Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Kiedy bank może skierować pozew do sądu o spłatę rat?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.04.2017

Zalegam za ratę z banku. Kiedy bank może skierować pozew do sądu? Dostaję telefony każdego dnia w tej sprawie… Mam duże zobowiązania i mam zamiar wnieść wniosek o upadłość konsumencką, żeby zmniejszono mi raty o połowę. Czy jednak wystarczy jedna rata zaległa w tej sytuacji?

Tomasz Krupiński

W Pana sytuacji należy rozróżnić kwestię wypowiedzenia umowy kredytu przez bank od kwestii upadłości konsumenckiej. Zwykle według umowy bank może wypowiedzieć umowę kredytową/pożyczki, jeśli zalega Pan za dwa miesiące z płatnościami. Ale sama zaległość nie jest powodem do ogłoszenia upadłości, a upadłość nie jest podstawą do obniżenia rat o połowę…

 

31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze1 (dalej jako „p.u.n.”), w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Jest to bardzo istotna zmiana, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami.

 

Należy jednak pamiętać, że upadłość nie oznacza umorzenia wszelkich należności. Elementem postępowania upadłościowego, następującym po likwidacji majątku upadłego (musi Pan liczyć się z likwidacją posiadanego majątku) jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Sąd ustala, jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie tych wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

 

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

 

Nie znam szczegółów Pana zobowiązań, czy kredyt jest jedynym, nie jestem w stanie określić, czy sąd uzna wniosek o upadłość. Warto spróbować.

 

Ale póki co ma Pan jedynie zaległą ratę, trudno mówić tu o upadłości – braku możliwości spłaty wierzycieli. Bank musiałby wypowiedzieć umowę i wówczas kieruje postępowanie na drogę egzekucji. Obecnie jest to zwykła windykacja bankowa. Bank nigdy nie skieruje jednej raty do sądu. Proszę renegocjować z bankiem umowę, wydłużyć okres kredytowania. To najlepsze rozwiązanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus osiem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Opłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika i zmiana ich wysokości

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne oraz związane z prowizją komornika (żona złośliwie nie chce zrezygnować z jego usług). Proponowałem jej bezpośrednie zapłaty pełnej kwoty, ale ona nie chce na to przystać. Czy mogę np. złożyć wniosek do sądu o ponowne rozpatrzenie mojej zdolności alimentacyjnej oraz o umorzenie zadłużenia?

Zaległości w opłatach za abonament telefoniczny

Mam zaległości w opłatach za abonament telefoniczny z 2006 r. Do należności głównej dochodzą jeszcze spore odsetki. Dwa miesiące temu wpłaciłam na konto operatora część kwoty. Czy mogę uregulować tylko główny dług i prosić o umorzenie odsetek? Dodam, że operator wcześniej nie występował do sądu o odzyskanie długu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?

wizytówka Szukamy prawników »