Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Działka darowana przez rodzica a inwestycja małżonków

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.05.2017

Wkrótce otrzymam od ojca w darowiźnie działkę budowlaną. Jestem w związku małżeńskim, mamy wspólnotę majątkową. Akt notarialny ma być sporządzony tylko na mnie. Czy otrzymana darowizna będzie stanowiła mój majątek osobisty? Idąc dalej – czy jeśli będzie to mój majątek osobisty, to sporządzenie aktu darowizny pomiędzy ojcem a córką i fakt, że do aktu nie przystępuje małżonek, automatycznie reguluje taką sytuację, czy też należy zawrzeć jakąś specjalną klauzulę na tę okoliczność? A dociekając głębiej – jeśli na otrzymanej działce powstałaby w przyszłości jakaś inwestycja, np. dom mieszkalny lub przeznaczony na działalność gospodarczą, to które z nas będzie właścicielem tego obiektu?

Anna Sufin

Oto odpowiedzi na postawione pytania:

 

Czy otrzymana darowizna będzie stanowiła mój majątek osobisty?

 

Tak. Będzie to stanowiło Pani majątek osobisty (odrębny od wspólnoty majątkowej małżeńskiej). Podstawą prawną jest tu przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), który stanowi:

 

„Art. 33. [Majątek osobisty]

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: (…)

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; (…).”

 

Czy jeśli będzie to mój majątek osobisty, to sporządzenie aktu darowizny pomiędzy ojcem a córką i fakt, że do aktu nie przystępuje małżonek, automatycznie reguluje taką sytuację, czy też należy zawrzeć jakąś specjalną klauzulę na tę okoliczność?

 

W rzeczywistości sam przepis K.r.o. decyduje o takim wyodrębnieniu masy majątkowej od wspólności majątkowej małżeńskiej. Jednak w praktyce notarialnej funkcjonuje – dla dalszej ochrony i ostrożności prawnej – wpisywanie klauzul mówiących, że małżonkowie nie sporządzali miedzy sobą umów małżeńskich rozszerzających, a przedmiot darowizny będzie należał do majątku osobistego obdarowanego. Pod takim aktem notarialnym składa wówczas także podpis współmałżonek. Jednak i bez tego akt notarialny jest ważny i skutek jest ten sam. Darowizna stanowi majątek osobisty.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Jeśli na otrzymanej działce powstałaby w przyszłości jakaś inwestycja, np. dom mieszkalny lub przeznaczony na działalność gospodarczą, to które z nas będzie właścicielem tego obiektu?

 

Istnieje zasada w prawie cywilnym superficies solo cedit tzn. to, co na gruncie, należy do właściciela gruntu, o ile nie zostało wyodrębnione. Kodeks cywilny stanowi:

 

„Art. 48. [Części składowe gruntu]

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.”

 

Dlatego przy wszelkich nieruchomościach budynkowych, jeżeli zostaną wyodrębnione i będą figurowały jako odrębne nieruchomości, to będą stanowić odrębny przedmiot własności adekwatnie do źródła ich sfinansowania i ewentualnych postanowień szczegółowych. Jeżeli np. dom wybudujecie wspólnie ze wspólnych pieniędzy, to należałoby go wyodrębnić jako współwłasność. Jeżeli zaś udzieli Pani zgody budowlanej współmałżonkowi na wznoszenie np. budynków w ramach jego własnego (osobistego) majątku sfinansowanych z majątku osobistego, to wówczas tylko mąż będzie właścicielem.

 

Wszystko więc w takiej sytuacji zależy od szczegółowych poczynań w zakresie dalszego inwestowania, z uwzględnieniem:

 

  • czy nieruchomości budynkowe będą wydzielane jako odrębne nieruchomości,
  • z czyjego majątku będzie finansowana ich budowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + VII =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Darowizna zakładu produkcyjnego

Jakie opłaty będą związane z dokonaniem darowizny z ojca na syna zakładu produkcyjnego o wartości 350 000 zł? Ojciec otrzymał emeryturę i obecnie chce przepisać zakład na mnie. Mam dwie siostry, czy będę musiał wypłacić im jakieś pieniądze w związku z przejęciem zakładu?

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w formie darowizny dla osoby niespokrewnionej? A może istnieją inne sposoby, aby zabezpieczyć zarówno nasze interesy, jak i interes sąsiada?

wizytówka Szukamy prawników »