskodawcy z obowiązku poniesienia opłaty. Tym samym nie jest możliwe obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej do zera. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie sąd o kilkadziesiąt (nawet) tysięcy złotych obniża opłatę egzekucyjną, więc proszę o tej możliwości pamiętać.

 

A w rozmowach z komornikiem proszę po prostu użyć tego argumentu, czyli że zna Pan treść art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i konsekwencje z tego płynące.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 0 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Dokonana zapłata długu a dalsze wezwania od wierzyciela

Córka uczęszczała na kurs językowy. Zalegałam z zapłatą ostatniej raty, więc właściciel szkoły wniósł pozew do sądu. Otrzymałam nakaz zapłaty wartości raty wraz z odsetkami oraz dodatkową kwotą związaną ze zwrotem kosztów postępowania. Na dokonanie zapłaty miałam 14 dni. Niezwłocznie zrobiłam przelew, a kwotę zaokrągliłam w górę. Kilka dni później otrzymałam pismo, że wciąż nie zapłaciłam odsetek i kosztów postępowania. Uznałam, że to już nieaktualne, ale tydzień temu dostałam list od komornika o wszczęciu egzekucji, ponieważ właściciel szkoły nadal twierdzi, że jeszcze nie wszystko zapłaciłam. Co powinnam teraz zrobić?

Wysokość potrąceń komorniczych z emerytury

Otrzymuję emeryturę, z której potrącane jest 60% wartości na zajęcia komornicze (długi kredytowe i alimentacyjne). Potrącenia naliczane są jednak od kwoty brutto mojej emerytury – czy słusznie? Ile będą wynosiły potrącenia związane wyłącznie z należnościami z tytułu niespłaconych kredytów?

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę trafić do więzienia?

wizytówka Szukamy prawników »