Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Kara za nieopłacanie ubezpieczenia OC

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.04.2017

Mój brat miał kontrolę podczas jazdy autem i okazało się, że nie opłaca ubezpieczenia OC od jakiegoś roku. Dzisiaj przyszło wezwanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do zapłaty 3900 zł w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania kary za zaległe OC. Czy można jakoś zmniejszyć tę karę, ponieważ mamy trudną sytuację materialną i nie jesteśmy w stanie zapłacić tak dużej sumy?

Izabela Nowacka-Marzeion

Stosownie do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje zasady zawierania i wykonywania, m.in. umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, od 11 września 2015 r. poznany został poziom „najniższej krajowej” w 2016 r. (1850 zł brutto). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że kary dla kierowców niewykupujących OC stanowią wielokrotność lub pewną część minimalnego wynagrodzenia pracowników etatowych (300%, 200%, 33,34%). Na tej podstawie można oblicza się kary dla kierowców nieposiadających obowiązkowego ubezpieczenia.

 

Wynika to wprost ze wskazanej ustawy:

 

„Art. 88. 1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

 

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. (…)


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni”.

 

Jak widać, jest to opłata minimalna przy braku ubezpieczenia OC ponad 14 dni. A jak Pan wskazuje, OC nie ma od około roku.

 

W świetle prawa nie jest możliwe zmniejszenie tej opłaty.  Bezzasadne jest odwoływanie się od tej kary. Nie ma mowy o jakiejkolwiek pomyłce przy jej ustalaniu. Nie ma szansy na wykazanie, że brat ma OC lub że z jakiegoś powodu nie dotyczy go obowiązek posiadania OC. Zasadniczo pozostaje tylko wniosek o umorzenie części lub całości opłaty. Stosownie bowiem do wskazanej ustawy:

 

„Art. 94. 1. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

 

2. Tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 1, określa statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”.

 

A według statutu:

 

„§ 51.7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może podjąć decyzję w sprawie umorzenia opłaty w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie. Jeżeli zatem sytuacja życiowa rzeczywiście uniemożliwia zapłatę w tym momencie kary za brak OC, warto spróbować wystąpić do UFG z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części należnej zapłaty”.

 

Pamiętać należy, że uiszczenie opłaty, jej umorzenie lub ulga nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 8 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi koszt tego badania?

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?

wizytówka Szukamy prawników »