Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ile można dorobić na emeryturze w ciągu miesiąca?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.06.2009

Moja prawdopodobna emerytura to netto 3365 zł. Ile netto mogę maksymalnie dorobić na emeryturze w ciągu miesiąca?

Izabela Nowacka-Marzeion

Regulacje dotyczące zawieszania lub zmniejszania świadczeń zawarte są w art. 103–106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenie emerytalne ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty.

 

Natomiast prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2008 r. wyniosło 3096,55 zł.

 

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytury to:

  • kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 marca 2009 r. – 2167,60 zł,
  • kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 marca 2009 r. – 4025,60 zł.

 

Jeżeli osiągnie Pan przychód z wynagrodzenia za pracę w wysokości do 2167,60 zł (netto 1577,08 zł), to wówczas Pana emerytura nie zostanie zmniejszona ani zawieszona.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli Pana wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło od 2167,60 zł (netto 1577,08 zł) do 4025,60 zł (netto 2871,06 zł), to wówczas Pana świadczenie zostanie zmniejszone.

 

Emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2009 r. wynosi dla emerytur 467,09 zł.

 

Jeżeli Pana wynagrodzenie za pracę będzie wyższe niż 4025,60 zł (netto 2871,06 zł), to wówczas Pana prawo do emerytury zostanie zawieszone.

 

Proszę również pamiętać, że przez przychód rozumie się nie tylko przychody z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, ale również przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

 

Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. 

 

Po ukończeniu przez Pana 65 lat – stosownie do art. 103 ust. 2 ustawy – Pana emerytura nie będzie zmniejszana lub zawieszana w razie osiągania przychodu – w stosunku od emerytów, mężczyzn, którzy mają ponad 65 lat, nie stosuje się przepisów o zmniejszeniu/zawieszeniu prawa do emerytury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 2 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Emerytura górnicza czy pomostowa – jakie warunki?

Ukończyłem 55 lat w 2013 r. Od 1978 przez 2 lata byłem zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Węglowego. Następnie przepracowałem 17 lat pod ziemią w kopalni. Byłem 2 lata na zasiłku górniczym, bo zlikwidowano moją kopalnię. Od marca 1999 roku pracuję w branży finansowej. Przez cały ten czas odprowadzałem składki do ZUS oraz do OFE. Czy mógłbym wcześniej przejść na emeryturę, czyli po 41 latach pracy przy uwzględnieniu współczynnika ok. 1,25 z tytułu zatrudnienia w górnictwie i pracy pod ziemią? O jaką emeryturę się starać: pomostową, czy raczej o emeryturę górniczą?

wizytówka Szukamy prawników »