Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Działalność w UK polegającą na handlu kryptowalutami bitcoin

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.07.2017

Kilka lat temu miałem działalność gospodarczą w UK polegającą na handlu kryptowalutą bitcoin. Po zaprzestaniu handlu firmę zamknąłem i rozliczyłem się z tamtym urzędem skarbowym. Bitcoiny jednak zostawiłem sobie inwestycyjnie. Od roku jestem w polsce na stałe. Wartosc moich bitcoinów w ostatnim czasie znacznie wzrosła i chciałbym spieniężyć część z nich. Zdaje sobie sprawę, że jeśli zrobię to jako osoba fizyczna, będę musiał zapłacić 32% podatek. Czy mogę otworzyń na nowo firmę lub spółkę i sprzedać bitcoiny? Czy to będzie legalne? Czy może lepiej sprzedać je jako osoba fizyczna i zgłosić to w PIT-36? W którym momencie mam obowiązek podatkowy?

Aleksander Słysz

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem waluty wirtualne, w tym bitcoin, na gruncie podatkowym kwalifikować należy jako prawo majątkowe. Rodzi to określone skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Generalnie jeżeli operacje dotyczące bitcoina wypełniają wszelkie ustawowe warunki, możliwe jest uznanie dokonywania nimi obrotu za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych. Zgodnie z przepisami ustawy za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. W szczególności zatem o działalności gospodarczej świadczy używanie wirtualnych walut w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych.

 

Przychody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach źródła o tej samej nazwie. Zasada ta znajduje oczywiście zastosowanie do prowadzących działalność gospodarczą akceptantów wirtualnych walut w odniesieniu do dokonywanej przez nich sprzedaży towarów i usług, ale także późniejszej wymiany wirtualnej waluty na tradycyjną walutę lub towar czy usługę. Analogicznie, w ten sam sposób będą opodatkowani klienci akceptantów używający bitcoinów albo innych wirtualnych walut do zapłaty za nabywane towary i usługi, którzy w związku z częstotliwością operacji z użyciem wirtualnych walut spełniają przesłanki uznania za podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

(…)

 

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszej kolejności wskazać należy, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Natomiast za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W Pańskim przypadku zatem przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w chwili zbycia bitcoinów. Do przeliczenia na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychód. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus osiem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Podatek od pracy na statku firmy z Hongkongu

Czy muszę zapłacić w Polsce podatek od dochodów uzyskanych z pracy na statku w roku 2004 i 2005, jeśli jestem zatrudniony przez firmę w Hongkongu i pracuję na statku pod brytyjską banderą, a armator statku ma główną siedzibą w USA? Ile wynosi okres przedawnienia, jeśli chodzi o zapłacenie podatku?

Amortyzacja środków trwałych – rzeczy i nieruchomości zakupionych poniżej ich wartości rynkowej

Nabyłem jako osoba fizyczna, na współwłasność z inną osobą fizyczną, zabudowaną nieruchomość (kilka budynków i budowli) wraz z wyposażeniem, czyli meblami, komputerami, maszynami. Sprzedawcą był syndyk i cena zakupu nie odzwierciedla nie tylko wartości rynkowej, ale jest nawet o wiele niższa od wartości księgowej na dzień sprzedaży. Prowadzę działalność gospodarczą – wynajem nieruchomości na własny rachunek. Współwłaściciel nie prowadzi takiej działalności gospodarczej, ale ma zgłoszony najem. Po nabyciu tej nieruchomości założyliśmy spółkę cywilną celem jej wydzierżawiania – my wynajmujemy nieruchomość naszej spółce na podstawie umów dzierżawy.

Czy mogę ustalić wartość rynkową tej całej nieruchomości i maszyn, i urządzeń w formie oświadczenia lub wyceny kogoś uprawnionego i czy taką wycenę będzie można uznać za podstawę do odpisu amortyzacyjnego? Jeżeli tak, to na którym etapie własności najlepiej jest to wykonać: osób fizycznych, działalności gospodarczej czy spółki cywilnej?

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy przerwanie amortyzacji spowoduje wyłączenie tych lokali z firmy?

wizytówka Szukamy prawników »