Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Kiedy nie obowiązuje ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 28.07.2017

Czy można zwolnić pracownika, któremu do emerytury brakuje 2 lata i 4 miesiące, w sytuacji gdy w zakładzie pracy drugi pracownik pobiera emeryturę od 5 lat i ma skończone 65 lat? Chodzi o szkołę jako zakład pracy, a ja jestem pracownikiem administracji.

Marek Gola

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym nie obowiązuje w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 marca 2001 r. (I PKN 447/00) stwierdził, że w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się art. 39 K.p. i przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Likwidacja oznacza całkowite, faktyczne unieruchomienie zakładu pracy jako całości, a nie likwidację jednostki organizacyjnej zakładu.

 

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym jest częściowo ograniczona z mocy art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca dokonujący grupowych zwolnień nie może definitywnie wypowiedzieć umowy o pracę zawartej z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Może jedynie złożyć oświadczenie woli wypowiadające dotychczasowe warunki pracy i płacy.

 

Podsumowując: jeśli w szkole nie dochodzi do grupowych zwolnień, nie można pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej wypowiedzieć stosunku pracy, ani nawet zmienić warunków zatrudnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Likwidacja szkoły, odprawa i przeniesienie

W wyniku likwidacji zakładu zwolniono mnie z pracy. Z wypowiedzenia wynika, że dostanę odprawę w wysokości sześciomiesięcznych dochodów. Postanowiłam poszukać pracy w innej szkole. W wydziale edukacji dowiedziałam się, że nie otrzymam odprawy i muszę wystąpić z prośbą o przeniesienie służbowe, a dokument zwolnienia trzeba zwrócić. Czy mogę prosić o przeniesienie skoro nie będę już pracownikiem tej placówki? Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy odprawa mi się nie należy?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej moich kwalifikacji. Co powinnam zrobić, żeby uzyskać jak najwyższą rekompensatę finansową? Czy muszę podpisywać dokument (czyli to „wypowiedzenie warunków pracy i płacy”)? Czym będzie się różniło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron od wypowiedzenia umowy?

Okres ochronny dla pracownika-emeryta

W 2003 roku odszedłem z pracy (mając 56 lat) na emeryturę resortową; przepracowałem 37 lat. W 2004 roku znów podjąłem pracę, ale w innej firmie. Zostałem z niej zwolniony pod koniec 2008 roku, niecałe dwa miesiące przed możliwością uzyskania nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. W ostatniej pracy przebywałem przez rok na bezpłatnym urlopie (po powrocie z niego otrzymałem wypowiedzenie – argumentem było to, że mam emeryturę oraz że długo przebywałem na urlopie). Mam dwa pytania: 1. Czy w chwili zwolnienia przysługiwał mi okres ochronny? 2. Czy pracodawca postępował prawidłowo, nie naliczając mi 37-letniej wysługi do pensji podstawowej?

wizytówka Szukamy prawników »