Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Kontrola PIP w firmie

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 19.05.2017

Jestem w trakcie kontroli PIP w firmie. Inspektor stwierdził, że umowy zlecenia noszą znamiona umowy o pracę. Czy PIP skieruje sprawę do sądu pracy? Czy po przesłuchaniu moich pracowników, którzy zgodnie deklarują, że nie chcą umowy o pracę PIP może mimo wszystko przekwalifikować te zlecenia na umowy o pracę bez ich zgody?

Marek Gola

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych wyżej.

 

Podczas kontroli PIP sprawdza, czy zawarte umowy nie mają przeważających cech umowy o pracę, choć są umowami cywilnymi. Jeśli tak się dzieje inspektor pracy kieruje do kontrolowanego pracodawcy wystąpienie, w którym wskazuje na konieczność zastąpienia umów cywilnoprawnych umowami o pracę. Podkreślić należy, że owo wystąpienie nie jest decyzją administracyjną, dlatego nie może ono podlegać egzekucji administracyjnej. Nie oznacza to jednak, że kontrolowany pracodawca nie musi się do zaleceń w wystąpieniu stosować. Pracodawca jest bowiem zobowiązany w terminie wskazanym w wystąpieniu poinformować inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania ujętych w nim wniosków.

 

Dodatkowo – oprócz wystąpienia – inspektor pracy może nałożyć na pracodawcę mandat karny do wysokości 1000 zł, albo skierować wniosek o ugranie do sądu grodzkiego.

 

W wyniku kontroli inspektor PIP może także (choć nie musi) skierować do sądu pracy powództwo przeciwko pracodawcy na rzecz pracownika o ustalenie istnienia stosunku pracy. Podkreślić jednak należy, że z tego uprawnienia inspektorzy PIP korzystają jednak rzadko i tylko w przypadku szczególnie rażących naruszeń.

 

Słowem – w wyniku kontroli prawdopodobnie zostanie nałożona kara pieniężna, ale nie ma podstaw prawnych, aby uznać, że inspektor zmieni umowy cywilnoprawne na umowy o pracę. To będzie musiał zrobić kontrolowany pracodawca. Jeśli pracownicy jasno oświadczają, że nie są zainteresowani umowami o pracę, to prawdopodobnie inspektor PIP nie wniesie sprawy do sądu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 5 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Pieczęć imienna

ZUS wzywa mnie do dostarczenia świadectwa pracy z prawidłową pieczęcią imienną pracodawcy. Dostarczony dokument zawiera pieczątkę firmy i czytelny podpis osoby wystawiającej. Czy ZUS ma prawo do takiego żądania?

Wyrejestrowanie z urzędu pracy

Mamy kontrolę z PIP. Dwóch pracowników (umowa-zlecenie) dokonało wyrejestrowania z urzędu pracy już po rozpoczęciu kontroli. Inspektor chce nałożyć na mnie za to kary. Czy mogę jakoś uniknąć odpowiedzialności?

Pozew do sądu pracy

Podczas pracy zasłabłam i poszłam do lekarza. Dostałam zwolnienie na 2 tygodnie, ale szef zgodził się tylko na tydzień. Dodam, że pracuję w nadgodzinach, a obcinane są mi premie. W związku ze zwolnieniem chorobowym i zasłabnięciem dostałam wypowiedzenie. Czy mogę skierować w tej sprawie pozew do sądu pracy?

wizytówka Szukamy prawników »