Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Dziecko pozamałżeńskie a nazwisko

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 02.07.2008

Po 8 latach małżeństwa wyprowadziłam się od męża i złożyłam pozew o rozwód. W kwietniu 2008 r. otrzymałam rozwód (z winy obojga stron), który nie jest prawomocny do dzisiaj. Okazało się bowiem, że mąż, nie informując mnie o tym, złożył apelację. W międzyczasie, po ogłoszeniu wyroku, sądząc że jestem rozwiedziona, poznałam kogoś i teraz jestem z nim w ciąży. Moje pytanie dotyczy nazwiska mojego nienarodzonego dziecka. Złożoność sytuacji sprawia, że w dniu jego narodzin nie będę miała rozwodu. Chcę, aby dziecko otrzymało nazwisko ojca biologicznego, a nie obecnego męża, który nie jest jego ojcem. Jak wygląda procedura uznania dziecka przez biologicznego ojca? Czy wiadomość o ciąży może wpłynąć na zmianę wyroku sądu? Czy mój mąż ma jakieś prawa do dziecka, łącznie z nadaniem mu nazwiska?

Eliza Rumowska

Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem trzechsetnego dnia od ustania małżeństwa, to istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Małżeństwo zaś ustanie dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Obalenie domniemania ojcostwa męża matki może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka w drodze procesu o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Zatem jeśli dziecko urodzi się po rozwodzie oraz po nowym ślubie ciężarnej matki, to domniemywa się, że ojcem dziecka jest drugi mąż matki. Jeśli natomiast dziecko urodzi się w trakcie trwania pierwszego małżeństwa lub po jego rozwiązaniu, ale w okresie 300 dni od rozwiązania, to domniemywa się, że pierwszy mąż matki jest ojcem dziecka.

 

Jeśli by wyrok rozwodowy uprawomocnił się jeszcze przed urodzeniem dziecka, a Pani zawarła nowy związek małżeński, to sytuacja byłaby rozwiązana, gdyż drugi mąż zostałby uznany za ojca dziecka bez konieczności przeprowadzenia postępowania przed sądem. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka tj. przedstawiając dowody w procesie na okoliczność, iż matka nie współżyła z mężem w okresie koncepcyjnym, a przede wszystkim, że dziecko nie jest krewnym męża matki. Najlepszym w tym przypadku rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z badań kodu genetycznego w trakcie procesu. Jeśli mąż matki nie będzie chciał się poddać temu badaniu, to ta okoliczność będzie oceniana przez sąd na jego niekorzyść.

 

Jeżeli domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki zostanie obalone, ustalenie ojcostwa innego mężczyzny może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu. Dopiero wtedy Pani partner będzie mógł uznać dziecko za Pani zgodą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

 

Dziecko pochodzące z małżeństwa otrzymuje nazwisko zgodne z oświadczeniem jakie złożyli narzeczeni decydując się na ślub. Jeśli domniemanie ojcostwa męża matki zostanie obalone lub nie istnieje, to zgłaszając fakt narodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego należy podać nazwisko matki lub nazwisko mężczyzny, który uznał dziecko.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - zero =

25.06.2012

A jeśli matka dziecka pozamałżeńskiego nie chce nadać ani swojego nazwiska np."Nowak" ani nazwiska biologicznego ojca np."Nowakowski"
- tylko chce nadać inne nazwisko np."Kowalski"...(?)...
To musi najpierw nadać nazwisko "Nowak" a zaraz potem zmienić na "Kowalski" czy od razu może "Kowalski" ( chodzi o to, aby w pełnym akcie urodzenia dziecka było od razu "Kowalski" a nie "Nowak") Dlaczego matka MUSI nadać SWOJE albo OJCA nazwisko a nie jakieś inne jeśli nie chce aby ojciec uznał dziecko bo np nie chce aby to dziecko nie musiało kiedyś w przyszłości np. płacić alimentów na tatusia a cała wieś nie musi wiedzieć że to jest dziecko pozamałżeńskie jeśli nosi jej nazwisko?

ciekawskość

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Nazwisko dwuczłonowe

Z zakończonego już związku partnerskiego mam dziecko, któremu zmieniłam nazwisko na nazwisko ojca. Początkowo dziecko nosiło moje nazwisko, ale jego ojciec zmusił mnie do zmiany. Teraz już nie jesteśmy razem, a ja bardzo chcę, by dziecko nosiło moje nazwisko lub nazwisko dwuczłonowe. Jak do tego doprowadzić?

Spadek dla nieślubnego dziecka

W styczniu tego roku zmarł mój ojciec. Jestem dzieckiem nieślubnym, ale ojciec płacił na mnie alimenty. Mam prawie 50 lat, przez całe moje życie widziałam go ze dwa razy, nie utrzymywaliśmy kontaktów. Nie wiem, jak żył, nie znałam jego rodziny. Wiem tylko, że ożenił się z kobietą z dzieckiem, które uznał za swoje. Z żoną miał syna, który już też nie żyje. Moja dorosła córka namówiła mnie, abym dowiedziała się, czy należy mi się jakiś spadek dla nieślubnego dziecka lub zachowek. Ojciec mieszkał w innym mieście, o jego stanie majątkowym nic nie wiem. Nie wiem, czy zostawił jakiś testament. Jeśli w ogóle warto zajmować się tą sprawą, to co należałoby zrobić?

Alimenty na dzieci ze związku pozamałżeńskiego

Moje pytanie dotyczy ustalenia wysokości alimentów. Urodziły mi się bliźnięta ze związku pozamałżeńskiego. Ich matka jest osobą samotną, ja jestem żonaty. Zarabiam netto ok. 2600 zł. Żona bardzo przeżyła moją zdradę; choruje, straciła pracę. W jakiej wysokości mogą mi przysądzić alimenty? Oprócz tego posiadamy z żoną wspólne akcje. Czy moje pozamałżeńskie dzieci będą mieć do nich prawo? I ostatnie pytanie: żona po swojej matce ma zapisane notarialnie mieszkanie. Czy moje dzieci będą w przyszłości miały do niego jakiekolwiek prawo?

wizytówka Szukamy prawników »