Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Kłamstwa żony o stanie zdrowia dziecka i uchylenie alimentów na nią

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.04.2017

Jestem po rozwodzie od 4 lat (z mojej winy). Płacę alimenty na żonę i dziecko. Okazało się, że żona dopuszczała się kłamstw o stanie zdrowia dziecka. Poza tym żyje wygodnie za moje pieniądze (oraz oczywiście pracuje). Czy mogę starać się o uchylenie alimentów na nią? Co robić?

Eliza Rumowska

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

 

W pierwszej kolejności powinien Pan uzyskać dostęp do wyroku rozwodowego, a w szczególności do jego uzasadnienia. Powyższe ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia przesłanek zasądzenia alimentów, jak też usprawiedliwionych potrzeb ówczesnej żony, które miały wpływ na zasadzenie od Pana alimentów w określonej kwocie. Innymi słowy musi Pan dokonać porównania stanu z czasu rozwodu ze stanem obecnym, a w szczególności dokonać oceny, czy usprawiedliwione potrzeby Pana żony ustalone w czasie rozwodu występują w dalszym ciągu, czy też pojawiały się nowe okoliczności, których Sąd rozwodowy nie brał pod uwagę, a które w chwili obecnej będą miały decydujący wpływ na wysokość zasądzonego świadczenia.

 

Zgodnie z art. 60 § 2 K.r.io. „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Kolejną kwestią, która winna podlegać ocenie, jest Pana sytuacja majątkowa i zarobkowa. Innymi słowy, czy od sprawy rozwodowej Pana sytuacja majątkowa i zarobkowa uległa zmianie, a jeżeli tak, to w jakim kierunku, czy polepszyła się, czy też pogorszyła się. Proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca wskazuje na sytuację nie tylko zarobkową (odnoszącą się do zarobków), ale także na sytuację majątkową, tj. czy posiada Pan majątek, a jeżeli tak, to jakiej wartość i jakiego rodzaju. Stan sytuacji majątkowej i zarobkowej będzie miał istotne znaczenie dla oceny szans zmniejszenia lub całkowitego uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem żony.

 

Jeżeli małżonk, w chwili obecnej stać na życie na tym samym poziomie co Pana, zakładając, że stan ten występuje bez płaconych przez Pana alimentów, wówczas występuje szansa na uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a już na pewno na jego zmniejszenie. Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 11/10, „obowiązek alimentacyjny zobowiązanego jest uzależniony także od jego usprawiedliwionych potrzeb.”

 

Wykładnia przesłanki „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego” powinna polegać na porównaniu każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, które by istniało, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. Dla uwzględnienia na podstawie art. 60 § 2 K.r.io. powództwa niezbędnym jest, by to właśnie rozwód pociągał istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Ujawnienie się zatem wskazanych w tym przepisie skutków nawet po wielu latach od orzeczenia rozwodu może uzasadniać uwzględnienie powództwa na podstawie art. 60 § 2 K.r.io., ale tylko wówczas, gdy zostanie ustalone, że wspomniane skutki są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami.

 

Powyższe stanowisko w pełni wynika także z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przykładem jest wyroku SN z dnia 13 stycznia 2000 r., sygn. akt II CKN 673/98, zgodnie z jego tezą „ewentualne zastosowanie przepisu art. 60 § 2 K.r.io. wymaga uprzednich ustaleń faktycznych określających sytuację małżonka niewinnego i to powstałą w następstwie orzeczenia rozwodu, a nadto ustalenia hipotetycznej sytuacji, w jakiej znajdowałby się tenże niewinny małżonek, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

 

Reasumując, musi Pan uzyskać wgląd do uzasadnienia wyroku rozwodowego i na jego podstawie możliwa będzie bardziej szczegółowa ocena Pana sytuacji. Uzasadnienie wyroku może Pan uzyskać, występując do sądu z wnioskiem o wydanie kserokopii z akt postępowania – wyroku z uzasadnieniem. Opłata kancelaryjna za jedną stronę kopii wynosi 1 zł i może być uiszczona na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej kupionych w kasie sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - I =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Obowiązek alimentacyjny wobec ojca

Ja i moja siostra jesteśmy świadomi, że mamy obowiązek alimentacyjny wobec ojca, chociaż nasze relacje z nim były zawsze trudne. Sąd nakazał nam płacenie alimentów na jego rzecz. Ojciec ma jednak duży dom z ogrodem, który mógłby zamienić na mieszkanie, a za resztę pieniędzy ze sprzedaży utrzymać się do końca życia (obecnie ma 75 lat). Czy taka sytuacja nie stanowi przesłanki, która mogłaby uzasadnić zniesienie alimentów?

Koniec alimentowania żony będącej na rencie

Jestem po rozwodzie, który orzeczono bez winy (mimo zdrady mojego męża). Minęło już pięć lat i były mąż złożył wniosek o zakończenie alimentowania mnie. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Jestem na rencie i w trudnej sytuacji materialnej.

wizytówka Szukamy prawników »