Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Majątek rodziców zapisany w testamencie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.01.2017

W 1995 r. rodzice spisali testamenty (każdy osobno) u notariusza. Tata i mama wszystko, co mieli, zapisali mnie. O swoim synu, a moim bracie, w testamentach nie wspomnieli. Miesiąc po tym wydarzeniu umarł tato, mama zmarła 3 miesiące temu. Nikt z nas nie był zainteresowany przeprowadzeniem spadku w sądzie po ojcu. Do tej pory testamenty nie zostały otwarte w sądzie. Mama mogła zmienić testament i swoją cześć jednak podzielić pomiędzy nas dwoje. Czy brat może zabiegać o zachowek po ojcu? Dom wraz z działką, pomimo że został wybudowany w czasie trwania małżeństwa rodziców, jest tylko zapisany na ojca (wybudowany na jego ojcowiźnie). Nie ma mowy o ugodzie, więc jakiego podziału dokona sąd?

Iryna Kowalczuk

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Zasadne jest zwrócenie uwagi na zapis art. 1007 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Przepis art. 1007 § 1 K.c. wiąże początek biegu terminu przedawnienia roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku ze zdarzeniem prawnym obiektywnym w postaci ogłoszenia testamentu. Okoliczności subiektywne nie mają żadnego znaczenia dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku. Roszczenie o zachowek jest roszczeniem bezterminowym i jego wymagalność podlega ustaleniu na podstawie art. 455 K.c. Powyższe stanowisko prezentowane jest także w orzecznictwie, a mianowicie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt II CSK 319/12, oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI ACa 1067/12, zgodnie z którym „przepisy regulujące początek biegu terminu przedawnienia są przepisami szczególnymi w stosunku do art. 120 K.c., który ma zastosowanie jedynie w braku wyznaczenia przez inne przepisy zdarzenia skutkującego początek biegu przedawnienia. Zgodnie z tą zasadą, art. 1007 § 1 K.c. wyłącza stosowanie art. 120 § 1 K.c. do określenia początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek. Przepis art. 1007 § 1 K.c. wiąże początek biegu terminu przedawnienia roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku ze zdarzeniem prawnym obiektywnym w postaci ogłoszenia testamentu. Okoliczności subiektywne nie mają żadnego znaczenia dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie nastąpiło ogłoszenie testamentu, nie może być mowy o przedawnieniu roszczenia o zachowek, które to roszczenie przysługuje bratu. Brat ma zatem prawo dochodzić od Pani zachowku po swoich rodzicach.

 

Jeżeli dom jest wybudowany na nieruchomości stanowiącej wyłączną własność ojca, po ojcu dziedziczy Pani na mocy testamentu. Gdyby nie testament, do spadku powołana byłaby Pani mama, Pani i brat, a zatem każde po 1/3 wartości domu i działki. Zachowek stanowi zatem połowę 1/3. Brat ma zatem prawo dochodzić połowy z 1/3. Zakładam, że brat nie jest trwale niezdolny do pracy, bowiem wówczas miałby prawo do 2/3 z 1/3.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus zero =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Przedawniony zachowek

Moi rodzice w 2005 r. przekazali w formie darowizny swój majątek synowi mojej siostry – czyli swojemu wnukowi. W tym samym jeszcze roku wnuk darowiznę formalnie przejął. Mój ojciec zmarł w 2005 r. Niestety, ja o takiej formie załatwienia sprawy spadkowej dowiedziałem się dopiero teraz – od mojej matki. Czy mogę starać się o zachowek po ojcu?

wizytówka Szukamy prawników »