Mamy 7239 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Konkubinat a dziedziczenie mieszkania po śmierci konkubenta

Autor: Katarzyna Ostrowska • Opublikowane: 27.05.2010

Mam pytanie dotyczące ewentualnego spadku. Od 20 lat żyję z mężczyzną bez ślubu. W międzyczasie kupiliśmy nieruchomość, która jest zapisana na mojego konkubenta. Jak wyglądają sprawy dziedziczenia? Z naszego związku nie mamy dzieci. Ja mam syna z poprzedniego małżeństwa – jakie on ma prawo do dziedziczenia?

Iryna Kowalczuk

Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie dotyczące konkubinatu, wyjaśniam, co następuje.

 

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

 

Jak wynika z niniejszego przepisu, w polskim prawie spadkowym istnieją dwie ogólne zasady, na jakich odbywa się dziedziczenie: albo według ustawy, albo z testamentu. Pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe. Oznacza to, że jeśli spadkodawca pozostawi ważny testament, to w pierwszej kolejności zostanie uwzględniona jego ostatnia wola co do tego, kto i w jakiej wysokości dziedziczy po nim. Jeżeli spadkodawca nie zostawi testamentu albo sporządzony przez niego testament będzie nieważny, wówczas dziedziczenie odbędzie się na podstawie ustawy, a więc według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Według art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.

 

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Biorąc pod uwagę brzmienie zacytowanych powyżej przepisów, należy stwierdzić, że Pani jako konkubina spadkodawcy nie będzie dziedziczyć po nim z ustawy. Również Pani syn z poprzedniego małżeństwa nie jest uprawniony do dziedziczenia po Pani partnerze.

 

Ponieważ, jak Pani wskazała, nieruchomość formalnie stanowi wyłączną własność Pani partnera, istnieje realne niebezpieczeństwo, że po jego śmierci odziedziczą ją jego krewni.

 

Rozwiązaniem tej sytuacji jest sporządzenie przez Pani partnera testamentu, w którym zostanie Pani wskazana jako spadkobierca. Wtedy po śmierci partnera prawo własności nieruchomości przejdzie na Panią, a po Pani śmierci – na Pani syna. Syn jako Pani zstępny dziedziczyłby po Pani już na podstawie przepisów ustawy, bez konieczności sporządzania przez Panią testamentu.

 

Jeśli Pani partner ma krewnych, np. dzieci z poprzedniego małżeństwa, istnieje możliwość, że gdy sporządzi testament i zostanie Pani jego jedynym spadkobiercą, dzieci będą dochodzić zachowku. Kwestia zachowku została uregulowana w przepisach art. 991-1011 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 991 K.c. zstępnym (dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

W tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie byłoby najkorzystniej, żeby Pani partner za życia podarował Pani nieruchomość. Darowizna nieruchomości powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Wtedy własność nieruchomości przeszłaby na Pani rzecz, a po śmierci – na rzecz Pani spadkobierców, tj. syna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 5 =

22.06.2016

od kiedy dzieci z poprzedniego małżeństwa to krewni..?
Do pawła : dziedziczyli by razem ale w częściach

ania

18.08.2013

A gdyby tak Ci Państwo wzięli ślub, to kto byłby w pierwszej kolejności uprawniony do dziedziczenia ? Ona czy dzieci tego Pana?

Pawel

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Prawa konkubiny

Mieszkam z partnerem od kilku lat. Mój partner jest po uciążliwym rozwodzie i boi się ponownie żenić. Moje pytania są takie: Czy wystarczy spisanie testamentu, żeby w razie śmierci partnera mieszkanie i wszystko, co się w nim znajduje, stało się moją własnością? Czy mimo spisania testamentu dorosły syn mojego partnera może żądać spadku po ojcu? Czy w razie śmierci ja, jako konkubina, mogę wyprawić pogrzeb i otrzymać zasiłek pogrzebowy? Czy gdybyśmy byli prawnym małżeństwem, to po śmierci partnera przysługiwałaby mi jakaś renta (mąż ma I grupę inwalidzką)?

Kupno mieszkania przed ślubem

Zaplanowaliśmy z parnerem kupno mieszkania przed ślubem (jako współwłaściciele na prawach własności po 1/2). Mój partner uczestniczy tylko i wyłącznie jako współwłaściciel w umowie i jako współkredytobiorca w banku. Partner posiada z poprzedniego małżeństwa 2 dzieci. Wspólnie mamy jedno. Moje pytanie dotyczy dziedziczenia lub ewentualnego rozpadu związku - otóż chcę zabezpieczyć córkę w razie ewentualnej śmierci mojej lub mojego partnera (zamierzamy wziąć ślub): 1) Czy wystarczy, że w akcie notarialnym (będzie zawierany ze spółdzielnią w tym roku) zmienimy stosunek własności np. z 50% na 90%? Czy dzięki temu nasze wspólne dziecko odziedziczy moją większą część? 2) Czy powinniśmy raczej zawrzeć intercyzę, określającą wysokość wkładu, jaki wnieśliśmy do tego mieszkania? 

Czy partnerka ojca dziedziczy po nim (spadek w Niemczech)?

Odziedziczyłem spadek (wraz z siostrą) po ojcu, który mieszkał na stałe w Niemczech (miał niemieckie obywatelstwo). Po śmierci naszej mamy żył w związku nieformalnym z inną kobietą. Czy majątek ojca będzie podzielony pomiędzy nas – jego dzieci, czy dochodzi też trzecia osoba – partnerka ojca? Dodam, że nie zostawił testamentu.

Umowa konkubentów dotycząca dziedziczenia

Od 15 lat żyję w konkubinacie. Wraz z partnerką wspólnie prowadzimy dom, który razem utrzymujemy. Dorobiliśmy się wielu przedmiotów majątkowych. Jaką umowę powinniśmy spisać, by po śmierci jednego z nas drugie dziedziczyło w całości „wspólny” majątek? Nie chcemy, by przeszedł on na spadkobierców ustawowych (partnerka ma córkę z innym mężczyzną, a razem mamy syna).

 

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

wizytówka Szukamy prawników »