Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Eksmisja a odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.03.2009

Otrzymałam wyrok sądowy orzekający eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przydzielono mi lokal socjalny. Moje pytanie dotyczy odmowy przyjęcia lokalu socjalnego – czy jest taka możliwość? Do chwili obecnej nie zawarłam umowy najmu lokalu socjalnego. Zaznaczam, że jeszcze w tym miesiącu wpłacę część zadłużenia oraz zwrócę się do obecnego właściciela lokalu o rozłożenie pozostałej części na raty i o ewentualne umorzenie odsetek.

Anna Sufin

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których dotyczy nakaz. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

Natomiast zgodnie z ust. 6 art. 14 ustawy, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.  

 

Jak z powyższych przepisów wynika, eksmisję wstrzymuje się do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (a nie do czasu zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego).

 

Jeżeli gmina przedstawi Pani ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, spełniającego ustawowe warunki dla takich lokali, a Pani odrzuci tę ofertę, to eksmisja będzie mogła być wykonana.

 

Warunki, jakie powinien spełniać lokal socjalny, określa art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie lokatorów. Stosownie do tego przepisu lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli właściciel mieszkania złożył (złoży) u komornika wniosek o przeprowadzenie eksmisji, a Pani odmówi przyjęcia oferty zawarcia umowy lokalu socjalnego, jaką przedstawi Pani gmina, to eksmisja będzie mogła zostać wykonana. Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, który spełnia wymogi określone przepisami prawa, spowoduje bezpowrotne wygaśnięcie takiego uprawnienia.

 

W razie odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie będą Państwo eksmitowani na bruk.

 

Zgodnie z art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma wykonanie czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

 

Stosownie do § 6 art. 1046 K.p.c. tymczasowe pomieszczenie powinno:

  1. nadawać się do zamieszkania,
  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,
  3. znajdować sięw tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Natomiast stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie, tymczasowe pomieszczenie powinno:

  1. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,
  2. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
  3. posiadać możliwość ogrzewania,
  4. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane,
  5. zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

 

Pomieszczenie tymczasowe może mieć o wiele gorsze warunki zamieszkiwania niż lokal socjalny.

 

To, że spłaci Pani zadłużenie czynszowe, nie zmieni Pani sytuacji. Spłata zadłużenia nie przywróci prawa najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Lokal socjalny dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Czy lokal socjalny składający się z kuchni i werandy nadaje się dla osób niepełnosprawnych, w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim?

Pozew o przyznanie lokalu socjalnego

W 2009 r. został wydany wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego z tego względu, że wszyscy domownicy pracowali. Czy można obecnie złożyć do sądu pozew o przyznanie lokalu socjalnego, ponieważ dwie osoby są chore i mają rentę?

Kupno mieszkania a eksmisja sprzedającego

Chcę kupić mieszkanie od starszej pani, która po spisaniu aktu notarialnego i zapłacie, chce jeszcze pozostać w mieszkaniu 3 miesiące. Jak się nie wyprowadzi to jakie są szanse jej eksmisji? Jak się prawnie zabezpieczyć przed takim ryzykiem?

wizytówka Szukamy prawników »