Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Dyżury nocne nauczycieli na wycieczce szkolnej

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 15.07.2017

Mam pytanie dotyczące dyżurów nocnych nauczycieli na wycieczce szkolnej. Jestem nauczycielem szkoły podstawowej. Wyjeżdżając z uczniami na wycieczkę muszę stworzyć osobny dokument z harmonogramem dyżurów nocnych pełnionych przeze mnie i drugiego opiekuna. Nadmienię, iż praca ta nie jest osobno płatna, a w ciągu dnia pełnimy opiekę nad uczniami. Czy taki dyżur nocny jest zgodny z prawem? Jeśli tak, czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę w nocy?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że przepisy prawa oświatowego nie nakładają na nauczycieli obowiązku pełnienia nocnych dyżurów, kiedy sprawują opiekę nad uczniami na wycieczce. Jeśli jednak zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki wymagać będzie sprawowania ciągłego nadzoru nad uczniami i zaplanowania także dyżurów w nocy, to wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik wycieczki, w porozumieniu z nim, może na podstawie § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) wpisać dyżury do zadań opiekunów.

 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) nauczyciela obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy rozłożony na 5 dni roboczych. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Do takich zadań należy organizowanie dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki.

 

Wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik wycieczki powinien wspólnie z nim ustalić liczbę opiekunów i określić ich zadania w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

 

Nauczyciel nie ma obowiązku pracy ponad 40 godzin tygodniowo, w tym zapewniania opieki uczniom w porze nocnej, a zazwyczaj w trakcie wycieczek najczęściej przekraczane są normy czasu pracy nauczycieli. W czasie wycieczki z noclegami należy wyznaczyć i zatwierdzić w karcie wycieczki taką liczbę opiekunów, aby w nocy jedni opiekunowie mogli spać, a inni pełnić swoje obowiązki.

 

Słowem – praca ponad normy czasu pracy dodatkowo bez wynagrodzenia jest niezgodna z przepisami. Skoro istnieje konieczność pełnienia dyżurów nocnych w czasie wycieczki należy tak wyznaczyć liczbę opiekunów, aby jedni nauczyciele zajmowali się uczniami w dzień, inni w nocy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dwa =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – przywłaszczenie przez koleżankę

Moja koleżanka z pracy przywłaszczyła sobie napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego. Wykorzystała go w całości, nie wprowadziła nawet żadnych zmian, zrobiła to bez mojej wiedzy i zgody. Co mogę zrobić w tej sytuacji i jakie konsekwencje grożą znajomej?

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

Udział w proteście

Uczniowie jednej ze szkół, która ma zostać zlikwidowana, wzięli udział w proteście ulicznym przeciwko tej decyzji. Czy udział młodzieży w takim proteście jest zgodny z prawem? Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora, który w tym pomagał, organizując zastępstwa za nauczycieli przygotowujących akcję (na zastępstwo wysłano nawet sekretarkę, bo brakowało kadry)?

wizytówka Szukamy prawników »