Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 05.02.2009

Czy stowarzyszenie posiadające osobowość prawną (figurujące w KRS), nieprowadzące działalności gospodarczej lecz jedynie społeczną i finansowane z darowizn oraz składek członkowskich o wysokości do 3 000 zł rocznie, musi prowadzić pełną księgowość? Czy istnieje możliwość prowadzenia rachunkowości takiej organizacji w formie książki przychodów i rozchodów lub innej prostszej? Proszę o wskazanie aktów prawnych.

Anna Sufin

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.): „stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego”. Stowarzyszenie (z wyłączeniem przypadku stowarzyszenia zwykłego) jest zatem osobą prawną ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

 

Przepisy ustawy o rachunkowości (w tym również przepisy przewidujące obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych) – jak zostało to określone w art. 2 – stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz innych osób prawnych (a więc jak wykazano wyżej – także stowarzyszeń), z wyjątkiem tylko Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

 

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje zasadniczo (o wyjątku od tej zasady mowa poniżej) zróżnicowania osób prawnych, w zakresie konieczności dochowania stawianych przez tę ustawę wymogów co do kształtu rachunkowości jednostki, w zależności od wysokości przychodów czy prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności zwracam uwagę, że fundacje w większości przypadków, podobnie jak stowarzyszenia, działalności gospodarczej także nie prowadzą, a mimo to są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Oczywiście do Pana stowarzyszenia nie znajdują zastosowania wszelkie przepisy ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z tą ustawą, ale z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Zasadę tę potwierdza § 2 wymienionego wyżej rozporządzenia. Dla rachunkowości stowarzyszeń jest to chyba najważniejszy (poza ustawą o rachunkowości) akt prawny, warto więc wnikliwie zapoznać się z jego treścią.

 

Reasumując, w przypadku stowarzyszeń nie ma prawnej możliwości prowadzenia książki przychodów i rozchodów ani innej uproszczonej formy księgowości. Równocześnie jednak z doświadczenia wiem, że niektóre biura rachunkowe, w przypadku niewielkich inicjatyw takich jak Pańska, za poprowadzenie ksiąg takich podmiotów (z niewielką ilością dokumentów do księgowania) biorą naprawdę symboliczne pieniądze (a domyślam się, że o uniknięcie formalności oraz kosztów głównie Panu chodzi).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + II =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Postępowanie rejestrowe

Dokonujemy rejestracji stowarzyszenia. 5 miesięcy temu złożyliśmy wniosek, dostaliśmy uwagi co do statutu. Dokonaliśmy zmian i wszystkie dokumenty złożyliśmy 7 tygodni później. Po jakim czasie powinniśmy otrzymać odpowiedź, czy termin 3-miesięczny dla postępowania rejestrowego wciąż obowiązuje? Jak przyspieszyć te formalności?

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania. Przepisy nie regulują sposobu, w jaki takie głosowania powinny się odbywać, dlatego powinien on być określony w statucie.

Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

Likwidacja stowarzyszenia następuje w wyniku orzeczenia sądu, bądź uchwały walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia. Majątek likwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie.

Stowarzyszenie jako podmiot prawa

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisie do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą może być podmiotem praw i obowiązków. Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest jednak wpisanie stowarzyszenia również do rejestru przedsiębiorców.

wizytówka Szukamy prawników »