Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Kwestionowanie przez US że nie minęło 5 lat od sprzedaży mieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.04.2017

W lutym 2007 roku nabyłem mieszkanie, które sprzedałem w maju 2012 roku, według mnie minęło 5 lat, ale US kwestionuje to i twierdzi że nie minęło. Zdaniem US niecałe 5 lat po nabyciu lokalu dokonałem jego sprzedaży. Notariusz podczas podpisywania aktu nie poinformował o obowiązku złożenia jakiegoś oświadczenia do US. W październiku tego roku dostałem pismo z US o złożenie wyjaśnień, uczyniłem to. Czy mam jakiekolwiek szanse na uniknięcie podatku?

Aleksander Słysz

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłami przychodów sąd odpłatne zbycie:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

 

Pan napisał, że w lutym 2007 roku nabył Pan mieszkanie, które sprzedał w maju 2012 roku i według Pana minęło 5 lat, ale według urzędu skarbowego nie.

 

Otóż proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisem termin 5-letni liczyć należy od końca roku kalendarzowego, czyli pierwszym rokiem kalendarzowym jest dopiero 2008. Upływ czasu, po którym mógłby Pan zbyć mieszkanie bez konieczności zapłaty podatku, zaczyna się od 2013 roku. Termin 5-letni upływał bowiem z końcem 2012 roku. Tak więc przykro mi, ale urząd skarbowy ma tu rację.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Jeżeli natomiast chodzi o fakt, że notariusz nie poinformował Pana w kwestii podatku dochodowego, to bardzo mi przykro, ale nie ma on takiego obowiązku. Żaden z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku nie nakłada na niego takiego obowiązku. Podobnie ustawa o podatki dochodowym od osób fizycznych. Tak więc nie będzie mu można skutecznie zarzucić naruszenia obowiązków.

 

Natomiast w takim przypadku była możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, tj. przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na inny cel mieszkaniowy, informując o tym urząd skarbowy w treści złożonego za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż w złożonym do 30 kwietnia roku kolejnego druku PIT-39. Mówi o tym art. 21 pkt 131 ustawy, stanowiąc, że dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Musiałby Pan zatem w ciągu 2 lat podatkowych od daty sprzedaży nieruchomości wydać np. na zakup nowej nieruchomości mieszkaniowej. Jeśli tak się stało, a tylko nie złożył Pan PIT-39, to mogę podpowiedzieć, że zgodnie z utrwalonym podglądem niezłożenie przez Wnioskodawczynię PIT-39 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości nie powoduje utraty prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, może skutkować natomiast konsekwencjami karnoskarbowymi. Niezłożenie PIT może grozić grzywną.

 

Można teoretycznie zatem złożyć PIT wraz z czynnym żalem, czyli wyjaśnieniem, dlaczego nie zrobił Pan tego do 30 czerwca 2013 roku (oczywiście jeśli środki ze sprzedaży przeznaczył Pan na cele mieszkaniowe).

 

Niestety nic innego nie jestem w stanie Panu podpowiedzieć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Podatek od hodowli egzotycznych zwięrząt

Nabyłam samiczkę i samczyka pewnego egzotycznego gatunku jeża i chciałabym, kiedy dochowam się potomstwa, sprzedawać te zwierzątka indywidualnym klientom. Okres przetrzymywania takiego gryzonia od urodzenia do oddania nabywcy to ponad 2 miesiące (ok. 9 tyg.). Bardzo mi zależy, żeby to była legalna hodowla. Stąd moje pytanie: czy spełniam przesłanki do zakwalifikowania takiej hodowli do działalności rolniczej? Jeśli będzie to działalność rolnicza, jaki podatek muszę płacić od przychodów z takiej działalności? Czy żeby opłacać podatek rolny muszę posiadać ziemię rolną? Do hodowli tych zwierząt nie potrzeba ziemi – wystarczy wyodrębnione pomieszczenie w mieszkaniu.

Praca na stałe w Irlandii i zlecenie od firmy amerykańskiej – kwestia podatków

Pracuję w Irlandii na umowę o pracę (jestem rezydentem podatkowym), jednocześnie chciałabym przyjąć zlecenie związane z doradztwem od pewnej firmy amerykańskiej, która wymaga, abym sama rozliczyła się z fiskusem. Ze względu na wysokość podatków wolałabym otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i rozliczać się liniowo. Mam kilka pytań: 1. Czy mogę w Polsce rozliczać się ze współpracy z amerykańską firmą? 2. Czy musiałabym określić polski adres prowadzenia działalności i czy to miałoby wpływ na moją sytuację podatkową (mimo że w Irlandii spędziłam więcej niż 183 dni w roku)? 3. Czy prowadząc działalność w Polsce, także musiałabym opłacać ZUS, skoro jestem rezydentem irlandzkim? 4. Czy prowadząc jednoosobową działalność, mogę korzystać z bankowego rachunku osobistego i nie posiadać pieczątki firmowej? 5. Gdy kiedyś prowadziłam działalność, nie musiałam płacić podatku VAT, ponieważ jako informatyk nie miałam takiego obowiązku – czy w obecnej sytuacji będzie tak samo?

Umowa o dzieło z licencjonowaniem – podatki

Dla pewnej firmy mam wykonać zlecenie na podstawie umowy o dzieło z licencjonowaniem. Otrzymam za to wynagrodzenie w wysokości 15 tys. zł. Jak powinienem później rozliczyć się z tej umowy? Czy będę mógł skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu? Jak podzielić ten dochód pomiędzy umowę o dzieło a opłatę licencyjną? Jakie podatki mnie dotyczą? Czy na rozliczenie wpłynie fakt, że w tym roku dostanę zaliczkę, a w przyszłym resztę wynagrodzenia?
wizytówka Szukamy prawników »